Toimitus

Yhdeksän päivää työtä vuorotta

Vietnam-hankkeemme keskeisimmät aktiviteetit alkoivat marraskuussa, kun Quang Trin Teacher Training Collegen (TTC) henkilöstön kolme koulutusohjelmaa käynnistyivät. Mukana olivat Tauno Tertsunen (HAMK AOKK), kaksi professoria Huen yliopistosta sekä JAMK AOKK:n Irmeli ja Leena. Tämän vakiokaartin lisäksi mukana oli yksi opettajaopiskelija HAMKista ja yksi JAMKin kansainvälisestä opettajankoulutusryhmästä.  TTC:stä koulutukseen osallistuu yhteensä 25 johdon edustajaa. Koulutus käynnistyi oppilaitoksen…

Continue reading

Yhteinen Opinpaikka

Opinpaikka-tapahtuman nostattama pöly ja paperilennokit ovat pikku hiljaa laskeutuneet. Tapahtuman järjestäjien kiire ei loppunut tapahtumaan, vaan jälkihoito työllistää lähes yhtä paljon kuin itse tapahtuman valmistelu. Mutta jälkihoitoa on kiva tehdä, kun päällimmäisenä on onnistumisen kokemus. On aika summata tuloksia. Vuoden merkittävin Opinpaikasta haluttiin vuoden merkittävin aikuisten ohjauksen tapahtuma. Tapahtuman merkitys näkyy varmaan pitkässä juoksussa, mutta…

Continue reading

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ja ERKKERI valmistelevat Opinpaikkaa

Opin ovi –hankeperheellä oli tarve ja tahto. Tarve tehdä aikuisten ohjauksen kehittämistyötä näkyväksi ja tahto tehdä tapahtuma, joka erottuu. Syntyi ajatus Opinpaikasta – vuoden merkittävimmästä aikuisten ohjauksen tapahtumasta. Opinpaikka-tapahtuman taustalla on koko Opin ovi –hankeperhe. Käytännössä tämä tarkoittaa lähes 40 alueellista sekä nippua valtakunnallisia projekteja. Tapahtuman järjestelyistä merkittävä vastuu on JAMK/AOKK:n koordinoimilla projekteilla Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti…

Continue reading

Vietnam-hankkeen orientaatioviikko toteutettiin 5. – 9.9.2011 Dong Hassa.

Vietnamilaisen Quang Trin Teacher Training Collegen (QTTTC) johto ja opetushenkilöstö koulutetaan ammatillisen opettajakorkeakoulun toimesta. Developing Educational Leadership and Management in Teacher Training College -hanke on käynnistetty tämän vuoden kesäkuussa ja se jatkaa luontevasti VIETVOC-projektin puitteissa jo vuonna 1997 käynnistynyttä yhteistyötä opettajankoulutuksessa. Syksy alkoi orientaatioseminaarilla, johon osallistui yhteensä noin 90 opettajaa ja hallintohenkilöstön edustajaa. Orientaatioviikon tavoitteena…

Continue reading