Alumnin ääni -vieraana Kaisa Wallinheimo: Jokainen ihminen tarvitsee hyvän suhteen omaan kehoonsa

Liikunnan ja terveystiedon opettaja, fysioterapeutti ja hyvinvointiyrittäjä, Jamkin alumni Kaisa Wallinheimo keskusteli 14.1.2022 Jamkin Hyvinvointiyksikön alumnivastaavan Vesa Kuhasen kanssa mm. hyvästä suhteesta omaan kehoon, hetkessä elämisestä, armollisuudesta ja erilaisten kohtaamisten merkityksistä jatkuvan oppimisen poluilla.

Katso Alumnin ääni -haastattelu videona (kesto 37:20)

Kuuntele Alumnin ääni -haastattelu podcastina (37:29)

Kaisa Wallinheimo, Jari Järvinen ja Vesa Kuhanen Jamkin Alumnin ääni -studiossa 14.1.2022

Uuden oppimisen ilo, itsetuntemus ja armollisuus

Kaisa Wallinheimo valmistui Jamkista fysioterapeutiksi vuonna 2021. Tuoreena Jamkin alumnina Kaisaa kiinnostavat erityisesti erilaiset tapaamiset Jamkin alumniyhteisön kanssa.

”Fysioterapiaopinnoissa tapahtui merkityksellisiä kohtaamisia ja samalla myös itsensä kohtaaminen oli tärkeää”, Kaisa pohtii muistellessaan Jamkin opintojen antia. Kun on hyvä itsetuntemus, on myös avoimempi ja valmiimpi oppimaan muista ihmisistä, heidän ajatuksiaan, taustoistaan ja elämänkokemuksestaan.

Kaisalle on karttunut monipuolinen opiskelu- ja työkokemus liikunnan ja hyvinvoinnin saralta, ja uuttakin on taas suunnitteilla. Jatkuvan oppimisen polkua vauhdittaakin into oppia koko ajan uutta. Kaisa naurahtaakin: ”Mitä enemmän oppii, sitä enemmän löytää lisää opittavaa.” Aikuisen oppijan etuna on kokemuksen tuoma priorisoinnin ja kalenteroinnin taito ja armollisuus: riittävän hyvä riittää!

Silmät ovat sielun peili ja keho on kulkuväline

”Kehomme kuljettaa meitä kohti omia tavoitteitamme.” Kaisa Wallinheimo kuvaa kehoa arvokkaaksi kulkuvälineeksemme, josta ammennamme voimaa ja josta voimaa myös kuluu. Siksi elämää olisi tärkeää elää oman kehon ehdoilla ja kehosta huolta pitäen.

Kaisa muistuttaa, että keho puhuu meille ja kehottaa lempeyteen ja armollisuuteen. Aikuisella elämänkokemuksen karttuminen tuo usein viisautta myös itsensä kuuntelemiseen ja pysähtymiseen, kykyyn olla tietoisesti läsnä tässä hetkeissä.

Jokainen tarvitsee hyvän suhteen omaan kehoonsa

Kaisa Wallinheimo vertaa kehojamme myös taloihin – kaikki talot ovat erilaisia, mutta kaikilla taloilla tulee olla hyvä perusta. Elämää tulisi voida rakentaa niin, että pohja kannattelee, vaikka elämä heittelee. Oman itsensä hyväksyntä on kaiken perusta ja siksikin oman hyvän olon löytäminen on tärkeää.

”Omaa hyvää oloa eivät muut voi mittaroida”, Kaisa muistuttaa. ”Kaikki kehot ovat hyviä!”

Elinikäisen oppimisen liittyy myös, että ihminen muistaa itselle elämänpolulla sanottuja ja tehtyjä asioita ja kantaa niin hyviä kuin ikäviäkin muistojaan henkisessä selkärepussaan. Kaisa kannustaa kuitenkin työstämään kaikkia kokemuksiaan niin, etteivät ne ole repussa painolastina, vaan eväinä elämän poluilla.

Terveiset seuraavalle Alumnin ääni -vieraallemme

Sosiaali- ja terveysalan opettajalle Liisi Pohjolalle Kaisa Wallinheimo antoi pohdittavaa hyvästä opettajuudesta. Kaisa kuvaa yhtä oivalluksen hetkeä omasta opetusharjoittelustaan Jamkissa, kun 10-vuotias oppilas antoi spontaania palautetta Kaisan opettajakollegalle: ”Sä olet niin hyvä opettaja, kun et opeta meille niitä vaikeita asioita, vaan opetat meitä oppimaan niitä!”

Mitä ajatuksia Kaisan ja Vesan pohdinnat sinussa herättivät? Voit jatkaa keskustelua LinkedInissä.

Kaisa Wallinheimon elämää kannattelevana intohimona on yhdistää terveyttä ja hyvinvointia monipuolisella tavalla ja auttaa muita samalla polulla. Lue lisää Kaisan ajatuksista teoksesta Olenko riittävän hyvä tällaisena (2018)

Perjantaina 25.3.2022 klo 9.00 Alumnin ääni -sarjassa pääsemme kuulemaan sosiaali- ja terveysalan opettaja AmO, sairaanhoitaja Liisi Pohjolan ajatuksia oppimisesta, osaamisen kehittämisestä työn ohessa ja kokemuksista omalta urapolultaan. Alumnimme seurana on Jamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun alumnivastaava Jaana Ahlqvist. Samalla juhlistetaan AOKK:n 60-vuotista taivalta.