Vastuullisuus – Turbinaattori

Turbinaattori

Liiketoiminta ja palvelut -yksikön tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta @JAMK

Luokka-arkisto: Vastuullisuus

Miten kestävä matkailu näkyy ”elävässä elämässä”

Kävin KESMA II -hankkeen loppuseminaarissa, jossa kerrottiin monenlaista mielenkiintoista kestävästä kehityksestä maaseutumatkailussa. Monet yrittäjien mainitsemista asiosta ovat sovitettavissa omaan elämään ja esim. kylätoimintaan, vaikkapa kylätapahtumiin. Anniina Manninen ja Sanna Vanha-Rauvola ovat tehneet opinnäytetyötä kestävästä kylätapahtumasta ja työ on valmis näillä metreillä. Siitä lisää ainakin hankekylille, kunhan työ on virallisesti valmis.

Kirjasin KESMA-seminaarin keskustelun myötä ylös asioita, joita maaseutumatkailuyrittäjät kertoivat heillä toteutuvan (lähinnä esiintulojärjestyksessä):

Lue lisää »

Mitkä ovat kulttuurireittien mahdollisuudet Suomessa?

Torstaina 25.9. järjestettiin Jyväskylässä seminaari, jossa keskusteltiin kulttuurireittien mahdollisuuksista Suomessa. Kulttuurimatkailu on nostettu yhdeksi painopisteeksi Suomen matkailun kehittämisessä. Myös Euroopan tasolla kulttuurimatkailun kehittämiseen panostetaan – Eurooppalainen kulttuuriperintö halutaan säilyttää ja tuoda myös matkailijoiden käyttöön. Kulttuurireittien kehittäminen alkoi Euroopan Neuvoston aloitteesta jo 80-luvun lopulla. Euroopassa virallisia, sertifioituja, kulttuurireittejä on tällä hetkellä 29 kappaletta. Pohjoismaat ovat kuitenkin melko heikosti edustettuina tässä kulttuurireittien verkostossa, ja Suomi ei ole vielä mukana yhdessäkään sertifioidussa reitissä.

Seminaarissa keskusteltiin muun muassa siitä, onko Pyhän Olavin reittiä mahdollista jatkaa Suomeen. Pyhän Olavin reitti on jo olemassa Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, mutta Trondheimissa toimiva 5000 km pituisen reittiverkoston keskushallinto on raportoinnut Euroopan neuvostolle, että se haluaa laajentua Suomen (2015) lisäksi Islantiin (2016) – ja mahdollisuuksien mukaan myös Venäjälle, Novgorodiin.

Certess seminaari

Lue lisää »

Kulttuurista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä kehittämässä

Kulttuuriseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen maaseutumatkailuyrityksissä liittyy monia eri näkökulmia ja haasteita. Meneillään olevassa KESMA II -hankkeessa pyritään löytämään käytännön ratkaisuja siihen, miten maaseutumatkailuyritys voi kehittää kestävyyden ulottuvuuksia omassa toiminnassaan. Kehittämistyötä tehdään neljän maakunnan (Keski-Suomi, Päijät-Häme, Kanta-Häme ja Etelä-Savo) ja 30 maaseutumatkailuyrityksen kanssa yhteistyössä. Vuoden 2013 aikana tehdyissä alkuanalyyseissä nousi esiin selkeitä kehittämistarpeita, joihin hankkeen toimenpiteillä on pyritty löytämään vastauksia. Mm. tarinallistamiseen, asiakkaiden ohjeistamiseen ja opastamiseen sekä kestävyyden esiin tuomiseen markkinoinnissa kaivattiin tukea. Toimenpiteitä ovat olleet mm. työpajat, kehittämissuunnitelmat, benchmarking -matkat sekä opiskelijoiden tekemät projekti- ja opinnäytetyöt.

Kuvaaja: Hanna Hauvala

Kuvaaja: Hanna Hauvala

Parhaillaan kokoamme materiaalia työkirjaan, jota mukana olevat pilottiyrittäjät pääsevät testaamaan kesän 2014 aikana. Työkirjan tarkoituksena on ohjeistaa yrittäjiä arvioimaan omaa kestävyyttään sekä antaa konkreettisia käytännön vinkkejä kulttuurisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden integroimiseen  yritysten omaan liiketoimintaan.

Hankkeen toteuttajana Keski-Suomessa toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä Lahden ammattikorkeakoulu ja Etelä-Savossa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Projekti saa rahoituksensa Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahastosta.

Lue lisää hankkeen kuulumisia blogistamme:

http://www.kestavamatkailu.fi/blogi/

 

Unelmat ja talouslukutaito yhdisti Keski-Suomen Osuuspankin ja JAMKin taloushallinnon opiskelijat

Neljä konsultoivan taloushallinnon tradenomiopiskelijaa yhdessä Keski-Suomen Osuuspankin kanssa ovat päättäneet lähteä ottamaan selvää Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden & henkilökunnan oman talouden hallinnan ja niin sanotun talouslukutaidon osaamisesta.

Talouslukutaito on ollut paljon esillä viime vuosina, ja sen merkitys on kasvanut entisestään taantuman aikana. Kasvaneet maksuhäiriömerkinnät muun muassa nuorten keskuudessa ovat herättäneet paljon keskustelua mediassa. Keski-Suomen Osuuspankki antoi liiketalouden opiskelijoille oivan mahdollisuuden osana projektiopintoja kartoittaa asenteita, oppimaan mitä nuoret asista ajattelevat ja samalla jakamaan tietoa talouslukutaidosta nuorten keskuuteen. Taloushallinnon opiskelijoille on tärkeää oppia puhumaan talousasioita ymmärrettävällä ja kiinnostavalla tavalla muiden alojen osaajille.

Osuuspankki ja JAMK haluavat yhdessä olla tukemassa vastuullisuusarvojensa mukaan sitä, että nuoret eivät joutuisi ongelmatilanteisiin rahankäytön johdosta.

Opiskelijat ja Keski-Suomen Osuuspankki päättivät lähteä lähestymään aihetta positiivisen kautta – keräämällä jamkilaisten unelmia ja haaveita talteen. Kuinka suuret ja pienet unelmat saavutetaan ja toteutetaan? Miten onnistutaan minimoimaan mahdolliset taloudelliset riskit ja välttämään sudenkuopat? Tarkoituksena on kiertää eri koulutusalojen luennoilla ja Pääkampuksella helmikuun loppupuolella herätellen tärkeään asiaan. Jokainen halukas pääsee nimettömänä jakamaan unelmia ja haaveitaan, joista  kerätään mm. graafiset kuvakollaasit.

Virallinen tapahtumapäivä, johon myös Keski-Suomen Osuuspankki osallistuu, on tarkoitus järjestää maaliskuun puolessavälissä. Tapahtumapäivänä opiskelijoilla ja henkilökunnalla on mahdollisuus tulla keskustelemaan pankin henkilökunnan kanssa  omista unelmistaan ja siitä, millaisia vinkkejä JAMKin kumppanilla eli Osuuspankilla on tarjota näiden haaveiden toteuttamiseen.

Pidä siis silmät ja korvat auki Rajakadun kampuksella ja tule juttelemaan omista näkemyksistäsi aiheessa.

Lisätietoja: Olli Poikonen, tradenomiopiskelija, f7465@student.jamk.fi

 

Projektiryhmä suunnittelemassa toteutusta Mira Liimataisen ja Timo Kalmarin kanssa Osuuspankin konttorilla.

Projektiryhmä suunnittelemassa toteutusta Mira Liimataisen ja Timo Kalmarin kanssa Osuuspankin konttorilla.

Keski-Suomen Osuuspankki on JAMKin merkittävä kumppani. Tämä opiskelijoiden toteuttama projekti on hyvä esimerkki yhteistyöstä joita kumppanien kanssa tehdään ajatuksella yhdessä saamme enemmän aikaan.

 

Ajankohtaista esteettömästä matkailusta

Hei,

Sähköinen versio julkaisusta Matkailua kaikille? Näkökulmia matkailun ennakointiin, osa II on valmis. Julkaisu on monipuolinen, missä matkailun esteettömyyttä tarkastellaan mielenkiintoisesti monesta eri näkökulmasta, kiitos asiantuntevan kirjoittajakunnan.

Julkaisu on selailtavassa muodossa issuu.comissa: http://issuu.com/205835/docs/matkailua_kaikille .

Lisäksi pdf-muotoinen julkaisu löytyy Matkailun kansallinen ennakointiverkosto –projektin sivulta: http://matkailu.luc.fi/Hankkeet/Ennakointi/fi/Matkailun-ennakointi/Projektit/Matkailun-kansallinen-ennakointiverkosto/Julkaisut

Lisää löylyä suomalaisuuden lähteille

Maaseutumatkailuyrittäjille ja matkailun kehittäjille esitellään keskisuomalaista maaseutumatkailua sekä maukasta maakunnan ruokaa, kun maaseutumatkailun valtakunnallinen seminaari järjestetään Laukaassa maaliskuussa.

Järjestyksessään 39. valtakunnallisessa maaseutumatkailuyrittäjien ja –kehittäjien seminaarissa heitetään lisää löylyä suomalaisuuden lähteille ja etsitään suomalaisuutta niin saunasta, hirvitarhasta kuin Suomi-brändistäkin.

Esiintymislavalta käsin aihetta tarkastelevat mm. Suomen maabrändivaltuuskunnan jäsen, AmCham Finlandin toimitusjohtaja Kristiina Helenius, chef Juha Niemiö sekä VisitFinland Italian maaedustaja Maija Loikkanen. Ajankohtaista tietoa maaseutumatkailuyritysten anniskeluoikeuksista tuo Valviran ryhmäpäällikkö Kari Kunnas.

Seminaarissa perehdytään myös keskisuomalaisiin maaseutumatkailun erikoisuuksiin: yrittäjä Susanna Partio kertoo hirvien innoittamista hirveän hienoista maku- ja majoituselämyksistä ja yrittäjä Erkki Kauppinen maailman suurimmasta savusaunasta oheispalveluineen. Seminaariin kuuluvilla retkillä nautitaan rallista ja vauhdista, kulttuurista, historiasta – ja tietenkin saunasta!

Seminaari järjestetään uudistetussa kylpylähotelli Peurungassa Laukaassa 19. –20.3.2013. Seminaari on avoin kaikille maaseutumatkailuyrittäjille ja matkailun kehittäjille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Tervetuloa löylyihin Laukaaseen!

Tutustu seminaariin ja ilmoittaudu mukaan:

http://ruokacentria.com/index.php/suomalaisuuden-vetovoima-loylya-lissaa

Keski-Suomi – Lähelläsi!

Lähiluomu kiinnostaa kuluttajaa!

Miksei keskisuomalainen luomu?

Suomalainen kuluttaja on kiinnostunut edelleen luomusta ja lähiluomusta. Luomutuotanto on täsmällisesti määritelty ja valvottu tuotantojärjestelmä omine kriteereineen. Luomutuotanto on myös kansantaloudellisesti kannattavampaa kuin tavanomainen tuotanto. Ostopanoksia ulkomailta on vähemmän. Tuontilannoitteiden ja torjunta-aineiden sijaan pelloilla hyödynnetään mm. viljelykiertoja ja tilan omaa lantaa.  Luomutuotanto edellyttää myös eläinten eettistä kohtelua ja eläinten hyvinvointiin kiinnitetään merkittävästi huomiota.  Luomutuotanto on ympäristön kannalta parempi vaihtoehto, se takaa paremman huoltovarmuuden ja se on jopa usein kannattavampi vaihtoehto viljelijälle kuin tavanomainen tuotanto. Luomutuotteista on myös vientituotteiksi. Lue lisää »

Permakulttuuria irlantilaisittain – Incredible Edible Cloughmills

Innovative Village -hanke käväisi lokakuun alussa opintomatkalla ja kokoustelemassa Pohjois-Irlannissa. 22 suomalaista ja 16 virolaista tutustuivat kyliin, hankkeisiin ja toisiinsa. Isäntäväkemme North East Rural Development Partnership oli todella vieraanvarainen ja vei meidät mielenkiintoisiin kyliin tutustumaan niiden hankkeisiin.

Cloughmillsin alueella asuu noin 1200 asukasta. Siellä toimii Cloughmills Community Association, kyläyhdistys, jonka valitsema strategia kylän elvyttämiseen toteutuu kasvimaalla permakulttuurin periaatteisiin tukeutuen. Permakulttuuri tarkoittaa rakennetun ympäristön suunnittelua luontoa kunnioittaen; se on suunnittelufilosofia, joka kattaa puutarhan, arkkitehtuurin, ekologian ja jopa rahanhallinnan ja yhteisösuunnittelun. Kaikin mahdollisin tavoin kestävä toiminta on permakulttuurin perusta.

Lue lisää »

Liiketoiminta ja palvelut mukana vauhdittamassa pk-yritysten vastuullisuusviestintää

JAMK on mukana uudistuvat koneet ja laitteet-, matkailu- ja elintarvikeklustereiden  yhteisessä vastuullisuusviestinnän vauhditushankkeessa. Hanke pyörähti todenteolla käyntiin viime viikolla kick off –seminaarilla (11.10.2012 Tampereella). Hankkeessa on mukana 28 pk-yritystä sekä 2 tutkimuslaitosta, joista JAMK on toinen Turun yliopiston kanssa.

LIPAn asiantuntijat fasilitoivat paikallisen yritysryhmän valmennuspäiviä. Ensimmäinen virtuaalivalmennus järjestetään 15.11. Valmennuksista vastaa Perjantai Markkinointiviestintä Oy yhdessä Gaia Groupin kanssa. Tiimiä vetää Janina Andersson. Keski-Suomen yritysryhmässä on mukana matkailualan yrityksiä Jämsän ja Himoksen seudulta. Aiheita valmennuksissa ovat mm. Käyttäjälähtöinen viestintä – kenelle pitäisi viestiä? Monikanvaisuus – missä pitäisi olla läsnä? Dialogi sidosryhmien kanssa, avainviestit kohderyhmien kannalta sekä viestinnän kärjet, sisältö ja visuaalisuus.

JAMKin tutkimusrooli hankkeessa tarkoittaa käytännössä sitä, että tuomme yritysryhmille tietoa ajankohtaisista vastuullisuustrendeistä ja uusista tutkimustuloksista sekä vinkkejä hyvin toteutetusta viestinnästä, mutta samalla kehitämme verkoston kanssa uutta.  Tutkimustiedon siirtotilaisuus järjestetään osana Ratkaisun paikka –messuja ensi toukokuussa ja loppuseminaari marraskuussa 2013.

Mikäli aihe kiinnostaa sinua tai haluat esimerkiksi hyviä caseja opintojaksoillesi – olethan yhteydessä Jaana Teriöön.

 

 

 

Esimiestaidot kaipaavat petrausta pk-yrityksissä

Nuoret työntekijät kokevat, että heidän osaamistaan ei hyödynnetä tarpeeksi pk-yrityksissä. 45-54-vuotiaat puolestaan kokevat työtyytyväisyytensä ja esimies-alaissuhteensa huonompina muihin ikäryhmiin verrattuna. Nuori IT-alalla työskentelevä on riski työnantajalle, koska hän vaihtaa työpaikkaa herkästi. Myös kokous- ja palautekäytännöt kaipaavat kohentamista.

Muun muassa tämä kävi ilmi Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoiminta ja palvelut -yksikön ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimuksessa, johon vastasi 163 henkilöä. Tutkimus toteutettiin Uudistava johtaminen -projektissa. Projektin tavoitteena on johtamisen, työhyvinvoinnin ja työyhteisön toimivuuden kehittämisen kautta parantaa ja pidentää työuria keskisuomalaisissa pk-yrityksissä.

— Hyvät esimiestaidot tukevat työhyvinvointia. Lisäksi luottamus työtovereiden välillä lisää työnimua, projektipäällikkö Marianne Ekonen tiivistää.

— Esimiesroolin selkeyttäminen, delegointitaitojen kehittäminen ja tuki johtajuuden kehittymisessä esimerkiksi esimiesvalmennuksen, mentoroinnin, coachingin ja vertaistuen kautta ovat mahdollisuuksia, joilla esimiestyötä voidaan kehittää myös pk-yritysten yhteistyönä.

Nuorten vastaajien kohdalla osaamisen vajaakäyttöä voitaisiin ehkäistä työkiertoa lisäämällä  ja sisältöjä uudistamalla. Selkeät kehityskeskustelut, ajantasaiset työnkuvat ja osaamiskartoitukset edistävät myös asiaa.

Kokeneiden keskiuransa vaiheilla olevien työntekijöiden mukaan ottaminen työnsuunnitteluun,  omaan työhön liittyvän päätäntävallan antaminen, kehittymismahdollisuuksien lisääminen ja huomion kiinnittäminen työkykyä ylläpitäviin toimenpiteisiin voi vaikuttaa ennakoivasti erityisesti työstä luopumis- ja eläköitymisaikeisiin.

Organisaatioissa tulisi olla selkeät periaatteet ja mallit palautteen antamiseen. Sama pätee myös kokouskäytäntöihin.

Tutkimus toteutettiin kahdeksassa eri aloja edustavassa keskisuomalaisessa pk-yrityksessä. Tulosten perusteella pk-yritysten ikäjohtamisessa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti alle 35-vuotiaiden ja 45-54-vuotiaiden ikäryhmiin.

Lisätietoja: Sirpa Koponen, koulutuspäällikkö, 040 836 8841, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Marianne Ekonen, projektipäällikkö, 050 409 8352, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, liiketoiminta ja palvelut -yksikkö Anna-Maija Lämsä, professori, 040 555 3352, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Koponen, S., Lämsä, A-M., Kärkäs, M. & Ekonen, M. 2012. Uudistava johtaminen – tukea pienten ja keskisuurten yritysten kehittämiseen työurien pidentämiseksi. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 133. Luettavissa internet-osoitteessa: http://www.jamk.fi/kirjasto/julkaisut/julkaisuja/2/0/133_2012_uudistava_johtaminen

Kärkäs, M. 2012. Organisaatioluottamus, esimies-alaissuhteet ja työn imu sekä niiden yhteydet alaisten näkökulmasta tarkasteltuna. Pro gradu tutkimus. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, johtaminen.

css.php