STUDIOsta innovatiivisia käytänteitä aikuiskoulutukseen

STUDIO – Aikuiskouluttajien pedagogisten ja ohjauksellisten taitojen kehittämisprojekti on hanke, jonka tavoitteena on lisätä aikuiskouluttajina toimivien pedagogista osaamista ja ohjauksellisia taitoja. Projektissa tuotetaan koulutuksia, joiden avulla kohotetaan kouluttajien pedagogista perusosaamista ja luodaan uusia tapoja toteuttaa aikuiskoulutusta. STUDIO kuuluu valtakunnalliseen Opin Ovi -hankeperheeseen. Projektissa kehitetyistä aikuiskoulutuksen käytänteistä voi lukea syksyllä 2011 ilmestyvästä Meidän Helmet -julkaisusta.

Juuri nyt STUDIOssa kehitetään uusia koulutustuotteita ensi vuodelle. JAMK:n ammatillisen opettajakorkeakoulun osalta jatkossa painottuu aikuisten ammatillisen erityisopetuksen kehittäminen. JAMK:n ammatillisen opettajakorkeakoulun vastuulla vuosina 2011-2013 ovatkin esimerkiksi aikuisten oppimisvaikeuksiin, voimavarasuuntautuneeseen työotteeseen ja erityisopiskelijan oppimisen tukemiseen liittyvät koulutukset. STUDIO-projekti alkoi 1.8.2008 ja se on saanut lisäaikaa toteuttaa koulutuksia vuoteen 2013 asti. Vuosien 2011-2013 välisenä aikana toteutetaan 65 koulutusta koko valtakunnan alueella.

STUDIO on HAMK:n ammatillisen opettajakorkeakoulun hallinnoima ESR-rahoitteinen projekti, jonka osatoteuttajia ovat OAMK:n, JAMK:n ja HAAGA-HELIAN ammatilliset opettajakorkeakoulut sekä Yrkeshögskolan Arcada. JAMK:n ammatillisen opettajakorkeakoulun osalta projektivastaavana toimii Päivi Kauppila.

Vipuvoimaa sosiaali
Opin ovi

Leave a Comment