Turbinaattori

Liiketoiminta ja palvelut -yksikön tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta @JAMK

Luokka-arkisto: Projektityö

Mitkä ovat kulttuurireittien mahdollisuudet Suomessa?

Torstaina 25.9. järjestettiin Jyväskylässä seminaari, jossa keskusteltiin kulttuurireittien mahdollisuuksista Suomessa. Kulttuurimatkailu on nostettu yhdeksi painopisteeksi Suomen matkailun kehittämisessä. Myös Euroopan tasolla kulttuurimatkailun kehittämiseen panostetaan – Eurooppalainen kulttuuriperintö halutaan säilyttää ja tuoda myös matkailijoiden käyttöön. Kulttuurireittien kehittäminen alkoi Euroopan Neuvoston aloitteesta jo 80-luvun lopulla. Euroopassa virallisia, sertifioituja, kulttuurireittejä on tällä hetkellä 29 kappaletta. Pohjoismaat ovat kuitenkin melko heikosti edustettuina tässä kulttuurireittien verkostossa, ja Suomi ei ole vielä mukana yhdessäkään sertifioidussa reitissä.

Seminaarissa keskusteltiin muun muassa siitä, onko Pyhän Olavin reittiä mahdollista jatkaa Suomeen. Pyhän Olavin reitti on jo olemassa Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, mutta Trondheimissa toimiva 5000 km pituisen reittiverkoston keskushallinto on raportoinnut Euroopan neuvostolle, että se haluaa laajentua Suomen (2015) lisäksi Islantiin (2016) – ja mahdollisuuksien mukaan myös Venäjälle, Novgorodiin.

Certess seminaari

Lue lisää »

Vihjeitä onnistuneeseen opintomatkaan

Kansainvälisessä Innovative Village -hankkeessa on viittä vaille ehditty järjestää kaksi kyläkehittämisen opintomatkaa per partnerimaa ja muutama muu reissu päälle. Pohjois-Irlannissa käytiin 2012 ja 2014, Virossa 2013 ja vielä kerran syyskuussa 2014, Suomessa tutustuttiin kyliin ja maaseudun kehittämiseen 2013 ja 2014. Olemme keränneet matkoista paljon kokemuksia. Lisäksi opintomatkat olivat teemana mm. yhdessä Keski-Suomen maaseutukehittäjien yhteisessä tapaamisessa.

Innovative Village -opintomatkoilla osallistujat ovat olleet kyläaktiiveja, Leader-toimijoita ja maaseutukehittäjiä. Opintokohteitamme ovat olleet aktiiviset kylät ja maaseutuhankeet.

Kuva Kari Lehtinen

Innovative Village -väkeä Kaagveren kylässä Emajoen varrella Etelä-Virossa. Kuva Kari Lehtinen.

Lue lisää käytännön vihjeitä onnistuneeseen opintomatkaan!

Lue lisää »

Kulttuurimatkailureittien hyviä käytäntöjä jaettiin Granadassa

Kulttuurimatkailureittejä kehittävän Certess –hankkeen toimintoihin kuuluvat tutoroinnit, joiden järjestelyihin kansainväliset partnerit vuorollaan osallistuvat. Tutoroinneissa käydään läpi jokin reittisuunnittelun vaiheista paikallisia esimerkkejä käyttäen ja hyviä käytänteitä sekä uusia ideoita jakaen.

Neljäs tutorointi 5.-8.5.2014 Granadassa Espanjassa käsitteli mm. työllistämistä ja tapahtumia kulttuurireittien osatuotteena. Myös markkinointi ja yhteistyöesimerkit nousivat esiin. Javier Rodriguez (The Andalusi Legacy Foundation) kertoi miten Andalusiassa on käytetty sponsorointia: kulttuurireitin varrella olevissa kaupungeissa on järjestetty suurta yleisöä kiinnostavia tapahtumia kuten maailman tähtien konsertteja tai huippujalkapallo-otteluita, joihin on ollut helppo saada suuria sponsoreita. Tapahtumien yhteydessä on päästy promoamaan kulttuurireittiä ja alueen kulttuuritarjontaa ja –perintöä. Sponsoreita on valittu myös matkailu- ja kulttuuritoiminnan ulkopuolelta, esimerkkinä paikallinen meijeri, jonka maitopurkkien kautta tapahtumien markkinointiviestiä on saatu laajasti näkyviin. Sponsoriyritykset ovat maan käytännön mukaan saaneet lahjoituksestaan verotuksellista etua.

Paikallisten tietoisuutta ja osallistumista on lisätty mm. markkinatapahtumien yhteyteen luoduilla työnäytöksillä, joihin on palkattu ja puvustettu paikallisia ihmisiä ja käsityön ammattilaisia ajan henkeen. Puvustukseen on palkattu paikallisia käsityöläisiä. Tapahtumat ovat kiinnostaneet laajasti sekä matkailijoita, että paikallisia. http://www.andalucia.org/en/routes/types/cultural-routes/

Certess-hanke järjesti viidennen workshoppinsa Jyväskylässä 26.-27.3.2014

Jamkin järjestämään Certess -hankkeen viidenteen workshopiin 26.-27.3. osallistui partnereita kymmenestä maasta Euroopan alueelta. Certess (European Cultural Routes Transferring Experiences, Sharing Solution) on Interreg IVC rahoitteinen hanke kulttuurireittien luomiseksi ja kehittämiseksi kokemusvaihdon avulla. Tiiviin työskentelyn lisäksi ryhmä tutustui suomalaiseen ruokaan ja saunaan sekä sai mahdollisuuden osallistua kulttuurikävelyyn, joka avaa Jyväskylän historiaa ja Alvar Aallon kohteita.

IMG_9572-XL

Esittelyssä Week of Communities – Kylien viikko Pohjois-Irlannissa

Innovative Village – Kekseliäät kylät -hanke vieraili opintomatkalla Pohjois-Irlannissa. Hankepartnerimme Koillis-Irlannin LEADER-toimintaryhmä kertoi heidän testaamansa  ’Week of Communities’ -tapahtuman olleen menestys. Viikon tarkoituksena oli tuoda esille maaseudun kehittämishankkeita ja aktiivisia kyliä.

Minusta idea kuulostaa kivalta sovellettavaksi myös meillä, niin Leader-yhdistyksissä kuin vaikkapa Jamkilla, joka pyörittää paljon hankkeita. Miksemme voisi välillä järjestää “hankkeiden avoimet ovet” laajemmallekin yleisölle?

Cushendallin kylää

Cushendallin kylää

Lue lisää »

Maaseudun rahaliikenteen vaihtoehdot keskustelussa

Kekseliäät kylät -hanke järjesti Konginkankaalla 11.12.2013 keskusteluillan maaseudun puuttuvista pankkipalveluista. Välillä kiihkeäksi käynyt ilta on kuulemma aiheuttanut jälkikeskustelua kylillä. Kaikkien mielestä aikapankki tai kylän oma raha eivät kuulu teemaan ollenkaan.

Lue lisää »

Konginkankaalla mietitään satamaa

Konginkankaalla pidettiin lauantaina 5.10. koko kylän avoin satamakatselmus. Paikalla oli  reippaasti väkeä keskustelemassa ja ideoimassa mehu ja makkara kädessään, sillä Konginkankaan kyläyhdistys ry tarjosi makkarat. Vuodesta 2009 aktiivisesti toiminut kyläyhdistys on järjestänyt talkoita ja hankkeita asia kerrallaan. Nyt päädyttiin miettimään satamaa. Työssä auttoi JAMK:n hallinnoima Innovative Village – Kekseliäät kylät -hanke.

Ideoinnin tarkoitus oli saada sekä veneilijöiden että maakrapujen toiveet ja tarpeet esille. Ne tarvitaan Konginkankaan sataman kehittämissuunnitelman tekemiseksi. Osa tekemisen paikoista voidaan hoitaa Konginkankaalla talkoilla ja kyläläisten omalla työllä, osa kaupungin normaalibudjetilla ja osa vaatii vaikkapa investointihankkeen ja EU-rahaa. Kokonaisvaltaisen suunnitelman kautta voidaan järkevästi miettiä, kuka tekee mitä ja missä järjestyksessä asioita viedään eteenpäin.

Konginkankaan satamakatselmus lokakuu 2013

Lue lisää »

SUOMI EUROOPAN KULTTUURIREITTIEN KARTALLE

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on mukana  eurooppalaisessa kulttuurireittien kehittämishankkeessa CERTESS (European Cultural Routes, Transfer Experience, Share Solutions).  Kulttuurimatkailu on nostettu yhdeksi painopisteeksi Suomen matkailun kehittämisessä ja tavoitteena hankkeessa onkin saada myös Suomi virallisten kulttuurireittien kartalle.

Toistaiseksi Pohjoismaat ovat melko heikosti edustettuina tässä verkostossa, ja Suomessa ei tällä hetkellä ole yhtäkään toimivaa virallista reittiä. Muualla Euroopassa virallisia kulttuurireittejä on n. 25. European Institute of Cultural Routes  -organisaation sertifioimat kulttuurireitit perustuvat johonkin kulttuuriperintöön; historiaan, uskontoon, luontoon tai vaikkapa ruokaan. Sertifioitujen reittien tulee olla “cross-border” –reittejä, eli reitin tulee koskettaa useampaa maata.

Hankkeessa on mukana Suomen lisäksi kymmenen partneria Luxemburgista, Italiasta, Espanjasta, Maltalta, Romaniasta, Tšekin Tasavallasta, Saksasta, Itävallasta ja Puolasta. Hankkeen tavoitteena on kehittää Euroopan kulttuurireittien elinvoimaisuutta ja hallinnointia. Tämä tapahtuu jakamalla ja kehittämällä partnerien tutkimia hyviä käytänteitä ja hyväksi koettuja työkaluja. Elinvoimaisuutta pyritään kehittämään myös ”tuotteistamalla” reittejä matkailun näkökulmasta.

Hankkeen toimenpiteenä Jyväskylässä järjestettiin väliseminaariseminaari 22.8.2013. Seminaarin aiheena oli pohtia Euroopan kulttuurireittien mahdollisuuksia Suomessa. Seminaarin pääpuhuja oli Berit Lånke Trondheimista (Nasjonalt Pilegrimssenter), ja hän toi käytännön tietoa kulttuurireittien perustamisesta. Lånke on ollut mukana hakemassa virallista kulttuurireitin statusta Pyhä Olavin (St Olav) reitistölle, joka tällä hetkellä kulkee Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Suomessa on jo tehty avauksia kulttuurireittien tuomisesta maahan. Tällaisia ovat esimerkiksi Pyhän Olavin reitin jatkaminen Suomeen, sekä nyt Linnasta Linnaan -hankkeena kehitettävä yhteistyö muutamien Suomen ja Venäjän linnojen välillä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa CERTESS hankkeen tavoitteisiin vastataan toimimalla linkkinä suomalaisten toimijoiden ja hankkeen kansainvälisten partnereiden välillä. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös osaamista tulevien Suomalaisten reittien perustamiseen ja  tuotteistamiseen matkailun näkökulmasta.

CERTESS hanketta hallinnoi European Institute of Cultural Routes  ja hanke saa rahoitusta Interreg IV ohjelmasta.  CERTESS-hanke käynnistyi 2012 ja jatkuu 30.11.2014 saakka.

 

Lisätietoja:
Susanna Nuijanmaa
Suomen projektikoordinaattori
susanna.nuijanmaa@jamk.fi
040-5786617

http://certess.culture-routes.lu

JAMK markkinoinnin asiantuntija Heidi Neuvonen

Turbinaattorissa käynnistyy uuden lukukauden alkaessa haastatteluista koostuva juttusarja, jossa esitellään Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoiminta ja palvelut -yksikön asiantuntijoita. Sarjassa esiintyvät haastateltavat ovat tutkimus- ja kehitystyössä aktiivisesti mukana olevia lehtoreita, joita yhdistää edelläkävijyys TKI-työssä ja sen integroimisessa opetukseen.

Ensimmäisenä esittelyssä on International Business -koulutusohjelman lehtori Heidi Neuvonen, jonka vastuualueita ovat markkinointi, markkinointitutkimus ja -viestintä sekä High tech markkinointi. Hän on tuonut asiantuntijuuttaan yritysyhteistyöhön sekä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Lue lisää »

JAMK tutkimusyhteistyöhön LUT:n ja VTT:n kanssa

Kesän 2013 alussa saimme hyviä uutisia, kun Tekes myönsi rahoituksen tutkimushankkeelle Organisaatio 2.0, jonka eteen olimme JAMK:ssa tehneet kovasti töitä. Yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa pääsemme tutkimaan kuinka uudenlaisten työtapojen kautta ja yhteistä ymmärrystä lisäämällä voidaan kasvattaa työn merkityksellisyyttä yksilölle sekä parantaa tuottavuutta. Lue lisää »

css.php