Verkon värinä

JAMK:n tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman virallinen blogi

Opintojen ohjaus

Opiskelijapalvelut / opintotoimisto

Katja Räsänen palvelee Tikolaisia Rajakadun opintotoimistossa, B1-käytävällä. Opintotoimisto palvelee ja neuvoo kaikissa opintoihin, ilmoittautumisiin, opinto-oikeuteen, opintosuorituksiin, tutkintotodistuksiin yms. liittyvissä asioissa.

Opintotukineuvoja Irja Keralampi toimii myös opintotoimiston tiloissa. Irja auttaa opintotukeen ja muihin taloudellisiin kuvioihin liittyvissä asioissa.

Opettajatutorit

Opettajatutorit tukevat ja ohjaavat opiskelijaryhmää opiskeluympäristöön orientoitumisessa ja sitoutumisessa, käyvät opiskelijoiden kanssa HOPS-keskusteluja, ohjaavat portfoliotyöskentelyä, seuraavat opiskelijan opintojen edistymistä ja tukevat opiskelijaa erilaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opettajatutorisi on ensisijainen ohjaajasi opintoihin, uravalintaan ja työelämään liittyvissä kysymyksissä – hän opastaa sinua tutustumaan valitsemaasi toimialaan, työllistymismahdollisuuksiin ja osaamisvaateisiin niihin liittyen.

Syksystä 2017 lähtien kaikkien tikolaisten opettajatutorina toimii Jarkko Immonen. Osaajana kehittyminen -opintojakson kontaktit pitävät Niko Kiviaho ja Ilari Miikkulainen.

Ohessa vuosiryhmittäin tutorointiin ja uraohjaukseen liittyviä seikkoja:
1. opintovuosi (HTK17S)
 • Orientaatioviikon ja Osaajana kehittyminen -opintojakson kontaktit pitävät Niko ja Ilari
 • Tulohaastattelut (urasuunnitelma 1) käydään Jakken kanssa syksyn aikana.
 • Seuraavan lukuvuoden Ticorporate-info pidetään loppukeväästä 2018
2. opintovuosi (HTK16S)
 • Urakeskustelu Jakken kanssa syyskuussa Ticoporaten aloituksen yhteydessä. Käydään lävitse seuraavat asiat:
  • Ensimmäisen vuoden opintojen tsekkaus
  • Urasuunnitelma 2:n läpikäynti
  • Työtehtävät ja suuntautuminen Ticorporatessa
 • Opintoinfo loppukeväästä 2018
3. tai 4. opintovuosi (HTK15S ja vanhemmat)
 • Urakeskustelu, jonka ajankohtaa ei ole kiinnitetty. Keskustelu voidaan pitää heti kolmannen vuoden syksyllä tai vaikka vasta neljäntenä opintovuonna riippuen opiskelijan tilanteesta. Keskustelu järjestetään opiskelijan pyynnöstä eli käyhän pyörähtämässä opekopilla tai laita sähköpostia, kun keskustelu on mielestäsi ajankohtainen. Keskustelussa käydään lävitse ainakin seuraavat asiat:
  • Tehtyjen opintojen tsekkaus
  • Urasuunnitelma 3:n läpikäynti
  • Näyteportfolio
 • Mikäli sinulla on jo kaikki osasuoritukset Osaajana kehittyminen -opintojaksosta ja koet, että opinto- ja urasuunnitelmat ovat selvät, niin keskusteluille ei ole tarvetta. Vaikka pakollisia urakeskusteluita ei enää olisikaan, mutta haluat keskustella tulevaisuuden suunnitelmistasi, niin käänny joko minun tai oppariohjaajasi puoleen. Huomaathan, että tutorointimuutoksen myötä tutorointi ja oppariohjaus eriytyvät toisistaan: oppariryhmät säilyvät sellaisenaan, joten opparin aloittamisessa ja sen tekemisessä sinua ohjaa ja opastaa oppariryhmän/opinnäytteen ohjaaja.

Vertaistutorit

Vertaistutorit tukevat ja ohjaavat opiskelijaryhmää opiskeluympäristöön orientoitumisessa ja sitoutumisessa ja antavat vertaistukea erilaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

Harjoittelun ohjaus

Tikon harjoittelun ohjauksesta vastaa lehtori Niko Kiviaho, etunimi.sukunimi@jamk.fi. Harjoittelun ohjaaja vastaa harjoittelukäytänteisiin liittyvistä tehtävistä sekä informoi ja ohjaa opiskelijoita harjoitteluun liittyvissä käytänteissä.

Opinto-ohjaaja

Liiketoimintayksikön opinto-ohjaajana toimii Heli-Riikka Immonen, etunimi.sukunimi@jamk.fi, puh / tekstari / What’sApp 040-585 3272Opo työskentelee huoneessa D126 (lähellä ruokalaa). Tule ovelle tai varaa aika Outlook-kalenterista, sähköpostilla tai puhelimella.

Opinto-ohjaajan puoleen voit kääntyä, mikäli sinulla on tarvetta henkilökohtaisempaan ohjauskeskusteluun ja neuvontaan. Jos opinnot jumittavat, ajanhallinnassa tai opiskelutekniikassa on ongelmia, elämäntilanne hankaloittaa opintoja tai motivaatio on kadoksissa, kannattaa jutella opon kanssa ja miettiä miten pääset eteenpäin. Keskustelut  ovat luottamuksellisia.

Opintopsykologi

JAMK:n opintopsykologina toimii Heini Pietilä, opintopsykologi (at) jamk.fi. Vastaanotto sijaitsee Musiikkikampuksella (Pitkäkatu 18-22) tilassa 110. Keskusteluajan voit varata ensisijaisesti sähköpostitse: opintopsykologi(at)jamk.fi tai puhelimitse torstaisin klo 9-10, p. 040 521 9415 . Päivystysvastaanotto ilman ennakkovarausta on maanantaisin Musiikkikampuksella klo 10-12.

Opintopsykologi tukee ja ohjaa opiskelijoita opiskeluun, motivaatioon ja oppimiseen liittyvissä ongelmissa. Lue lisää: http://opinto-oppaat.jamk.fi/fi/opinto-opas-amk/Opiskelu/Opintojen-ohjaus-ja-tuki/

Opiskelua tukevat opintojaksot ja ryhmät

Ryhmämuotoista ohjausta ja tukea on mahdollista saada opintojen eri vaiheissa. Ryhmissä saat tukea esimerkiksi esiintymisjännitykseen, työkaluja lukemisen, kirjoittamisen, tekstin hahmottamisen ja vieraan kielen oppimisen hankaluuksiin. Opinnot rullaamaan – ryhmä tarjoaa ryhmäohjauksen mahdollisuuksia silloin, kun opinnot eivät etene suunnitellussa vauhdissa. Ryhmässä työskentely mahdollistaa kokemusten ja jakamisen ja vertaistuen samisen muiden samojen asioiden kanssa painiskelevien opiskelijoiden kesken. Lisätietoa opinto-oppaassa http://opinto-oppaat.jamk.fi/fi/opinto-opas-amk/Opiskelu/Opintojen-ohjaus-ja-tuki/

Kv-koordinaattori

Tikon opiskelijoita palveleva Kv-koordinaattori on Risto Korkia-aho, etunimi.sukunimi@jamk.fi. Kv-koordinaattori ohjaa ulkomaille opiskelemaan / harjoittelemaan lähteviä opiskelijoita ja informoi opiskelijoita kansainvälistymisen mahdollisuuksista.

Koulutusvastaava

Tikon koulutusvastaavana toimii Mika Karhulahti, etunimi.sukunimi@jamk.fi. Toimenkuvaan kuulu mm. hyväksilukujen käsittely, tutkintorakenteeseen liittyvät kysymykset ja yleiset tutkinto-ohjelmaa koskettavat asiat.

Koulutuspäällikkö

Tikon koulutuspäällikkönä toimii Matti Hirsilä, etunimi.sukunimi@jamk.fi. Koulutuspäällikkö vastaa ohjauksen organisoinnista, toimivuudesta ja kehittämisestä koulutusohjelmissaan.

Koulutussihteeri

Piia Hynynen on tikolaisten koulutussihteeri. Hän huolehtii mm lukkari- ja tilavarausasioista ja monista muista käytännön systeemeistä. Piia auttaa opiskelijoita opinnäytetyön palautusvaiheessa.

css.php