ERKKERI valmentaa ja verkottaa

Aikuisten ohjaus- ja neuvontatyössä tarvitaan lisää ammattitaitoista henkilöstöä. Tähän tarpeeseen vastaa ERKKERI, joka on Opin Ovi hankeperheeseen kuuluva koulutushanke. Projekti tarjoaa koulutusta aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville henkilöille eri organisaatioissa, järjestöissä ja yhdistyksissä. ERKKERI-koulutukset ovat 5, 30 ja 60 opintopisteen laajuisia ja ne kehittävät ohjaus- ja neuvontatyön osaamista ja lisäävät alueellisia verkostoitumisvalmiuksia. ERKKERI tarjoaa myös konsultointia ja asiantuntijapalveluja.

ERKKERI –projekti on loppusuoralla. Tällä hetkellä projektin pääpaino on viestinnässä ja koulutusten vaikuttavuuden arvioinnissa. ERKKERIstä kootaan julkaisu, jonne artikkeleita kirjoittavat alan asiantuntijat, kouluttajat ja opiskelijat. ERKKERI- kevätseminaari järjestetään Turussa 10.5.201 ja valtakunnallinen Opin Ovi-tapahtuma 2.-3.11.2011, jonka järjestelyissä ERKKERI on mukana.

Projekti alkoi 1.8.2008 ja päättyy 31.12.2011. ERKKERIä hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu ja projektipäällikkönä toimii Auli Ryhänen. Muita projektin toteuttajia ovat Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. ERKKERIä toteutetaan Työ- ja elinkeinoministeriön ja Euroopan sosiaalirahaston myöntämillä varoilla.

 

Leave a Comment