Jamkin alumnitoiminta 2021: kasvua ja yhteistyötä

Jamkin alumnitiimi, Jaana Ahlqvist, Soile Korhonen, Vesa Kuhanen, Tytti Pintilä, Janne Roiha ja Heli Toivola kokosivat Jamkin alumnitoiminnan vuoden 2021 kohokohdat.

Alumnityö Jamkissa

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa alumnityön kehittäminen on sujuvaa, sillä alumnityötä tehdään kaikissa Jamkin neljässä yksiköissä, alumnityöhön on v. 2020 nimetyt vastuuhenkilöt ja työlle on johdon vahva tuki. Alumniasioita käsiteltiin vuoden 2021 aikana Jamkin johtoryhmän kokouksissa säännöllisesti osana jatkuvan oppimisen palveluita ja uraseurantaa.

Henkilökohtaistaminen, alumnityö ja vuorovaikutus työelämän kanssa korostuvat jatkuvan oppisen palveluissa.
– Rehtori Vesa Saarikoski, Jyväskylän ammattikorkeakoulun lukuvuoden 2021-2022 avajaispuhe.

Maailmanlaajuinen COVID-19-pandemia aiheutti kuitenkin edelleen haasteita alumnitoiminnan kehittämiselle. Koska tapahtumien järjestäminen yleisen terveysturvallisuuden vuoksi oli edellen tauolla, alumnitoiminta keskittyi verkossa tapahtuviin toimintoihin.

Alumniverkosto laajenee

Alumnitiimiä ilahduttivat erityisesti kaikki kohtaamiset alumnien kanssa ja on ollut mukava huomata, miten mielellään Jamkista valmistuneet ovat edelleen mukana Jamkin toiminnassa. Usein alumnin on jopa helpompi osallistua verkon kautta esimerkiksi asiantuntijavieraana luennoille tai antaa toimeksiantoja eri projekteille.

Jamkin alumniksi rekisteröitynyt alumniverkosto on laajentunut merkittävästi muutamassa vuodessa. Vuonna 2021 aloitettiin erityisesti alumneille kohdennettu viestintä uudella alumni-ilmeellä. Syksyllä 2021 lähetettiin ensimmäinen kaikille alumnirekisteriin liittyneille koostettu uutiskirje ja lisäksi yksiköistä lähti kohdennettua viestintää alumneja kiinnostavista asioista.

Aihetunniste #JAMKalumni vakiintui kuvaamaan erityisesti Jamkista valmistuneiden yhteistä viestintää. Uuden Alumnin ääni -webinaarisarjan valmistelut olivat hyvässä vauhdissa loppuvuonna 2021.

Jamkiin valittiin vuonna 2021 ensimmäinen Vuoden Alumni, Jarna Väisänen. Väisänen oli opiskeluaikanaan hyvin aktiivinen toimija Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOssa sekä Jamkin kehittämisessä ja Väisänen on säilyttänyt tiiviit yhteydet Jamkiin myös työurallaan.

Alumnitoimintaan kannattaa lähteä rohkeasti mukaan ja käyttää siihen sen verran aikaa kuin on itselle sopivaa. Se oma kärki voi olla ammatillinen verkostoituminen tai se, että näkee vanhoja tuttuja vähintään kerran vuodessa.
– Vuoden Alumni Jarna Väisänen

Opiskelijat ovat tärkeitä asiantuntijoita alumnityön kehittämisessä. Jamkin Tiimiakatemialla valmistui tätä työtä tukemaan AMK-opinnäytetyö: Roosa Tiainen: Alumnityön kehittäminen Tiimiakatemialla. Ohjekirja Tiimiakatemian alumnipäällikölle (2021).

Yksi alumnien sitoitumista ja tyytyväisyyttä mittaava tutkimus on vuosittain toteutettava Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen uraseurantakysely viisi vuotta sitten AMK- ja YAMK-tutkinnoista valmistuneille. Vuonna 2021 vahvistuneen alumnitietoisuuden ja markkinoinnin myötä Jamkin alumnien vastausinnokkuus kasvoi selvästi: 2020 23,9 % – 2021 32 %. Lue lisää Uraseurannasta.

Uraseuranta tuottaa tärkeää tietoa alumnien tyytyväisyydestä tutkintoonsa ja auttaa ammattikorkeakoulutuksen kehittämisessä. Uraseurannan tuloksista julkaistaan tutkittua tietoa keväällä 2022 myös Jamkin Alumnin ääni -blogissa.
– Alumnityön asiantuntija Tytti Pintilä, Jamk

Yhteistyössä on voimaa

Valtakunnallinen AMK-alumniverkosto toimi aktiivisesti ja lokakuussa järjestettiin jälleen mm. yhteinen AMK-alumnikuukausi erilaisine #ylpeästiamk-tempauksineen. Lue lisää Alumnitoimijoiden verkostosta.

Yhteistyö alumnitoimijoiden ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kanssa tiivistyi vuonna 2021. AMK-alumnivastaavat kirjoittavat mm. Arenen blogiin säännöllisesti alumnitoiminnasta. Lokakuussa avattiin esimerkiksi alumnien merkitystä korkeakouluissa: Alumnit suunnannäyttäjinä – Arene

Alumni on korkeakoululle tärkeä. Alumnin takia olemme olemassa, alumnin vuoksi työmme tuntuu merkitykselliseltä. Korkeakoulut tarjoavat alumneille alustan elinikäiseen oppimiseen ja lähes loputtomiin yhteistyömahdollisuuksiin. Alumnityössä tavoitteena on molempia osapuolia hyödyttävä kumppanuus.
– Elina Karaus, Jenni Köykkä, Eva Loippo-Sännälä ja Outi Vanhamäki, Arenen alumniblogi

EduFutura-oppilaitoksista (Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia) on valmistunut kymmeniätuhansia ylioppilaita, ammattilaisia ja asiantuntijoita. Kaikilla EduFutura-koulutusorganisaatiolla on alumnitoimintaa. Mm. jatkuvan oppimisen tarjontaa kartoitettiin alumnien avulla, kun EduFuturan opiskelijoilta ja alumneilta kysyttiin Millaisia työelämätaitoja opiskelijat haluavat opiskella?

EduFuturan alunivastaavien verkosto tiivistyi edelleen ja käynnisti mm. työelämän alumniyhteistyön syksyllä 2021. Katso EduFuturan vuosi 2021-video.

Alumnina voit hyödyntää oppilaitostemme runsasta jatkuvan oppimisen tarjontaa. Olet mukana alumni-yhteisössä, verkotut muiden alumnien ja nykyisten opiskelijoiden kanssa, kuulet entisen oppilaitoksesi kuulumisia sekä voit olla mukana kehittämässä oppilaitoksen toimintaa.
– EduFuturan alumnisivut

Tavoitteita tulevalle vuodelle

Suurimpia koronan vuoksi viivästyneitä uudistuksia oli Jamkin yhtenäisen valmistujaisperinteen kehittäminen. On tärkeää, että kaikki Jamkin opiskelijat saavat samanlaisen arvokkaan huomioimisen valmistumisen hetkellä, vaikka suurta yhteistä juhlaa ei olisikaan tavoitteena järjestää. Tämä asia saadaan kuntoon toivottavasti vuoden 2022 aikana, kun pandemian kolmas vuosi saattaa koronan ehkä jo historiaan.

Alumnitoimintaa tehdään osana muuta työtä, ja tämä aiheuttaa ajoittain resurssointihaasteita alumnivastaavien arjessa. Työtä helpottamaan tarvitaan selkeämmät fokukset ja tavoitteet alumnitoiminnalle. Vuonna 2022 jatketaan alumnityhteistyötä keskittyen selkeästi niihin asioihin, joita alumnit ovat toivoneet alumnityöltä. Lue lisää artikkelissa Tavoitteena laadukas alumnitoiminta ja tyytyväiset, sitoutuneet alumnit.