Työnohjaus ammatillisuuden ja työhyvinvoinnin tukena

Sanalle työnohjaus löytyy erilaisia määritelmiä ja kuvauksia. Pohjimmiltaan työnohjaus on vuorovaikutuksessa tapahtuvaa työhyvinvointia ja ammatillisuutta tukevaa toimintaa. Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Konkreettisesti se on omaan työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä käsittelemistä ja jäsentämistä, joten työnohjaus on siten eri asia kuin…

Jatka lukemista