Älykoti

Älykoti – Sosiaalinen, teknologinen ja virtuaalinen oppimis- ja kehittämisympäristö -hankkeen vaiheiden selvittelyä sekä varsinaisen Älykoti tilan rakentumisen seurantaa projektin eri toimijoiden silmin.

Älykodissa kohdataan

Tulevaisuuden ikärakenne ja kotihoidon palveluiden tarve haastavat meidät kehittämään uudenlaisia hoitotyön malleja. Pelkällä hoitohenkilökunnan lisäämisellä emme pysty ratkaisemaan tätä yhtälöä. Tarvitaan uudenlaisia hoitotyön malleja, joissa teknologian avulla pystytään säästämään hoitajien aikaa varsinaiseen hoitotyöhön, tuomaan lisää turvallisuutta kotona asumiseen, aktivoimaan asiakasta toimimaan itse oman hyvinvointinsa parhaaaksi ja lisäämään sosiaalista kanssakäymistä. Näihin haasteisiin vastaamaan tarvitaan työelämän, oppilaitoksen ja asiakkaiden näkökulmaa. Jyväskylä on ollut edelläkäviä innovatiivisten palvelumallien kehittämisessä, tältä pohjalta on hyvä jatkaa. Älykoti antaa myös hyvin konkreettiset puitteet Jamk:in eri alojen yhteistyölle, työelämässä kuitenkin toimitaan tiiminä eri toimialojen välillä. Yrityksemme ei pyörisi pelkällä hoito-työn osaamisella, samoin ajattelen Älykodista, saamme huomattavasti laadukkaamman kokonaisuuden hyödyntämällä erialojen osaamisen. Toivonkin jatkossa saavani paljon yhteydenottoja esim. markkinoinnin-, viestinnän-, hallinnon-, liiketaloudenopiskelijoilta.

Henkilökuntamme, sidosryhmämme ja asiakkaamme odottavat jo innolla uusia tuulia joita Älykoti hankkeelta odotamme.

Yhteistyö terveisin ammattitaidolla

Merja Jalkanen

Kotihoidon osaaja

www.harmoniacare.fi

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*