Älykoti

Älykoti – Sosiaalinen, teknologinen ja virtuaalinen oppimis- ja kehittämisympäristö -hankkeen vaiheiden selvittelyä sekä varsinaisen Älykoti tilan rakentumisen seurantaa projektin eri toimijoiden silmin.

Tag Archives: Harjoittelumahdollisuus

Harjoittelujaksolla Älykoti -projektissa

Olen Katri Lehmuskoski ja opiskelen viimeistä vuotta toimintaterapiaa JAMK:ssa. Osallistuin Älykoti-projektiin yhdessä opiskelutoverini Minna Järventaustan kanssa toimintaterapian syventävän harjoittelun myötä ajalla 10.1.-11.3.2011. Innostuin kyseisestä projektista harjoittelupaikkana lähes välittömästi siitä kuullessani, koska projektityö itsessään on ollut minua kiinnostava mahdollisuus jo jonkin aikaa. Lisäksi Älykoti ei kai voi muuta kuin kuulostaa mielenkiintoiselta ja houkutella perehtymään siihen lisää.

 Harjoittelun alussa sovimme melko tarkasti, mitä tulisimme tekemään. Osa-alueiksemme nousivat Älykotiin hankittavien apuvälineiden kartoitus, Älykodin ja Validian yhteistyömahdollisuuksien selvittely sekä Harmonia Care Oy:lle uuden, Älykodissakin mahdollisesti toteutettavan, palvelutuotteen ideointi ja kehittäminen. Palvelutuotteesta toivottiin myös pilotointia, joka olisi vaatinut ajallisesti enemmän kuin harjoittelutunnit olisivat sallineet. Päädyimmekin laajentamaan kehittämistyön ja pilotoinnin opinnäytteeksemme.

 Harjoittelu vastasi hyvin sille asetettuihin tavoitteisiin, jotka opintojen tässä vaiheessa painottuivat asiantuntijuuden lujittumiseen. Oman osaamisen tunnetta tuki hyvin esimerkiksi se, että projektissa otettiin niin hyvin osaksi työryhmää ja annettiin vastuuta. Missään vaiheessa ei tarvinnut tuntea, että on vain opiskelija, vaan sai reilusti sanoa omia ajatuksiaan ja näkemyksiään.

 Älykodista tulee uudenlainen oppimisympäristö. Omissa opinnoissani olen oppinut parhaiten käytännön kautta. Älykoti tulee tarjoamaan Hyvinvointiyksikön opiskelijoille juurikin käytännön kokemusta esimerkiksi apuvälineiden käytöstä. On aina eri asia kuulla jostain asiasta kuin päästä kokeilemaan sitä. Yhteistyö eri tahojen kanssa tuo lisäksi hyviä mahdollisuuksia opiskelun liittämiseksi työelämään.

 Nyt kun harjoittelu on ohitse, jää lähinnä vain harmittelemaan sitä, että itse valmistuu tänä keväänä eikä pääse enää osallistumaan Älykodin toimintaan. Toiveena onkin, että HYVIläiset ymmärtävät Älykodin mahdollisuudet ja osaavat hyödyntää niitä kaikin keinoin. Olen kuitenkin iloinen, että olen saanut tehdä pienen osani tästä innovatiivisesta ja tulevaisuuteen siivittävästä projektista. (:

toimintaterapeuttiopiskelijat Minna & Katri

toimintaterapeuttiopiskelijat Minna & Katri