Älykoti

Älykoti – Sosiaalinen, teknologinen ja virtuaalinen oppimis- ja kehittämisympäristö -hankkeen vaiheiden selvittelyä sekä varsinaisen Älykoti tilan rakentumisen seurantaa projektin eri toimijoiden silmin.

Category Archives: johdattelua

Myös EU- rahoitus velvoittaa tiedottamaan

Rakennerahaston tiedotusohjeistuksen mukaan onnistunut tiedotus tekee hankkeet ja ohjelmat suurelle yleisölle tutuiksi, vauhdittaa hankkeiden käynnistymistä ja edistää yhteistyötä. Tiedottamisen tarkoitus on kertoa hankkeen tuloksista ja levittää hyviä käytäntöjä ja lisätä hanketoiminnan avoimuutta ja näkyvyyttä.

Edellä mainittujen lisäksi näen tiedottamisen tärkeänä myös jo heti käynnistymisen alkumetreillä.  Tiedottamisen tulisi läpäistä kaikki projektin vaiheet suunnittelusta tulosten levittämiseen. Rahoitushakemuksen läpi meneminen ja rahoituksen saaminen on jo sinänsä vähintäänkin sisäisen tiedottamisen arvoinen asia.  Oikea-aikaisella, riittävän varhaisella tiedottamisella luodaan perustaa yhteistyölle sekä varmistetaan eri toimijoiden sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin.

Onnistuneen projektiviestinnän lähtökohtana on monesti riittävän varhainen suunnittelu. Projektin tiedotus- ja viestintätarpeet tulisikin jo muotoiluvaiheessa kirjata tiedotussuunnitelmaksi ja huomioida tämä myös budjettia laadittaessa. Hankkeen käynnistyessä ja edetessä suunnitelmaa voidaan täsmentää vastaamaan paremmin toimenpiteiden tukemista ja tätä kautta tavoitteiden toteutumista, budjettiin on takautuvasti vaikeampi vaikuttaa…

Älykoti – hanke on ollut viime päivinä mukavasti esillä eri tiedotuskanavissa. Jos olet kiinnostunut lukemaan, mitä Älykoti tarjoaa ikääntyvien ja vanhusten parissa työskenteleville niin etsi käsiisi vuoden ensimmäinen Vanhustyölehti, jossa teemana on Tutkimuksesta tukea.  JAMKin henkilöstön tuoreessa Epeli – lehdessä pohdiskellaan voiko älykäs koti olla viihtyisä ja mitä se äly oikein tarkoittaa. Älykoti – hanke ja sen toimijat ovat esillä myös kahdesti vuodessa ilmestyvässä Human Technology City – lehdessä, jossa lähestytään teemaa Safety through technology näkökulmasta.  Mukavia lukuhetkiä!

Älykoti projektitorilla 26.1.

Kuva 010

Älykoti -hanke esittäytyy opiskelijoille ja henkilökunnalle keskiviikkona 26.1. projektitorilla.
Hiljaa hyvää tulee

Tuleva eteinen

 Projektitori järjestetään keskiviikkona klo 12:30 alkaen Kyllönmäen kampuksella E-talon tiloissa. Iltapäivän aikana hyvinvointiyksikön projektit esittelevät toimintaansa ja kertovat mahdollisuuksista hyödyntää projektien antia opinnoissa.

Älykoti – hankkeen projektipäällikkö Essi heimovaara-Kotonen ja hankkeessa harjoittelua suorittavat toimintaterapeuttiopiskelijat Katri Lehmuskoski ja Minna Järventausta ovat tavattavissa Kyllönmäen liikuntasalissa, heti samassa tilassa pidetyn alkuinfon jälkeen. Tarjolla on aiheita opinnäytetöihin, tietoa harjoittelun suorittamisesta projektin parissa sekä mielenkiintoisia oppimistehtäviä. Oppimistehtävät räätälöidään ja sovitaan aina erikseen kunkin opiskelijan aikataulujen ja henkilökohtaisen kiinnostusten mukaan.  

Tervetuloa kuulemaan ja kyselemään lisää!

Jouluiloa Älykodista!

 
Ensimmäinen kolmannes hanketta alkaa olla takanapäin ja ainakin projektipäällikön silmin kuluneisiin kuukausiin on mahtunut paljon monenlaista. Vuoden viimeisimpiä viikkoja ovat leimanneet omalta osaltani erilaiset (työmaa)kokoukset, joissa on tarkennettu sähkösuunnitelmia, kalustehankintoja ja toimintasuunnitelmaa. Varusteluun liittyen laitoin juuri liikenteeseen ensimmäisen tarjouspyynnön, joka koski sähköisesti säädettäviä keittiö- ja kodinhoitokalusteita. Seuraavaa kilpailutusta , joka koskee ympäristönhallinta järjestelmää alan valmistelemaan vielä tämän vuoden puolella.
 
Myöskin viestintään ja tiedottamiseen liittyviä toimenpiteitä on mahtunut runsaasti loppuvuodelle. Ensimmäinen esite on painatettu ja nettisivustoa alettu rakentamaan. Lehdistä, ainakin HTC (Human Technology City) -lehdessä sekä JAMKin henkilöstölehdessä on alkuvuodesta 2011 juttua Älykotihankkeen tavoitteista ja toimijoista. Niinikään artikkeli Vanhustyölehteen on valmisteilla. 
 
Joulukuun alussa järjestetyssä työpajassa pääsimme visioimaan Älykodin toimintoja sekä pohtimaan tilan omaleimaisuutta. Osallistuminen työpajaan oli runsasta ja tuolloin  tuotettu materiaali on minulla tallessa odottamassa jatkotyöstämistä.  Tammikuussa hankkeessa harjoittelunsa aloittavat opiskelijat pääsevätkin heti ensitöikseen tekemään päivästä koontia.
 
Nyt on kuitenkin aika hieman hengähtää ja nauttia tunnelmallisesta joulun ajasta vaikkapa seuraavan runon (jonka riimittelijä on itselleni valitettavasti tuntematon) sanoin
 
Kohta loppuu kiire, lento –
alkaa Joulun aika rento.
Hiljaisuutta kuulostele,
nuku, syö ja nautiskele.
Kunnossa on silloin kuosi
 kun taas alkaa Uusi Vuosi
 
   
Joulutonttu rakennustyömaalla

Joulutonttu rakennustyömaalla

Mitä älyä Älykodissa oikein on?

Älykoti rakentuu Puistokadulle vanhaan maalaiskunnan kunnantaloon

Älykoti rakentuu Puistokadulle vanhaan maalaiskunnan kunnantaloon

 Älykodin yhtenä lähtökohtana on ollut ajatus siitä, että kaikilla ihmisillä on oikeus hyvään asumiseen iästä tai vammasta huolimatta. Kotona asumista ja päivittäistä elämää helpottavia ratkaisuja löytyy markkinoilta kirjava joukko – myös sellaisia älykotityyppisiä ympäristöjä, joissa esitellään asumista tai elämää ylipäätään helpottavia ratkaisuja löytyy lähes jokaisesta ammattikorkeakoulusta. Mitä älyä Älykodissa sitten oikein on? 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoimassa ja EAKR:n rahoittamassa Älykoti investointi- ja kehittämishankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan  sosiaalinen, teknologinen ja virtuaalinen oppimis-ja kehittämisympäristö Älykoti. Älykoti tulee sijaitsemaan Puistokatu 35 kiinteistössä, joka tunnetaan vielä tällä hetkellä paremmin entisenä Jyväskylän maalaiskunnan kunnantalona. Toivottavasti tulevaisuudessa kiinteistö tunnetaan esimerkiksi juuri Älykodistaan, tilasta jossa yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa pilotoidaan turvallisen asumisen ja hoidon ratkaisuja, arvioidaan erilaisten innovatiivisten ratkaisujen käytettävyyttä ja soveltuvuutta erilaisille asiakasryhmille sekä vahvistetaan kouluttajien, opiskelijoiden ja tutkijoiden osaamista hyödyntää teknologiaa asumisen tukena. Tilassa tapahtuvan soveltavan tutkimuksen ja sen tulosten avulla tullaan tulevaisuudessa varmastikin myös edistämään keskisuomalaisten yritysten tuotekehitystoimintaa ja vahvistamaan niiden kilpailukykyä.

Älykoti -blogissa seurataan älykotitilan muodonmuutosta 50 -luvun virastotalosta nykyaikaiseksi oppimis- ja kehittämisympäristöksi. Tavoitteena on esteetön ja saavutettavissa oleva matalan kynnyksen kodinomainen tila – ilmaisun kaikissa muodoissa ja merkityksissä.

Lue lisää Älykoti, sosiaalinen, teknologinen ja sosiaalinen oppimis- ja kehittämisympäristö -hankkeesta täältä.