Älykoti

Älykoti – Sosiaalinen, teknologinen ja virtuaalinen oppimis- ja kehittämisympäristö -hankkeen vaiheiden selvittelyä sekä varsinaisen Älykoti tilan rakentumisen seurantaa projektin eri toimijoiden silmin.

Monthly Archives: toukokuu 2011

Älykodissa kohdataan

Tulevaisuuden ikärakenne ja kotihoidon palveluiden tarve haastavat meidät kehittämään uudenlaisia hoitotyön malleja. Pelkällä hoitohenkilökunnan lisäämisellä emme pysty ratkaisemaan tätä yhtälöä. Tarvitaan uudenlaisia hoitotyön malleja, joissa teknologian avulla pystytään säästämään hoitajien aikaa varsinaiseen hoitotyöhön, tuomaan lisää turvallisuutta kotona asumiseen, aktivoimaan asiakasta toimimaan itse oman hyvinvointinsa parhaaaksi ja lisäämään sosiaalista kanssakäymistä. Näihin haasteisiin vastaamaan tarvitaan työelämän, oppilaitoksen ja asiakkaiden näkökulmaa. Jyväskylä on ollut edelläkäviä innovatiivisten palvelumallien kehittämisessä, tältä pohjalta on hyvä jatkaa. Älykoti antaa myös hyvin konkreettiset puitteet Jamk:in eri alojen yhteistyölle, työelämässä kuitenkin toimitaan tiiminä eri toimialojen välillä. Yrityksemme ei pyörisi pelkällä hoito-työn osaamisella, samoin ajattelen Älykodista, saamme huomattavasti laadukkaamman kokonaisuuden hyödyntämällä erialojen osaamisen. Toivonkin jatkossa saavani paljon yhteydenottoja esim. markkinoinnin-, viestinnän-, hallinnon-, liiketaloudenopiskelijoilta.

Henkilökuntamme, sidosryhmämme ja asiakkaamme odottavat jo innolla uusia tuulia joita Älykoti hankkeelta odotamme.

Yhteistyö terveisin ammattitaidolla

Merja Jalkanen

Kotihoidon osaaja

www.harmoniacare.fi

Älykotiin asennettiin anturilattia ja pihatyöt käynnistyivät

Rakentaminen Puistokadulla etenee aikataulussaan ja maisema asunnossa oli muuttunut positiivisempaan suuntaan sitten viime käynnin. Tällä viikolla Älykodin asuintilojen lattiat saivat pinnalleen Elsi turvalattian anturikalvot. Seinäpinnat olivat saaneet kaunista väriä pintaan ja ylimääräiset sementtianturat olivat saaneet kyytiä. Elsi -lattian anturit mittaavat ihmisen aiheuttamia pieniä sähkökentän muutoksia ja ne asennetaan kiinteästi lattia- ja seinäpinnoitteiden alle. Huone ei ulkonäöllisesti tule millään tavalla poikkeamaan normaalista huoneesta vaan anturikalvon päälle asennetaan lopullinen lattiamateriaali, joka Älykodissa tulee olemaan puujäljitelmäkuosinen, turvapintainen muovimatto.

Elsi Turvalattian avulla voidaan asunnossa havaita esimerkiksi lattiapinnalle kaatuminen, huoneistosta poistuminen, huoneistosta poissaolo yli tietyn ajan, sängystä nousu tai nousemaan ryhtyminen tai jos huoneistossa ei tapahdu liikettä tiettynä ajanjaksona (esimerkiksi 7:00 – 10:00 aamulla) ja tehdä niistä hälytyksiä. Hälytys välittyy automaattisesti joko hoitohenkilökunnalle tai ennalta sovitulle ulkopuoliselle avun tuottajalle. Ennakoimalla esim. yöllisiä sängystä nousemisia ja liikkeelle lähtemisiä voidaan ennaltaehkäistä kaatumatapaturmia. Kaatumisen luotettava havainnointi lisää asukkaan turvallisuuden tunnetta ja tukee itsenäistä asumista sekä lisää liikkumista.

 

Anturilattian kalvojen asennus käynnissä

Anturilattian kalvojen asennus käynnissä

Sisätöiden lisäksi myös pihalla alkoi tällä viikolla tapahtua. Vanhan pihalaatoituksen purkutyöt sisäpihalla käynnistyivät ja uudispihan suunnitelmia vielä tarkennettiin. Älykoti saa sisäänkäyntinsä läheisyyteen kaksi autopaikkaa, jotka pidetään talvellakin sulana lämmityksen avulla, samoin kuin kulkuväylä ovelle.  Sisäänkäynnin yhteyteen asennetaan myös äänimajakka, jonka äänimerkin avulla voidaan helpottaa suuntaamista sisäänkäyntiä kohti.

IMG_2700

Odottavan aika on pitkä, sanotaan, mutta vihdoinkin jotakin konkreettista alkaa tapahtua!