Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti on valtakunnallisen Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin -kehittämisohjelman koordinaatioprojekti. Sen tavoite on koordinoida kehittämisohjelmaan kuuluvia 40 alueellista ja valtakunnallista projektia siten, että kehittämisohjelman projektit muodostavat verkoston. Koordinaatioprojekti antaa tukea ja ohjausta alueellisten ja valtakunnallisten projektien sisällölliseen kehittämistyöhön, ja se toimii linkkinä aluetasojen ja ministeriötason välillä lisäten poikkihallinnollista yhteistyötä. Koordinaatioprojektissa on tuettu Opin Ovi -hankkeiden verkostoitumista sekä koottu, dokumentoitu ja levitetty muissa projekteissa syntyneitä tuloksia ja hyviä käytäntöjä.

Jatkuvuuden varmistaminen on aikuisohjauksen koordinaatioprojektin suurin haaste tällä hetkellä. Keskeistä on se, miten ja millä tavalla jatkuvuus varmistetaan ja miten ympäri Suomea kehitetyt hyvät käytännöt saadaan leviämään ja tehdään pysyviksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kehittämisohjelman koordinaatio- ja seurantaryhmä on pyytänyt koordinaatioprojektia laatimaan jatkuvuuden varmistamisen suunnitelman. Ajankohtaista projektissa on myös seuraava Opin Ovi-klinikka, joka järjestetään toukokuussa Turussa. Aiheita ovat tällöin viestintäkysymykset ja projektien hallittu alas ajaminen siten, että käytännöt ja verkostot jäävät elämään.

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti on JAMK:n ammatillisen opettajakorkeakoulun toteuttama ja Manner-Suomen ESR-ohjelmaan kuuluva projekti. Projektipäällikkönä toimii Erno Hyvönen. Projekti alkoi 1.8.2008 ja sille on saatu rahoitusta vuoden 2013 loppuun asti.

Opin ovi sosiaali

Leave a Comment