Älykoti

Älykoti – Sosiaalinen, teknologinen ja virtuaalinen oppimis- ja kehittämisympäristö -hankkeen vaiheiden selvittelyä sekä varsinaisen Älykoti tilan rakentumisen seurantaa projektin eri toimijoiden silmin.

Uusi vuosi – uudet kujeet

Kulunut vuosi alkaa lähennellä loppuaan ja on aika suunnata katseet kohti tulevaa. Vuodenvaihteessa Älykoti – hankekin kääntyy viimeiselle vuosi puolikkaalleen, päättyäkseen kesäkuun lopussa 2012. Hankkeen tavoitteenahan on ollut rakentaa ja pilotoida sosiaalinen, teknologinen ja virtuaalinen oppimis- ja kehittämisympäristö, joka tuottaa hyvinvointialalle uusia, integroituja tuotteita ja palveluja sekä niihin kohdistuvaa koulutusta ja soveltavaa tutkimusta. Tärkeänä tavoitteena on ollut myös mahdollistaa uusien ratkaisujen ja palvelukonseptien kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa.

Älykoti avasi ovensa yleisölle vielä hieman keskeneräisenä syyskuussa JAMKin Avointen ovien yhteydessä ja esittelyjä ja avointen ovien tunnelmaa oli mahdollista seurata myös virtuaalisesti netin kautta. Vierailijoita paikan päällä oli päivän aikana reilusti ja vieraskirjaankin jätti puumerkkinsä pitkälti toista sataa kävijää.

Pian avaamisen jälkeen saimme takapakkia vesivahingon muodossa ja varsinaiset viikoittaiset avoimet ovet pääsimme käynnistämään vasta marraskuussa. Ensimmäisiä ns. keskiviikon avoimia ovia oli paikan päällä seuraamassa myös alueuutisten kuvausryhmä. Huolimatta harmittavasta syksyisestä vesivahingosta opetus- ja esittelytoiminta jatkui Älykodissa ennalta sovitulla tavalla ja vieraanamme kävikin lukuisia opiskelija- ja ammattilaisryhmiä. Kuluneen syksyn osalta voimme iloisena todeta, että omien opiskelijoidemme lisäksi Älykodissa on jo nyt vieraillut reilut pari sataa asiakasta, lisäksi virtuaaliesittelyjä on pidetty niin Suomeen kuin muuallekin ja yleinen tietämys asumisen esteettömyydestä sekä Älykodin tarjoamista asumista helpottavista ratkaisuista on lisääntynyt. Palaute ja vastaanotto ovat pääosin olleet positiivista ja erityisesti kansainväliset vierailijaryhmät ovat olleet aidon innostuneita ympäristöstä, jatkoyhteistyöstäkin on ollut jo puhetta. Älykoti herätti kiinnostusta myös Apuväline, Hyvinvointi & Koti 11 –messuilla ja poiki lukuisia yritysyhteydenottoja.

Kritiikkiäkin olemme osaksemme saaneet ja kaikki rakentavalla ja kehittävällä tavalla esitetty otetaan ilolla vastaan. Suurin osa palautteesta on koskenut asioita, jotka tiesimme jo hankkeeseen ryhtyessämme haasteellisiksi toteuttaa. 1950 – luvulla rakennettu virastokiinteistö pihaympäristöineen asetti omat haasteensa samoin se, että Älykodin kuvitteellinen asukas ei ole vain tietyn eritysryhmän edustaja vaan ympäristöön on pyritty tuomaan erilaisia itsenäistä asumista tukevia ja helpottavia ratkaisuja, jotka eivät sellaisenaan ja suoraan sovellu kaikille käyttäjille. Korviimme on kantautunut myös huoli siitä, että Älykodin myötä asukkaat alkavat vaatia itselleen apuvälineitä, joita kunnan ei heille ole mahdollista hankkia. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että Älykodin tarkoitus ei ole antaa lausuntoja tai suosituksia apuvälinetarpeista vaan lisätä yleistä tietämystä markkinoilla olevista vaihtoehdoista. Synergiaedut alueellisen apuvälinepalvelukeskuksen kanssa ovat kyllä mielestäni nähtävissä sillä Älykotiin voi tulla esimerkiksi käytännössä kokeilemaan ”sähköpyörätuoliajosimulaattoria” tai erilaisia ympäristönhallintalaitteiden lähettimiä ennen hankintapäätöstä.

Älykoti – hankkeen tavoitteena on ollut myös luoda Älykodista osaamiskeskus, toiminnan ja oppimisen konteksti, jossa yhdistyy ihmisen toiminnan mahdollistava, muunneltava ja osallistava LivingLab sekä oppimisympäristö, joka vahvistaa kouluttajien ja tulevien ammattilaisten osaamista hyödyntää teknologiaa asumisen tukena. Hyvinvoinnin ja tekniikan alan osaamista on ennakkoluulottomasti lähdetty integroimaan tavoitteena tuottaa asiakaslähtöisiä hyvinvointia edistäviä ratkaisuja ja palveluja. Hyvänä esimerkkinä tästä on uusi vaihtoehtoisten ammattiopintojen opintojakso ”Älykodin teknologisiin ratkaisuihin liittyvien palvelujen kehitysprojekti”, jonka suoritettuaan opiskelija tuntee ja hallitsee käyttäjäkeskeisen tuotekehitysprosessin ja teknologisiin ratkaisuihin liittyvien palvelujen tuotteistamisprosessin sekä osaa soveltaa opintojen aikana hankittua koulutusta käytännön ongelmien ratkaisuihin Älykoti-ympäristössä. Tämän uuden opintojakson lisäksi myös jo olemassa olevia opintojaksoja ja pedagogisia ratkaisuja kehitetään siten, että ne hyödyntävät monipuolisesti ja tehokkaasti Älykoti oppimisympäristöä.  

Ensimmäiset Älykoti – hankkeen toimeksiantamat toiminnalliset opinnäytetyötkin ovat nähneet kuluneena vuonna päivänvalon, viimeisimpänä Selkokeittokirja Älykotiin ja jatkoa seuraa tulevana vuonna tasaiseen tahtiin. Opinnäytetyöt ovat nähtävissä myös hankkeen nettisivuilta www.jamk.fi/alykoti. Harjoittelijoitakin on Älykodissa ehtinyt olla jo kaikkiaan kaksitoista, joista neljä varsinaisessa Älykotiympäristössä. Tavoitteena on, että jatkossakin Älykodissa toimintaa pyörittää ja koordinoi harjoittelujaksolla olevat opiskelijat yhdessä vakihenkilöstön kanssa. Älykodista harjoittelupaikkana voit tulla kuulemaan ja kyselemään Projektitorille, joka järjestetään Pitkäkadun kampuksella iltapäivällä 11.1.

Kulunut syksy on mennyt erilaisten toimintojen, palvelukonseptimallien ja yhteistyön pilotoinnissa, ja sitä on tarkoitus jatkaa ja vahvistaa entisestään kevään 2012 aikana. Talven ja kevään aikana on tarkoitus levittää ja jalkauttaa luotuja sovelluksia ja palvelukonsepteja yhteistyöverkostojen kautta ja järjestää erilaisia teemapäiviä Älykodissa. Esimerkiksi helmikuussa 22. päivä pidetään järjestöedustajille pidennetyt avoimet ovet, jolloin myös työssäkäyvät järjestöaktiivit saavat mahdollisuuden tutustua Älykotiin. Suunnitteilla on myös ikäihmisille kohdennettu teemapäivä keväämmällä.

Kiitokset menneestä vuodesta kaikille Älykodin toimintaan tavalla tai toisella osallistuneille ja onnen täyttämää uutta vuotta 2012!

 

 

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*