Hae töihin julkiselle sektorille tai testaa oma työmarkkina-arvosi ja palkkatasosi

Yksityiseen sektoriin verrattuna saattaa julkinen sektori hahmottua vaikeasti työnantajana. Julkiseen sektoriin luokittelusta riippuen luetaan muun muassa kunnat, seurakunnat, valtio, tulevat maakunnat, erilaiset liikelaitokset sekä kuntayhtymät. Kaikilla näillä on oma tehtävänsä: karkeasti jaettuna seurakunta keskittyy hengellisiin asioihin, valtio koko valtiota koskeviin asioihin sekä kollektiivisiin asioihin, kuten maanpuolustus, oikeuslaitos ja vastaavat, kunnat vastaavat asukkaidensa hyvinvoinnista järjestelmällä eri palvelut mahdollisimman taloudellisesti, tuottavasti ja vaikuttavasti sekä erilaiset liikelaitokset ja vastaavat ovat vain tapoja organisoida palveluiden tuottamista. Julkisella sektorilla työskenteleekin monenlaisia ihmisiä: niin poliiseja, sairaanhoitajia, opettajia, virkamiehiä, huoltomiehiä, vapaa-aikatyöntekijöitä kuin toimistotyöntekijöitäkin ja useita satoja nimikkeitä jäi mainitsemattakin. Näin on monenlaista tehtävää ja mahdollisuutta tehdä töitä kansalaisten hyvinvoinnin eteen.

Julkisella sektorilla voi työskennellä joko virassa tai työsuhteessa. Kun tehtävässä käyttää julkista valtaa, on pääosin kyse virasta ja heitä koskee viranhaltijoita koskevat säädökset. Muutoin työntekijät ovat työsuhteessa. Tämä myös ohjaa työnhakuprosessejakin: erityisesti viroissa on erilaisia lakisääteisiä kelpoisuusvaatimuksia, mitkä työnhakijan on täytettävä, jotta voisi tulla valituksi. Lisäksi pääsääntö vakituisissa viroissa on julkinen haku ja hakuprosessiin liittyen asiakirjojen julkisuus sekä valitusmahdollisuus.

Julkista sektoria voi hyödyntää myös oman työmarkkina-arvon ja palkkatason arvioimiseen

Vaikka työskentely julkisella sektorilla ei varsinaisesti kiinnostaisikaan, voi julkista sektoria hyödyntää myös oman työmarkkina-arvon arvioimiseen tai esimerkiksi palkkatason suuntaa antavaan hahmottamiseen. Nimikirjalain mukaan kuntien, valtion ja seurakunnan työntekijöiden palkkatiedot ovat julkisia. Siten voit soittaa kotikuntaasi ja tiedustella esimerkiksi hallintojohtajan palkkatiedot, nämä tiedot on sinulle annettava kohtuullisessa ajassa. Näin saat tietoa, mihin voit verrata omaa palkkaasi vaikkakin julkinen ja yksityinen sektori eroavat tässä toisistaan. Samaan julkisuusperiaatteeseen perustuu myös lehdistön vuotuiset pyynnöt julkisen sektorin organisaatioiden edustusmenokuiteista tai organisaatioiden myöntämien luottokorttien laskuista: nämä tiedot on annettava ellei niissä ole salassapidon alaista informaatiota.

Oman työmarkkina-arvon ja osaamisen tason riittävyyden voi selvittää hakemalla esimerkiksi julkisia virkoja. Muun muassa kuntasektorin hakuihin jätetyt hakuasiakirjat ovat julkisia. Samoin julkinen on myös hakijavertailu, johon kerätään keskeiset tiedot kaikkien hakijoiden koulutuksesta, työkokemuksesta sekä kelpoisuuden täyttymisestä. Eli jos et ole tullut valituksi esimerkiksi johtotehtävään, voit hakijavertailun ja valintapäätöksen perusteluiden perusteella tarkastella, että missä asioissa sinun on kehityttävä valittuun nähden, jotta voisit seuraavan kerran menestyä haussa paremmin. Sinun ei myöskään tarvitse olla hakijana virassa vaan voit tutustua hakemuksiin sekä ansiovertailuun kyseisen kuntatyönantajan toimitiloissa.

Henri Seppänen

Kirjoittaja on toiminut JAMKOn varapuheenjohtaja vuonna 2008.