Tavoitteena laadukas alumnitoiminta ja tyytyväiset, sitoutuneet alumnit

Jamkin alumnitiimi, Jaana Ahlqvist, Soile Korhonen, Vesa Kuhanen, Tytti Pintilä, Janne Roiha ja Heli Toivola kokosivat Jamkin alumnitoiminnan tavoitteet vuodelle 2022.

Määrälliset mittarit Jamkin alumnitoiminnassa

Vaikka Jamkin alumnirekisteriin on liittynyt muutamassa vuodessa paljon Jamkista valmistuneita, tulee määrää ja alumnitietoisuutta kasvattaa vielä merkittävästi. Numeeriset alumnitoiminnan mittarit vuodelle 2022:

 1. Jyväskylän ammattikorkeakoulun alumniksi rekisteröityneen alumniverkoston kasvu
 2. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen uraseurantakysely: Jamkin alumnien vastausprosentin kasvu (v. 2021 32 %)

Alumnirekisterin kehittäminen

Samalla kun rekisteröityneiden alumnien määrä lisääntyy, tulee myös alumnirekisteriä kehittää. Tavoitteet vuodelle 2022:

 1. Alumnirekisteriin tietokentiksi myös alumnin osaamiset ja työnantaja (alumni täyttää)
 2. Alumnikäsityksen mahdollinen laajentaminen (korkeakouludiplomit, erikoistumisopinnot, laajat kokonaisuudet)
 3. Mahdollistetaan valmistuneiden automaattinen siirto alumnirekisteriin (alumnin suostumus)

Alumnit mukana Jamkin toiminnassa

Numeerisia mittareita oleellisempaa on vaikuttavuus toiminnan kautta. Tavoitteenamme on laadukas alumnitoiminta ja tyytyväiset, sitoutuneet alumnit. Tavoitteisiin päästään vain tuottamalla alumneja kiinnostavaa sisältöä ja mahdollistamalla alumnien mukaantulo kaikkeen Jamkin toimintaan.

 1. Alumnit kutsutaan entistä laajemmin mukaan koulutuksen kehittämiseen
 2. Alumnien osaaminen nostetaan näkyville alumnihaastatteluissa ja alumnivierailuissa
 3. Uusi Alumnin ääni -webinaari/podcast -sarja toteutetaan 6 x vuoden 2022 aikana. Vieraana on Jamkista valmistunut asiantuntija ja haastattelijana toimii alan alumnivastaava
 4. Alumnitiimiin kutsutaan mukaan alumnijäseniä ja yhteistyötä vahvistetaan myös opiskelijoihin
 5. Jamkin valmistujaisjuhlat toteutetaan yhtenäisellä sapluunalla ja jokaisessa juhlassa on myös Alumnin puhe.

Mitä on laadukas ja kiinnostava alumnitoiminta?

Näiden sovittujen toimenpiteiden lisäksi kehitämme alumnitoimintaa luovasti, alumneja kuunnellen ja osallistaen. Haluamme myös oppia hyvistä alumnitoiminnoista kotimaassa ja ulkomailla. Kartoitusta tehdään kyselyin ja benchmarkaten.

 1. Lisätietoa alumneja kiinnostavista yhteistyön muodoista kartoitetaan uutiskirjeissä ja muussa viestinnässä tehtävin alumnikyselyin.
 2. Mahdollinen benchmarkkaus hyvistä alumnitoiminnan käytanteistä toteutetaan, jos koronatilanne helpottuu. Yksi vierailukohde on kuitenkin varma, sillä Jamkin Tiimiakatemialla on jo nyt erinomaista alumnitoimintaa ja sitoutuneita alumneja – teemme siis tutustumisretken Jyväskylän Kankaalle!
Hei Alumni! Minkälainen alumnitoiminta sivua kiinnostaa? Lähetä viestiä alumni@jamk.fi niin jatketaan juttua! Löydät alumnivastaavien (Jaana, Soile, Tytti ja Vesa) yhteystiedot myös uudistetuilta Jamkin verkkosivuilta.