Älykoti

Älykoti – Sosiaalinen, teknologinen ja virtuaalinen oppimis- ja kehittämisympäristö -hankkeen vaiheiden selvittelyä sekä varsinaisen Älykoti tilan rakentumisen seurantaa projektin eri toimijoiden silmin.

Author Archives: Merja Jalkanen

Älykodissa kohdataan

Tulevaisuuden ikärakenne ja kotihoidon palveluiden tarve haastavat meidät kehittämään uudenlaisia hoitotyön malleja. Pelkällä hoitohenkilökunnan lisäämisellä emme pysty ratkaisemaan tätä yhtälöä. Tarvitaan uudenlaisia hoitotyön malleja, joissa teknologian avulla pystytään säästämään hoitajien aikaa varsinaiseen hoitotyöhön, tuomaan lisää turvallisuutta kotona asumiseen, aktivoimaan asiakasta toimimaan itse oman hyvinvointinsa parhaaaksi ja lisäämään sosiaalista kanssakäymistä. Näihin haasteisiin vastaamaan tarvitaan työelämän, oppilaitoksen […]