Yhteistyö hyvään vauhtiin Suomen-vierailulla

Opetusministeriön edustajia, opettajankouluttajia, ammatillisia opettajia ja yritysten edustajia Latviasta, Liettuasta ja Virosta saapui aurinkoiseen Suomeen vappupäivänä. Vierailu sisältyy hankkeeseen “Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning -TTT4WBL”, jossa kehitetään työpaikkaohjaajien koulutusta tutkimuksellisen otteen avulla. JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu vastaa tutkimuksen toteuttamisesta.

Continue reading

Työssä tapahtuvaa oppimista kehitetään Baltian maissa – TTT4WBL hanke käynnistyi Latviassa

Baltian maiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäjiä kokoontui helmikuussa Latvian opetusministeriössä käynnistämään EU-hanketta ”Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning” (TTT4WBL). Tavoitteena on vahvistaa nuorten työssä oppimisen ohjausta kehittämällä työelämän ohjaajille ja ammatillisille opettajille samanaikaista ohjauskoulutusta. AOKK on mukana hankkeessa tutkimuspartnerina.

Continue reading

Saappaat savessa Kosovossa

Kosovossa tammikuun lämpimät säät yllättivät meidät täysin, sillä olimme pakanneet matkalaukkuihimme aikaisempien kokemusten perusteella lämpimiä talvivaatteita. Maisteriohjelmien suunnittelumatkallamme aurinko paistaa, lunta ei ole lainkaan ja kaduilla virtaa vesipuroja. Vesipurot tosin yhdistyvät saveen ja katupölyyn, mikä näkyy talvisaappaittemme kurakerroksena. Talvesta kuitenkin kertovat piipuista nousevat savut ja kivihiilen katku ilmassa, taloja lämmitetään.

Continue reading

Mistä innostumme? – TKI-työn syysstartti

TKI-työssä otettiin reipas startti syksyyn yhteisessä ideointi-workshopissa. Syksyhän on kehittämisen ja uuden kokeilun aikaa. Workshopissa liikkeelle lähdettiin siitä, mistä kukin työssään innostuu, ja innostuttiin sitä myötä vähän lisää. Innostumisen aiheita kerääntyi liimalapuille seinän täydeltä. ”Uuden oppiminen”, ”Erilaiset opetusmenetelmät”, ”Liikkeellä olo”, ”Hyvä palaute”, ”Some”…. Erityisen monta mainintaa keräsi yhteistyö uusien ihmisten kanssa ja muiden innostaminen. Niinhän…

Continue reading

Vietnam – here we come!

Keväällä 2013 käynnistyneessä uudessa Vietnam-hankkeessamme nimeltään Boost (Building Open Opportunities for Teachers and Students in Vietnam) ovat mukana tällä kertaa paitsi vanhat tutut yhteistyöoppilaitokset Huen yliopisto ja Quang Tri Teacher Training College (QTTTC) Dong Hasta, myös uusi kumppani University of Technical Education (UTE) Ho Chi Minh Citystä. Uuden kumppanimme kanssa tositoimiin pääsimme kesäkuussa, jolloin ensimmäisten…

Continue reading

4GEE-hankkeessa kehitetään opetusteknologian käyttöä

4GEE on ammatillisen opettajakorkeakoulun ESR-rahoitteinen hanke jossa tarkoituksena on parantaa opettajakorkeakoulun virtuaalista oppimisympäristöä. Hanke on ollut käynnissä vuodesta 2011. Hanke jakautuu kolmeen osakokonaisuuteen joissa kehitetään digitaalista sisällöntuotantoa, virtuaalisia 3D-ympäristöjä ja mobiilioppimista. Digitaalisen sisällöntuotannon osalta hankkeessa on tuotettu mm. erilaisia oppimateriaaleja ja kehitetty opettajakorkeakoulun opettajien osaamista koulutuksen kautta. Opettajakorkeakoulun opetuksessa käytetään apuna yhä enemmän erilaisia pilvi-…

Continue reading

NICE – University Network for Innovation and Guidance

Cannot display this embedded content because your browser does not support iframes. NICE – University Network fot Innovation and Guidance -projektin tarkoitus on kehittää oppilaitosten verkostoitumista ja vahvistaa niiden välistä yhteistyötä. Verkostoituminen mahdollistaa toisilta oppimisen ja lisää koulutusohjelmien käytettävissä olevaa tietoa. Käytännössä NICE -projektia toteutetaan kolmen työpaketin kautta. JAMK:n ammatillinen opettajakorkeakoulu on keskittynyt kolmanteen työpakettiin,…

Continue reading

Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä

Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä: Opettajatarpeen ja opettajien osaamisvaatimusten ennakointi on Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja kehittämishanke, jolle Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu tuottaa asiantuntija- ja neuvontapalveluja. Projektin tavoite on tutkimuspohjaisen ennakointitiedon tuottaminen yleissivistävän ja ammatillisen opettajakoulutuksen tarpeisiin, sillä moni opettaja vaihtaa ammattia etenkin ensimmäisten opettajavuosien jälkeen. Näin ollen tarvitaan entistä syvempää laadullista tietoa niistä syistä, jotka vaikuttavat sekä…

Continue reading