Jutun juurella

Ajatuksia sosiaali- ja terveysalasta ja sen opiskelusta.

Jaiks

APUA!! Ihan kamalaa, mun pitää kohta olla ihan oikee sairaanhoitaja ja olla oikeesti vastuussa asioista! Mun pitää tietää asioista ja osata olla ammattilainen! Mun pitää myydä itseni, oma aikani ja osaamiseni (mikä osaaminen?!) jollekin, joka on valmis maksamaan näistä asioista mulle – ja mun pitää pystyä antamaan tälle rahalle vastinetta! Miten mä pystyn kaikkeen siihen?? Siis ylihuomenna, en aijjo!

Elokuussa syksyn aloituksen aikaan en osannut tai uskaltanut oikeasti ajatella valmistumistani, vaan aloitin opinnot kuten minä tahansa lukukauden alkuna. Opintojen venymisen takia ajattelin, että en mieti valmistumista ollenkaan, koska en halunnut pettyä itseeni ja omaan opiskeluuni enää uudestaan. Ensimmäinen harjoittelu meni ehkä vähän haahuillessa, ja harjoittelun jälkeen olinkin vähän pettynyt itseeni kun koin etten saanut tarpeeksi irti harjoittelusta. Viimeinen harjoittelu jännitti aika paljonkin, kun en ollut ennen sitä tehnyt koskaan nuorten kanssa työtä. Harjoittelu oli hyvä ja osui suoraan oikeaan kohtaan, ja olen enemmän kuin tyytyväinen harjoittelupaikkaani ja nuorisokodin ohjaajiin. Uskon, että ajatukseni nuorisotyöstä ja tietotaitoni lastensuojelusta johtuu lähestulkoon ainoastaan harkkapaikkani megalomaanisesta mahtavuudesta! Siltikin harjoittelun jälkeen tunsin oloni huonoksi sairaanhoitajaksi ja en kokenut ammatillisuuteni olevan sillä tasolla, millä sen haluaisin olevan. Ajattelin, etten osaa mitään ja olin pettynyt siihen, että en osannut rajata nuoria tarpeeksi. Olen miettinyt asiaa ja keskustelimme opiskelijatoverini kanssa aiheesta, hän on myös ollut harjoittelussa nuorten hoitotyön parissa ja poti samaa dilemmaa. Pohdimme, että rajaaminen oli meille varmaan sen takia hankalaa, että halusimme olla nuorille kivoja ja heidän kavereitaan. Rajaamalla olisimme saaneet luultavasti nuoren kiukun päällemme ja nuori olisi suuttunut meille, ja sitä olisi ollut vaikeaa ottaa vastaan. Pohdimme myös, että jotta rajaamisesta tulisi helpompaa niin ajatusta pitäisi muuttaa niin, että rajaamalla emme halua nuorelle pahaa vaan hyvää ja nuoren kiukku ei ole hyökkäys henkilökohtaisesti meitä vastaan vaan hoitajalle eli ammattiminulle kohdistettu. Myöskään ammattilaisina emme voi ajatella olevamme vain nuoren kavereita, vaan meidän tulee pystyä olemaan turvallisia aikuisia nuorille.

Syksy meni nopeasti ja yht’äkkiä huomaan, että pitäisi olla kohta töissä. Todellisuus tulikin liian nopeasti vastaan ja pikkupaniikissa aloin kaivella työpaikkaa. En todella osaa sanoa, mitä haluaisin tehdä työkseni tai mihin suuntaisin sairaanhoitajana seuraavaksi. Jostain syystä huomasin kuitenkin selailevani lastenkotien ja nuorisokotien sivuja ja kyttääväni lastensuojelun työpaikkoja mol:ssa. Tällä hetkellä teen tunteja yksityisessä nuorisokodissa ja pidän siitä! Ensimmäisenä päivänä ensimmäisenä oikeana sairaanhoitajan työvuorossa samassa vuorossa kanssani oli myös kaksi valmistuvaa opiskelijaa, toinen sosionomi ja toinen yhteisöpedagogi. Huomasin itsessäni yllätyksekseni nousevan sairaanhoitajan ammattiylpeyden ja mikä hienointa, huomasin osaavani ja tietäväni yllättävän paljon asioista! Olin ammattilainen ja tajusin yht’äkkiä, että tähän olin valmistautunut koko kouluni ajan, siihen ensimmäiseen työvuoroon, jossa voin ylpeydellä sanoa olevani sairaanhoitaja, sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Ja mikä tärkeintä, nyt voin sanoa olevani tarpeeksi hyvä sairaanhoitaja.

Mitä tästä eteenpäin? Toivoisin ainakin saavani lisää vuoroja nuorisokodissa, jossa olen nyt tehnyt vuoroja. Toivoisin pääseväni vakiokalustoon, jotta voisin oikeasti konkreettisesti saada aikaa hyvää nuorten elämässä. Haluaisin päästä kehittämään työyhteisöä ja työpaikkaa. Haluan vuoden sisällä pystyä tekemään lastensuojelutyötä niin hyvin, että pystyisin itse ohjaamaan opiskelijaa ja kehittämään itseäni ammattilaisena. Joskus tulevaisuudessa haluan lisätä osaamistani ainakin seksuaalineuvojan verran ja pystyä käyttämään eläimiä työvälineenä lastensuojelutyössä.
Nyt olen jo alkanut opetella positiivisen palautteen vastaanottamista ja riittävyyden tunnetta. Minusta on ihanaa pystyä luottamaan omaan ammattitaitooni ja olla ylpeä ammatistani. Nämä on niitä asioita, mitä olen ymmärtänyt tämän syksyn aikana. Olisin halunnut kirjoittaa blogiini vielä enemmän tekstejä ennen tätä loppukoontia, sitten päätin että minun on hyväksyttävä, että blogini on riittävän hyvä. Minäkin olen riittävän hyvä.


Vanhemmuus ja päihteet

Päihteiden käytön haittavaikutukset lapsiperheille ja lapsille -luennosta

Naisten alkoholinkäyttö on lisääntynyt voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana tutkimusten mukaan. Näin olen naisten osuus päihdeongelmista on myös kasvanut. Lisäksi suurin osa juodusta alkoholista kulutetaan kotona. Yli 90% aikuisista tutkimuksen mukaan suhtautuu kielteisesti lasten seurassa humaltumiseen, yli puolet oli kuitenkin sitä mieltä että lasten seurassa voi humaltua, jos seurueessa on joku selvänä ja huolehtii lapsista.
Päihteiden käytön haittoja lapsiperheissä: epäsopu ja riidat perheissä, vanhempien läsnäolon puute, vanhemman rooli ja säännöt häilyviä, kaaottinen arkielämä, lasten kokema huoli ja epävarmuus, lapsen perustarpeista huolehtimisen puutteet ja väkivalta. Lapsen tunne-elämään päihdeongelmasta kärsivien vanhempien kanssa kuuluu vahvasti kiukku, viha ja pelko. Yksi yleisimmistä lapsen huostaanoton syistä on vanhempien päihteiden käyttö.
Äidin päihdeongelman vaikutukset alle 7-vuotiaaseen lapseen: lapsen saama psyykkisen kehityksen häiriön diagnoosi, käytös- ja tunnehäiriön diagnoosi.
Lapselta ja nuorelta on tärkeää kysyä kokemuksia vanhempien päihteiden käytöstä. Vanhemman päihdeongelman myötä lapset ja nuoret kertovat menettäneensä luottamuksen vanhempaansa, lapset ovat kuitenkin yleensä hyvin lojaaleja vanhempiaan kohtaan eivätkä kovin helposti paljasta perheen ongelmia muille. Päihdeongelmaisen vanhemman merkitys on silti suuri lapselle ja nuorelle. Raitistuminen muuttaa vanhempi-lapsisuhdetta, luottamuksen palautuminen. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa n. 1,2milj€, joten taloudellisesti tuntuisi kannattavalta panostaa ennaltaehkäisevään perhetyöhön. Tärkeintä se on kuitenkin inhimillisesti tarkasteltuna yksilön kokeman kärsimyksen ja onglmien ehkäisemisen kannalta. Luento täällä.

 

Vanhemman päihdeongelma, vuorovaikutussuhde lapseen ja lapsen kehitys -luennosta

Perhetyötä tekevien ammattilaisten velvollisuus on tarjota tukea vanhemmuuteen, vanhemmuus on äärimmäisen tärkeä osa ihmisen psyykkistä hyvinvointia. Lapsen riittävä itsehillintä tarvitsee rakentuakseen riittävää hyvää vuorovaikutusta vanhemman ja lapsen välille, mutta myös vanhempien välillä tapahtuvaan vuorovaikutukseen.
Ensimmäiset 6kk lapsen elämän aikana on vanhemman tehtävä rakentaa vuorovaikutusta ja leikkiä lapsen kanssa. Lisäksi raskausaikana kehitetään emotionaalista suhdetta vauvan kanssa, tähän siis liittyy kaikki tulevan vanhemmuuden pohtiminen, mahan silittäminen ja vauvalle jutteleminen, sitä paremmin syntyy vuorovaikutussuhde syntyneeseen vauvaan ja jaksaa hoitaa vauvaa paremmin. Hyvän vuorovaikutuksen vahvistaminen ja tukeminen ja kokemusten korjaamisen ohjaaminen (reparaation ohjaaminen) ovat ammattilaisten tehtäviä perhetyössä.
Kun vauvalla on paha olla ja stressaantunut olo, koittavat vanhemmuuden hankalimmat hetket. Emotionaalisen herkistymisen lisääminen jo raskausaikana on tärkeää, hyväksytään tunteet esimerkiksi ”Mä en saa ittelleni mitään hyötyä siitä kun mä meen rauhottamaan tota itkevää vauvaa.” Ammattilainen yhdessä ihmettelee ja tutkii päivittäisen vuorovaikutuksen takaa löytyviä asioita päihdeongelmaisten vanhempien kanssa ja näin ollen pyritään yhdessä vanhemmuuteen vaikuttaviin muutoksiin arjessa. Luento löytyy täältä.

60-luvulla vuorovaikutusta tutkittaessa videoitiin ensimmäistä kertaa vuorovaikutustilannetta, jossa äiti vastaa ja on vastaamatta suunnilleen vuoden ikäisen vauvan kommunikaatioon. Asetelmasta on senkin jälkeen tehty uusia videointeja havainnollistamaan vanhemman emotionaalisen herkkyyden, sekä mentalisaation ja reflektiivisyyden merkityksen kommunikaatiossa lapsen kanssa. Video on ja sanoma on hyvin yksinkertainen ja hyvää materiaalia vanhempien kanssa työskentelyn tueksi. Löysin YouTubesta kaksi hyvää amerikkalaista Ed Tronickin kehittämän kokeen havinnollistusvideota sekä äidin ja vauvan että isien ja lasten kanssa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta: Äidit ja isät. Hyvin siis yksinkertaistetusti ja konkreettisesti esitetty, miten varhaisen vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa lapseen.

Luentojen perusteella näen kaksi eriteltävää, mutta toisiinsa vaikuttavaa asiaa: vanhempien päihteiden käyttö ja sen ehkäiseminen, sekä vanhemmuus ja sen tukeminen. Näiden tutkimustulosten ja luentojen perusteella nämä siis ovat asioita, joihin tulisi panostaa erikseen ja yhdessä. Lisäksi vanhemman psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen liittyy hyvin pitkälti päihteettömyyden tukeminen ja toisaalta myös hyvän vanhemmuuden kokemuksen vahvistaminen. Vanhempien päihteiden käyttö vaikuttaa lapsiin kaikkina ikäkausina, joten kaikkien lasten kanssa töitä tekevien tulisi tarkkailla asiakkaitaan ja herkästi ottaa puheeksi vanhempien päihteiden käyttö lasten kanssa, mutta myös vanhempien kanssa. Sensitiivisyys ja herkkyys puheeksiottamisessa on pidettävä mielessä, sillä päihteitä käyttävät ihmiset usein häpeävät päihteiden käyttöään ja toisaalta ovat päihteitä käyttävät ihmiset, jotka eivät tunnusta tai tunnista omaa päihteiden käyttöään. Tärkeintä on kuitenkin aina puheeksiottaminen, sillä yksikin kerta voi käynnistää jo jonkun ajatusketjun vanhemman mielessä. Toisaalta vaikka suurin osa vanhemmista ajattelee, että lasten seurassa ei humalluta, niin kuitenkin puolet tutkimukseen vastanneista oli sitä mieltä että lasten seurassa voi humaltua mikäli porukassa on joku selvin päin ja huolehtii lapsista. Tässä ajattelutavassa ehkä nousee esiin ristiriita ihanteesta ja todellisesta toimintatavasta.

Vuorovaikutuksen onnistumiseen lapsen ja vanhemman välillä vaikuttaa moni asia, esimerkiksi vanhemman väsymys ja lapsen temepramentti. Tutkimusten mukaan vanhemman päihde- ja mielenterveysongelmat vaikuttavat vanhemman kykyyn olla vuorovaikutuksessa sitä madaltavasti suurimalla osalla. Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys ja vuorovaikututksen vahvistaminen ovat myös perhetyötä tekevien ammattilaisten keskeistä työtä. Vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta parantamalla voidaan vaikuttaa positiivisesti lapsen terveeseen kehitykseen. Jälleen kerran ollaan tilanteessa, jossa saadaan pitkän tähtäimen säästöjä yhteiskunnalle. Ennenkaikkea kuitenkin voidaan säästää yksilö kokemasta syrjäytymistä ja sen mukanaan tuomaa kärsimystä.

FASD-kehitysvammaliitto.

Kommentit pois päältä artikkelissa Vanhemmuus ja päihteet

Harjoittelemassa tietoista läsnäoloa

”Mindfulness on suosittua meditointia.” (Hs. 19.5.2017.) Mindfulness eli tietoinen läsnäolo on kasvattanut suosiotaan voimakkaasti 2000-luvulla, sen juuret ovat kuitenkin jo tuhansien vuosien takaisessa itämaisessa meditaatioperinteessä. Buddhalaisuuteen pohjautuvat tietoisen läsnäolon hetkeen asettuminen ja mielen harjoittaminen ovat 2000-luvun aikataulutetun elämän ihania hengähdyshetkiä.

Mindfulnessin suosion kasvaminen korreloi suoraan siihen liittyvien tutkimusten määrän kasvamisenn, uusia tutkimuksia valmistuu useita satoja vuositasolla. Suurimpia tutkimustuloksia lienee tietoisen läsnäolon vaikutukset elämän laadun parantajana, kieleteisten mielentilojen helpottajana ja mielen kuormituksen vähentäjänä. Tietoista läsnäoloa harjoittamalla yksilön tietoisuus oman mielen toiminnasta kasvaa ja näin ollen omien tunteiden säätely ja palautuminen negatiivisista tunnetiloista on helpompaa ja nopeampaa. Käypä hoito -suosituksista haulla Mindfulness löytyy tällä hetkellä viittaus ADHD:n, syömishäiriöiden ja epävakaan persoonallisuushäiriöiden hoitosuosituksiin. Lisäksi Mindfulnessin merkitystä masennuksen hoidossa on tutkittu viimeiakoina jonkun verran ja näyttöä alka ajo olla siitä, että tietoisen läsnäolon harjoittelu tukee masentuneen ihmisen toipumista ja on tukena masennuksen uusiutumisen ehkäisyssä. Voisi siis pelkistetysti todeta, että mindfulness-harjoittelu lisää henkistä hyvinvointia ja autaa pitämään omaa mielenterveyttä yllä.

Harjoitteluun on tarjolla paljon apuvälineitä esimerkiksi kirjojen, cd:iden ja sovellusten muodossa, lisäksi esimerkiksi YouTubesta löytyy satoja erilaisia harjoituksia. Esimerkiksi kännykkään ladattavia sovelluksia on äärettömän helppo käyttää ja harjoituksia on erimittaisia. Yksi palveluntarjoaja on esimerkiksi Oiva, jonka ovat kehittäneet VTT:n ja Jyväskylän Yliopiston kehittäjätiimit. Oivasta löytyy lisää tietoa ja harjoituksia täältä. Toinen palveluntarjoaja on Leena Pennanen, ensimmäinen Center for Minfulness, University of Massachusetts, USA:n sertifioima Mindfulness MBSR-kouluttaja Suomessa, lisää tietoa täältä. Tietoisen läsnäolon harjoittamisen palveluntarjoajia löytyy kyllä pilvin pimein ja palveluntarjoajia tulee jatkuvasti lisää.

Päätin tehdä empiirisen kokeen. Kuuntelin viikon verran aamuisin aina jonkin pituisen mindfullness-harjoituksen ja arvioin ja seurasin sen mahdollisia vaikutuksia päivän mittaan. Yritin suhtautua meditointiin mahdollisimman neutraalisti ja olla muodostamatta ennakkoasennetta, mutta tunnistin kyllä pienen huvittuneisuuden ja skeptisyyden itsessäni ensimmäisten kuuntelukertojen alussa. Valitsin Leena Pennasen Mindfulness App-sovelluksen. Sovelluksessa on ohjattuja ja ohjaamattomia eripituisia meditaatioita, esimerkiksi ohjattuja on 3:n, 5:n, 15:n ja 20:n minuutin mittaisina. Aloitin lyhyimmästä eli kolmen minuutin ohjatusta meditaatiosta ja ensimmäisellä kuuntelukerralla oli hankalaa keskittyä koko kolmeminuuttinen. Viikon aikana sain pidennettyä aikaa 15:een minuuttiin. Kuten sanottua alussa keskittyminen oli hankalampaa, mutta loppuviikosta palattuani viiden minuutin harjoitukseen, tuntui viisiminuuttinen liian lyhyeltä ja perään piti vielä kuunnella 15:n minuutin harjoitus. Ensimmäisen kuuntelukerran jälkeen huomasin työpäivän aikana, että keskityin paremmin kuin aiemmin kuuntelemaan muita ihmisiä eikä ajatukseni harhaillut samalla tavalla. Viikon harjoittelun jälkeen positiivisia muutoksia oli jo enemmän: huomasin olevani rauhallisempi ja suhtautuvani positiivisemmin päivän asioihin ja tehtäviin. Lisäksi ajatukseni harhaili vähemmän ja lähes aina kun ajatukseni lähti harhailemaan, tunnistin tilanteen nopeasti ja palautin itseni onnistuneesti juuri siihen hetkeen ja olin jälleen läsnä. Mielenkiintoinen kokeilu, joka osoitti ainakin itselleni miten vaikuttavasta ja olemista kohentavasta asiasta on kyse. Kokeilun jälkeen en ole tehnyt tietoisen läsnäolon harjoitteita vedoten siihen, että en ole ehtinyt. Mutta toisaalta kiireessä ja stressaavassa vaiheessa elämän pysäyttämisestä edes kolmeksi minuutiksi olisi varmasti eniten mielenterveydelle hyötyä. Siinäpä jotain pohdittavaa itsellekin.

Lopuksi kaikille pohdittavaa:

“Hyväksyvä tietoinen läsnäolo ei ole herkkähermoisia varten. Tulet kohtaamaan itsesi, et ketään muuta.
Sen aidon itsesi, jota olet ehkä onnistunut pakenemaan vuosikymmenten ajan.” (Jon Kabat-Zinn, Mindfulness-MBSR -menetelmän kehittäjä)

Kommentit pois päältä artikkelissa Harjoittelemassa tietoista läsnäoloa

Se oli sen loppu.

Nimittäin harkan. Yht’äkkiä tässä huomaa, että syksy alkaa olla taputeltu ja harkat, jotka vasta alkoivat ovat jo ohi. Apua! Nyt alkaa opintojen maaliviiva ihan oikeasti olla aika lähellä.

Viikko sitten tein nuorisokotiharjoitteluni viimeisen vuoron. Tunsin haikeutta, mutta päätin että menen vielä ennen joulua käymään kahvilla joku viikonloppu tai arki-ilta. Silloin siellä on eniten nuoria paikalla! Harkka oli varsin onnistunut ja sain erittäin hyvän kuvan nuorisokodissa tehtävästä työstä ja yleisesti ottaen mielettömän hyvistä työtavoista ja hyvästä johtamisesta sain hyvän kokemuksen. Sain varmuutta omaan työhöni ja kipinän, josta kerron myöhemmin lisää.

Harjoitteluni tavoitteet täyttyivät osittain, ainakin omasta mielestäni. Olisin voinut tehdä vähän enemmän työtä joidenkin tavoitteiden osalta, mutta esimerkiksi vuorovaikutuksen ja nuorten kanssa olemisen tavoitteet täyttyivät yli omien odotustenikin. Palvelujärjestelmäosaaminen vahvistui myös mukavasti: tunnistan aika hyvin nuorten asiakkuuspolkuja ja yhteistyötahoja. Mielestäni puheeksiottamista minun täytyy vielä vahvistaa, sekä tiettyä tilanneherkkyyttä kehittää.

Harkan viimeisellä viikolla pidimme arviointikeskustelun ohjaajani ja opettajani kanssa. Se oli rankka keskustelu. Lähinnä sen takia, että itsearviointini olin vähän alakanttiin arvioitu. Oma kokemukseni omasta työskentelystäni oli huonompi, mitä se ilmeisesti todellisuudessa oli ollut. Vaativa puoli minusta haluaisi, että tekisin aina vaan paremmin ja enemmän. Opintojen ja harkan päättymisen tuoma helpotus purkautui keskustelussa itkuna, itkuksihan se kertakaikkiaan meni aina kun ohjaajani antoi hyvää palautetta työstäni. Ilmeisesti myös positiivisen palautteen vastaanottaminen itsensä arvostamisen lisäksi on varsin hankalaa minulle. Keskustelusta onneksi selvittiin ja sairaanhoitajuuteni vahvistamiseksi sain tilanneherkkyyden ja puheeksiottamisen (näin olin itsekin ajatellut). Voisin ehkä tuota palautteen vastaanottamista harjoitella ja riittävyyden tunteen vahvistamista. Muuten voi tulla aika rankka työura.

Ohjaajani palaute: ”Tunnista omat vahvuudet ja ole niistä ylpeä. Pidä huoli omista voimavaroista, uskalla nauttia positiivisesta palautteesta. Lisää rohkeutta asioiden puheeksiottamiseen, rajaamiseen ja puuttumiseen. Ole rohkeasti aikuinen nuorille. 🙂 Olet äärettömän positiivinen, rohkea ottamaan vuorovaikutusta nuoriin, reflektiivinen, asioita pohtiva ja kiinnostunut asioista. Olet oma-aloitteinen ja reipas. Hoidat annetut tehtävät sovitusti ja huolella, olet luotettava työkaveri. Olet hyvin päässyt sisälle työyhteisöön. Olet todella täsmällinen ja tarkka.”

 

Olen aina ajatellut, että minulla on vahvat itsearviointitaidot ja osaan olla kriittinen arvioidessani itseäni. Tämän perusteella ehkä liiankin kriittinen? Vasemmalla ohjaajan arviointilomake, oikealla omani.

Nuorilta sain vielä palautteeksi, että olen just hyvä työntekijä ja vietän aikaa paljon nuorten kanssa ja olen mukava. Kehittämisehdotuksena sain vielä kerran, että välillä puhun liikaa. Ajattelen, että tämä liittyy tilanteiden lukemiseen ja tilanneherkkyyten. Eli aamulla, jos nuoret ovat mörököllejä ja eivät jaksa jutustella sen kummemmin, niin ehkä silloin voin olla myös hiljaa. 🙂

Kuten sanoin, tunnelmani oli haikea viimeisenä iltana. Minun tulee ikävä muita ohjaajia ja erityisesti nuoria. Halailtiin ja heipatettiin, toivottavasti nähdään vielä. <3


Kaksi viikkoa yhteen nivottuna

Harjoittelun viimeiset kaksi viikkoa ovat tuntuneet hieman repaleisilta, koska olen ollut melko vähän näinä viikkoina nuorisokodilla. Olen lukenut tentteihin, etsinyt töitä ja käynyt pankeissa lainaneuvotteluissa. Tekemistä on kyllä riittänyt, mutta on kyllä väsyttänytkin. Välillä tuntuu, että on vaikeaa pysähtyä hieman hengähtämään.

Pidän kovasti nuorisokodin nuorista, heidän kanssaan on pääasiassa mahtavaa työskennellä. Lastensuojelussa tehtävä sairaanhoitajan työ eroaa suuressa määrin esimerkiksi sisätautien osastolla tehtävään työhön. Viimeisen kahden viikon aikana harjoittelussani olen kirjannut jonkun verran, se vaatii vielä tarkkuutta, ja jakanut lääkkeitä ja päivittänyt lääkelistaa. Olen pyrkinyt palavereihin, neuvotteluihin, juttutuokioille, tiimeihin, raporteille ym. mukaan, lähinnä kuuntelijan roolissa. Kuuntelijan roolissa siksi, että haluan nähdä ja kuulla minkälaisia nämä tilaisuudet yleensä ovat ja toisaalta siksi, että en koe minulla olevan mitään uutta informaatiota esimerkiksi nuoren tilanteesta. Toki jos joku asia on mietityttänyt tai ollut mielessä, niin silloin olen sanonut. Olen aika sinut kassan tarkistamisen kanssa. Olen jutellut nuorten kanssa, kuunnellut ja yrittänyt olla tukena ja antaa tarvittaessa neuvoja heidän pulmissaan. Juttelin ohjaajani kanssa palautteesta ja sen pyytämisestä harjoitteluni aikana ja hän huomautti, että nuorilta kannattaa ehdottomasti pyytää palautetta. Siispä samana iltana kysyin kahdelta nuorelta, että mitä mieltä he ovat olleet minusta työntekijänä. Toisen mielestä puhun liikaa ja toinen sanoi, ettei keksi mitään pahaa sanottavaa, olen kuulemma positiivinen ja hyvä tyyppi. Mielestäni nuoret antoivat hyvin ja aiheellista palautetta. Aion kyllä vielä muiltakin kysyä viimeisellä harkkaviikollani.

Viimeinen harjoitteluviikkoni nuorisokodissa alkoi tänään. Vähän haikea alkaa olo olemaan. Viimeisen viikon tavoitteena on tarkastaa, että kaikki arvioitavat asiat sairaanhoitajan osaamisalueesta on tullut esille harjoittelussani. Lisäksi huomasin omia tavoitteitani lukiessani, että palvelujärjestelmäosaamista täytyy vielä vahvistaa tulevalla viikolla, vähintäänkin teen kaavion asiakkuuspoluista. Lastensuojelulakia täytyy vielä lukea myös. Sitten! Aloin eilen ja tänään miettimään, että mikä on ehdottomasti pikaista parantamista kaipaava heikkouteni ja tulin siihen tulokseen, että se on nuorten rajaaminen eli esimerkiksi säännöistä muistuttaminen. En välttämättä koe olevani erityisen huono siinä, mutta hidas ennemminkin. Varmistelen vielä mieluusti muilta ohjaajilta, että mites tämä sääntö meneekään tai sitten oma aivokoneistoni vielä prosessoi asiaa, kun muut ohjaajat ehtivät jo tarttua asiaan. Eli tähän täytyy kiinnittää huomiota vielä viimeisellä viikolla. Voi kurjuus, en haluaisi lopettaa näiden nuorien kanssa työskentelyä!

Yksi nuori oli suunnilleen 1,5 viikkoa karkureissulla laitoksesta, kunnes hänet löydettiin ja tuotiin takaisin nuorisokotiin. Hän oli karkureissun aikana käyttänyt melko laajalla skaalalla huumeita ja reissun aikana oli tapahtunut ikäviä asioita muutenkin hänelle. Tullessaan hän oli melko heikossa kunnossa. Minun tekisi mieli yrittää auttaa ja pelastaa tämä nuori. Erityisesti tämä päivä on tuntunut raskaalta, kun en osaa auttaa. Olen jutellut ja kuunnellut ja pitänyt seuraa, mutta jollain tapaa nuoresta itsestään saan kiinni epätoivon ja ehkä hieman luovuttaneen olon. Ehkä koen avuttomuutta ja suurta huolta hänestä.
Olen myös nukkunut viimeöinä varsin huonosti ja huonot yöunet ovat alkaneet painaa päivissä. Joinain päivinä koen olevani toivoton sairaanhoitajana ja että en osaa tätä työtä, siis lastensuojelulaitoksessa. Mur.

 

Kommentit pois päältä artikkelissa Kaksi viikkoa yhteen nivottuna

css.php