Uusi Ura Opettajana -hankkeen kuulumisia

Cannot display this embedded content because your browser does not support iframes.

Miten koulutuksen avulla voidaan vastata sekä yhteiskunnan että yksilön tarpeisiin? Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun vastaus kysymykseen on seuraava: tarjoamalla koulutusta, jonka jälkeen uusi ura opettajana on mahdollinen. Uusi Ura Opettajana –hankkeen tavoite on kouluttaa 40 uutta ammatillista opettajaa syksyn 2009 ja toukokuun 2012 välisenä aikana.

Uusi Ura Opettajana –hankkeen taustalla vaikuttavat yritysten irtisanomiset ja erityisesti teknologia-alan opettajapula. Hanke tarjoaa koulutetulle ja osaavalle väestölle mielekkään vaihtoehdon. Koulutus on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alaisille kokeneille ammattilaisille, jotka täyttävät opettajakoulutuksen kelpoisuusehdot. Heiltä ei kuitenkaan edellytetä koulutus- tai opetusalan työkokemusta.

Huomionarvoista tässä uusien opettajien koulutuksessa on opiskelijoiden aiemmin opitun eli erilaisen osaamisen ja kokemusten huomioiminen opetuksessa. Hankkeen yksi keskeinen ja työstettävä teema on koulutuksen työelämälähtöisyys. Ensimmäisestä ryhmästä yli puolet opiskelijoista on valmistunut. Myös sellaiset henkilöt, jotka eivät ole aiemmin työskennelleet koulutuksen parissa, ovat nyt työllistyneet alalle. Opiskelijoiden kokemusten mukaan opettajan pedagogisen pätevyyden saaminen ja opettajana toimiminen ovat muodostuneet mielekkäiksi tavoitteiksi.

Uusi Ura Opettajana –hanke elää ja voi hyvin. Ajankohtainen asia hankkeessa on tutkimuksellisen otteen työstäminen. Tarkoitus on mallintaa koulutustuote eli työelämälähtöinen koulutus siten, että sitä voidaan jatkossa käyttää AOKK:ssa ja mahdollisesti tarjota muuallekin. Toinen ajankohtainen asia on mobiiliohjauksen kokeileminen opetusharjoittelun ohjausmenetelmänä. Hankkeen tiimoilta on myös tarkoitus tuottaa tutkimuksellista ja erityisesti opettajan työtä tukevaa aineistoa. Hankkeen tavoite näyttää toteutuvan – uusi ura opettajana on siis käytännössä mahdollinen.

Uusi Ura Opettajana -hanketta hallinnoi AOKK ja se toimii ESR:n tuella. Toinen rahoittaja on Keski-Suomen ELY-keskus. Hankkeessa toimivat projektipäällikkö Tiina Savuaho, projektisihteeri (Tuire Mäki) ja viisi projektiasiantuntijaa (Helena Anttila, Sinikka Blom, Anne Leppänen, Sirpa Laitinen-Väänänen ja Ritva Nurminen). Uusi Ura Opettajana –hanke on tehnyt yhteistyötä oppilaitosten kanssa, sillä opiskelijat suorittavat opetusharjoittelun yleensä jossakin koulutusorganisaatiossa tai yrityksessä.

Vipuvoimaa JAMK
Ely-keskus sosiaali

Leave a Comment