Erityisopetuksen kehittämisen etujoukoissa kansainvälisesti

Opekorkeamme osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin verkostohankkeisiin, joissa koulutusta kehitetään monella tasolla. Muiden maiden ja toimijoiden kanssa oppii valtavasti uutta. Verkostotyöllä haluamme olla mukana vaikuttamassa ammatillisen koulutuksen tulevaisuuteen. Erityisopetukseen liittyvän kehittämisen osalta eurooppalaisellaä yhteistyöllä on pitkät juuret. Inklusiivisen koulutuksen asialla Tällä hetkellä olemme mukana partnerina eurooppalaisessa SOS Network (Social Inclusion of Students with Special Needs into mainstream…

Continue reading

TILE: Tekeillä inklusiivisen opetuksen “Roadmap”

Inklusiivinen koulutus ja sen kehittäminen ovat erittäin ajankohtaisia teemoja oppilaitoksissa. Inklusiivisen koulutuksen taustana on kaksi näkökulmaa: oikeus opetukseen kaikille ja koulutuksen kehittämisen näkökulma. Ensisijaisesti pyritään takaamaan kaikille opiskelijoille koulutuksellinen tasa-arvo. TILE-projektissa (Towards Inclusive Learning Environments In Vocational Education and Training) työn alla oleva “Roadmap” antaa ammatillisille oppilaitoksille ohjeita inklusiivisen koulutuksen kehittämiseen. TILE-projektin tavoitteena on kehittää…

Continue reading