Älykoti

Älykoti – Sosiaalinen, teknologinen ja virtuaalinen oppimis- ja kehittämisympäristö -hankkeen vaiheiden selvittelyä sekä varsinaisen Älykoti tilan rakentumisen seurantaa projektin eri toimijoiden silmin.

Tag Archives: Älykoti

Älykodin web-sivut

Älykodin web-sivut – tai oikeamminkin pieni pala niistä – on saatu viimein julkaistua. Aluksi siellä voi tutustua Älykoti-hankkeeseen sekä lukea toimijoiden odotuksista hankkeen suhteen. Uutiskanava toimii yhtenä Älykodin tapahtumien tiedotusväylänä. Ajatuksena on laajentaa sivustoa sitä mukaa kuin hanke etenee ja varsinaisen Älykodin toiminta alkaa. Seuraavana julkaistaan mm. Älykodin teknologiset ratkaisut perusteluineen. Myös opiskelijoille on annettu mahdollisuus osallistua web-sivujen sisällöntuotantoon. Apuvälineistä ja niiden käyttöönotosta on tekeillä opinnäytetyö, josta saatua tietoa julkaistaan sivuilla. Myös videomateriaalia on odotettavissa hankkeen edetessä. Tarkoituksena on tuottaa sivusto, joka ei kuole pois hankkeen loputtua, vaan palvelee älykkäistä ja turvallisista asumisen ratkaisuista kiinnostuneita vielä pitkään. Tervetuloa tutustumaan!

Älykoti projektitorilla 26.1.

Kuva 010

Älykoti -hanke esittäytyy opiskelijoille ja henkilökunnalle keskiviikkona 26.1. projektitorilla.
Hiljaa hyvää tulee

Tuleva eteinen

 Projektitori järjestetään keskiviikkona klo 12:30 alkaen Kyllönmäen kampuksella E-talon tiloissa. Iltapäivän aikana hyvinvointiyksikön projektit esittelevät toimintaansa ja kertovat mahdollisuuksista hyödyntää projektien antia opinnoissa.

Älykoti – hankkeen projektipäällikkö Essi heimovaara-Kotonen ja hankkeessa harjoittelua suorittavat toimintaterapeuttiopiskelijat Katri Lehmuskoski ja Minna Järventausta ovat tavattavissa Kyllönmäen liikuntasalissa, heti samassa tilassa pidetyn alkuinfon jälkeen. Tarjolla on aiheita opinnäytetöihin, tietoa harjoittelun suorittamisesta projektin parissa sekä mielenkiintoisia oppimistehtäviä. Oppimistehtävät räätälöidään ja sovitaan aina erikseen kunkin opiskelijan aikataulujen ja henkilökohtaisen kiinnostusten mukaan.  

Tervetuloa kuulemaan ja kyselemään lisää!

Mitä älyä Älykodissa oikein on?

Älykoti rakentuu Puistokadulle vanhaan maalaiskunnan kunnantaloon

Älykoti rakentuu Puistokadulle vanhaan maalaiskunnan kunnantaloon

 Älykodin yhtenä lähtökohtana on ollut ajatus siitä, että kaikilla ihmisillä on oikeus hyvään asumiseen iästä tai vammasta huolimatta. Kotona asumista ja päivittäistä elämää helpottavia ratkaisuja löytyy markkinoilta kirjava joukko – myös sellaisia älykotityyppisiä ympäristöjä, joissa esitellään asumista tai elämää ylipäätään helpottavia ratkaisuja löytyy lähes jokaisesta ammattikorkeakoulusta. Mitä älyä Älykodissa sitten oikein on? 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoimassa ja EAKR:n rahoittamassa Älykoti investointi- ja kehittämishankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan  sosiaalinen, teknologinen ja virtuaalinen oppimis-ja kehittämisympäristö Älykoti. Älykoti tulee sijaitsemaan Puistokatu 35 kiinteistössä, joka tunnetaan vielä tällä hetkellä paremmin entisenä Jyväskylän maalaiskunnan kunnantalona. Toivottavasti tulevaisuudessa kiinteistö tunnetaan esimerkiksi juuri Älykodistaan, tilasta jossa yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa pilotoidaan turvallisen asumisen ja hoidon ratkaisuja, arvioidaan erilaisten innovatiivisten ratkaisujen käytettävyyttä ja soveltuvuutta erilaisille asiakasryhmille sekä vahvistetaan kouluttajien, opiskelijoiden ja tutkijoiden osaamista hyödyntää teknologiaa asumisen tukena. Tilassa tapahtuvan soveltavan tutkimuksen ja sen tulosten avulla tullaan tulevaisuudessa varmastikin myös edistämään keskisuomalaisten yritysten tuotekehitystoimintaa ja vahvistamaan niiden kilpailukykyä.

Älykoti -blogissa seurataan älykotitilan muodonmuutosta 50 -luvun virastotalosta nykyaikaiseksi oppimis- ja kehittämisympäristöksi. Tavoitteena on esteetön ja saavutettavissa oleva matalan kynnyksen kodinomainen tila – ilmaisun kaikissa muodoissa ja merkityksissä.

Lue lisää Älykoti, sosiaalinen, teknologinen ja sosiaalinen oppimis- ja kehittämisympäristö -hankkeesta täältä.