Älykoti

Älykoti – Sosiaalinen, teknologinen ja virtuaalinen oppimis- ja kehittämisympäristö -hankkeen vaiheiden selvittelyä sekä varsinaisen Älykoti tilan rakentumisen seurantaa projektin eri toimijoiden silmin.

Tag Archives: web

Älykodin web-sivut

Älykodin web-sivut – tai oikeamminkin pieni pala niistä – on saatu viimein julkaistua. Aluksi siellä voi tutustua Älykoti-hankkeeseen sekä lukea toimijoiden odotuksista hankkeen suhteen. Uutiskanava toimii yhtenä Älykodin tapahtumien tiedotusväylänä. Ajatuksena on laajentaa sivustoa sitä mukaa kuin hanke etenee ja varsinaisen Älykodin toiminta alkaa. Seuraavana julkaistaan mm. Älykodin teknologiset ratkaisut perusteluineen. Myös opiskelijoille on annettu mahdollisuus osallistua web-sivujen sisällöntuotantoon. Apuvälineistä ja niiden käyttöönotosta on tekeillä opinnäytetyö, josta saatua tietoa julkaistaan sivuilla. Myös videomateriaalia on odotettavissa hankkeen edetessä. Tarkoituksena on tuottaa sivusto, joka ei kuole pois hankkeen loputtua, vaan palvelee älykkäistä ja turvallisista asumisen ratkaisuista kiinnostuneita vielä pitkään. Tervetuloa tutustumaan!