Harjoittelun tavoitteet

Olen nyt päässyt aloittamaan syventävien harjoittelun ja näiden ensimmäisien päivien aikana olen koittanut muodostaa omalle harjoittelulleni tavoitteita. Tavoitteiden asettaminen tuntui aluksi haastavalta…ei haastavalta ehkä muodostaa, mutta haastavalta rajata olennaisimmat tavoitteet tälle jaksolle. Olisin halunnut lisätä tavoitteita pitkän listan, koska haluan oppia ja osata kaiken. Olennaisinta tavoitteissani on ne asiat, jotka haluan vielä oppia tai joiden jo opittua haluan syventää pystyäkseni toimimaan sairaanhoitajana mielenterveyshoitotyössä.

Suoritan ensimmäisen osan harjoittelusta psykiatrian osastolla ja nämä tavoitteet olen pohtinut juuri tähän kyseiseen jaksoon ja paikkaan. En tietenkään ole unohtanut katsoa sairaanhoitajan osaamista laajemmalta näkökulmalta, mutta koska nyt kuljen osastolla tapahtuva hoitotyö näkökentässä, tavoitteet ovat muokattu siihen sopivaksi.

  1. Hoitosuhteen kokonaisuus: aloitus, toteutus, lopetus: Koska harjoittelujakso on näin pitkä, pääsen todennäköisesti perehtymään omahoitajuuteen kokonaisvaltaisemmin kuin koskaan. Tämän otan haasteena itselleni, ymmärtää omahoitajuuden merkitys ja etenkin sen oikeaoppinen aloittaminen, toteutus ja lopettaminen.
  2. Luottamuksen rakentaminen potilaan kanssa: Olen ensimmäisen harjoitteluviikon perusteella jo huomannut, miten tärkeää hoitajan ja potilaan välinen luottamus on. Haluaisin tällä jaksolla oppia rakentamaan tätä luottamusta ja osittain se tulee omahoitajuuden prosessin myötä, mutta haluan osoittaa potilaille sen, että minuun voi luottaa ja minun kanssa voi tehdä yhteistyötä. Haluankin kehittää omaa ammattitaitoani ja asiantuntemustani, jotta potilaat voivat olla luottavaisin mielin siinä, että minä osaan auttaa heitä ja jos en osaa, niin osaan ainakin selvittää tilannetta (kuka osaisi auttaa, mikä olisi avuksi jne.).
  3. Itsenäinen, näyttöön perustuva päätöksenteko hoitotyössä: Tiedän, että tarvitsen toimintani tueksi ja asiantuntijuuteni kehittämiseksi tietoa tutkimuksista ja lakipykälistä. Tässä koen tällä hetkellä vielä haasteita joissa haluan kehittyä vielä lisää. Yhtenä haasteena on mm. rohkeus tehdä itsenäisiä päätöksiä, etenkin laajemmalla otannalla potilaan hoitoa koskien. Tiedän opiskelijana omat rajani ja vastuualueeni, mutta voin tätä tavoitetta kehittää niiltä osin mitä itse pystyn ja muulloin osallistua työryhmässä tähän.
  4. Lääkehoidon toteuttaminen ja vaikuttavuuden seuranta: Suurin osa lääkehoidon osaamisesta minulla on tiedon pohjalla, nyt haluan kehittää tätä myös konkreettisesti. Etenkin lääkkeiden vaikuttavuuden seurantaa pääsen nyt vasta näkemään ja siksi tämä on tavoitteissa tälle jaksolle. Haluan oppia kokonaisvaltaisesti lisää lääkehoidosta mielenterveyshoitotyössä.
  5. Hoidon tarpeen arviointi: Kaikkien näiden edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi tärkeänä oppimisen paikkana minulla on hoidon tarpeen arviointi. Uskon, että näistä kaikista muista tavoitteista on hyötyä myös tämän osaamisen kehittämisessä. Haluan oppia tunnistamaan riskitekijöitä mielenterveyden horjumisen kannalta, oppia tunnistamaan potilaan tarpeita hoidon suhteen: mistä voisi olla hyötyä onnistuneen hoidon kannalta, mistä haittaa.

Lopuksi vielä koko opintojakson tavoitteet, jotka kulkevat näiden minun henk. koht. tavoitteiden rinnalla:

Opiskelija kykenee näyttöön perustuvaan itsenäiseen päätöksentekoon hoitotyön asiantuntijana moniammatillisessa yhteistyössä valitsemallaan hoitotyön asiantuntijuusalueella. Opiskelija kykenee oman toimintansa ja toimintaympäristön kriittiseen arviointiin ja kehittämiseen ottaen huomioon eettiset periaatteet. Hän suunnittelee, toteuttaa ja arvioi sekä kehittää valitsemaansa hoitotyön asiantuntijuutta asiakaslähtöisesti ja moniasiantuntijuutta hyödyntäen.

Jätä kommentti


Why ask?