Älykoti

Älykoti – Sosiaalinen, teknologinen ja virtuaalinen oppimis- ja kehittämisympäristö -hankkeen vaiheiden selvittelyä sekä varsinaisen Älykoti tilan rakentumisen seurantaa projektin eri toimijoiden silmin.

Tag Archives: viestintää

Älykodin web-sivut

Älykodin web-sivut – tai oikeamminkin pieni pala niistä – on saatu viimein julkaistua. Aluksi siellä voi tutustua Älykoti-hankkeeseen sekä lukea toimijoiden odotuksista hankkeen suhteen. Uutiskanava toimii yhtenä Älykodin tapahtumien tiedotusväylänä. Ajatuksena on laajentaa sivustoa sitä mukaa kuin hanke etenee ja varsinaisen Älykodin toiminta alkaa. Seuraavana julkaistaan mm. Älykodin teknologiset ratkaisut perusteluineen. Myös opiskelijoille on annettu mahdollisuus osallistua web-sivujen sisällöntuotantoon. Apuvälineistä ja niiden käyttöönotosta on tekeillä opinnäytetyö, josta saatua tietoa julkaistaan sivuilla. Myös videomateriaalia on odotettavissa hankkeen edetessä. Tarkoituksena on tuottaa sivusto, joka ei kuole pois hankkeen loputtua, vaan palvelee älykkäistä ja turvallisista asumisen ratkaisuista kiinnostuneita vielä pitkään. Tervetuloa tutustumaan!

Myös EU- rahoitus velvoittaa tiedottamaan

Rakennerahaston tiedotusohjeistuksen mukaan onnistunut tiedotus tekee hankkeet ja ohjelmat suurelle yleisölle tutuiksi, vauhdittaa hankkeiden käynnistymistä ja edistää yhteistyötä. Tiedottamisen tarkoitus on kertoa hankkeen tuloksista ja levittää hyviä käytäntöjä ja lisätä hanketoiminnan avoimuutta ja näkyvyyttä.

Edellä mainittujen lisäksi näen tiedottamisen tärkeänä myös jo heti käynnistymisen alkumetreillä.  Tiedottamisen tulisi läpäistä kaikki projektin vaiheet suunnittelusta tulosten levittämiseen. Rahoitushakemuksen läpi meneminen ja rahoituksen saaminen on jo sinänsä vähintäänkin sisäisen tiedottamisen arvoinen asia.  Oikea-aikaisella, riittävän varhaisella tiedottamisella luodaan perustaa yhteistyölle sekä varmistetaan eri toimijoiden sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin.

Onnistuneen projektiviestinnän lähtökohtana on monesti riittävän varhainen suunnittelu. Projektin tiedotus- ja viestintätarpeet tulisikin jo muotoiluvaiheessa kirjata tiedotussuunnitelmaksi ja huomioida tämä myös budjettia laadittaessa. Hankkeen käynnistyessä ja edetessä suunnitelmaa voidaan täsmentää vastaamaan paremmin toimenpiteiden tukemista ja tätä kautta tavoitteiden toteutumista, budjettiin on takautuvasti vaikeampi vaikuttaa…

Älykoti – hanke on ollut viime päivinä mukavasti esillä eri tiedotuskanavissa. Jos olet kiinnostunut lukemaan, mitä Älykoti tarjoaa ikääntyvien ja vanhusten parissa työskenteleville niin etsi käsiisi vuoden ensimmäinen Vanhustyölehti, jossa teemana on Tutkimuksesta tukea.  JAMKin henkilöstön tuoreessa Epeli – lehdessä pohdiskellaan voiko älykäs koti olla viihtyisä ja mitä se äly oikein tarkoittaa. Älykoti – hanke ja sen toimijat ovat esillä myös kahdesti vuodessa ilmestyvässä Human Technology City – lehdessä, jossa lähestytään teemaa Safety through technology näkökulmasta.  Mukavia lukuhetkiä!