WORKSHOP-TYÖSKENTELYLLÄ UUSIA AJATUKSIA YRITTÄJYYSKASVATUKSESTA

Henkilöstökokouksessa 9.5.2011 yrittäjyyskasvatustiimi kokosi Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun henkilöstön ajatuksia yrittäjyydestä ja yrittäjyyskasvatuksesta. Aihetta tarkasteltiin neljän teeman avulla:

 • MIKÄ ON YRITTÄJYYSKASVATUKSEN FOKUS ERI KOULUASTEILLA?
 • MITEN OLEN EDISTÄNYT OPETTAJAOPISKELIJOIDEN YRITTÄJYYSKASVATUSVALMIUKSIEN KEHITTYMISTÄ NYKYISEN OPETUSUUNNITELMAN TOTEUTUKSESSA?
 • MITEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TULEE NÄYTTÄYTYÄ AOKK: N OPETUSSUUNNITELMASSA 2012?
 • MITEN OPETTAJANKOULUTTAJAN YRITTÄJYYSKASVATUSOSAAMISTA TULISI JATKOSSA KEHITTÄÄ?

Vastaukset olivat monipuolisia ja aihetta pohdittiin laajasti. Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrittäjyyskasvatuksessa nähtiin korostuvan erityisesti tutkiva, kehittävä, innovoiva, ”toisin näkevä” työote, PBL, yksilöllinen tuki sekä JAMK Generatorin mahdollisuuksien täysimittainen hyödyntäminen. Tavoitteissa korostuvat toisen asteen koulutusta enemmän erilaiset yritysmuodot ja erilaisten yritysten perustaminen, liiketoimintaosaaminen, kasvuyrittäjyys, kansainvälisyys ja tulevaisuuden ennakointi.

Sisältöjä ja toimintatapoja opettajankoulutuksessa ovat mm. HOPS/portfolio keskeisenä (sisäisen) yrittäjyyden oppimisen välineenä, opettajankoulutuksen toimintatavat ja rakenne (HOPS, AHOT, oppimispiirit) sisäistä yrittäjyyden tukijoina sekä yrittäjyys- ja yrittäjyyskasvatusvalmiuksien nostaminen esiin henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa.

Opettajankoulutuksessa yrittäjyyskasvatus toteutuu monella myös monella tavalla. Esiin nousivat muun muassa:

 • yrittäjätaustaisten opiskelijoiden puheenvuorojen ja osaamisen esiintuomisella.
 • epävarmuuden sietokyvyn ja vastuunoton edellyttäminen koulutuksessa.
 • opiskelijat hankkivat monipuolisia valmiuksia, jotka ovat sovellettavissa myös muihin kuin opetustilanteisiin.
 • sisäistä yrittäjyyttä, vapautta, vastuuta ja uusia ideoita suositaan.
 • tehdään yhdessä ja jaetaan osaamista!

Tulevaisuudessa tarvitaan monipuolisia opiskelumahdollisuuksia sekä entistä parempaa opiskelijoiden osaamisen hyödyntämistä. Yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä jatkossa ajateltiin tehtäväksi ”iskuryhmän” voimin, joka vetää mukaan ja innostaa muitakin!

Workshop-työskentelyn tuloksena saimme kerättyä myös useita erilaisia yrittäjyyskasvatukseen liittyviä ehdotuksia. Alla vielä lista näistä ideoista, joista osa on yksilöllisestä aktiivisuudesta riippuvaisempia, kun taas osaan tarvitaan yhteistä keskustelua ja koulutusta sekä työyhteisön ja johdon tukea.

 • ”Idea: altistuminen teemaan liittyville ilmiöille ja asioille”
 • ”Aktiivisuus sosiaalisen median verkostoissa”
 • ”Kouluttajien yrittäjyyskokemuksien hyödyntäminen”
 • ”Tutustumisia yrittäjyyskasvatusmalleihin eri kouluasteilla”
 • ”Verkostoituminen yrittäjien kanssa, yrityskäynnit”
 • ”Yhteistyön aktivoiminen maakunnallisesti, yrityskumppanuusmallin kehittely”
 • ”Idea: Itsen kehittämisessä yritykseen shadow- toiminnoilla”
 • ”Opettajankouluttajien osallistuminen yrittäjyyskasvatushankkeisiin ja kiinteään työelämäyhteistyöhön.”
 • ”Idea: Perustetaan AOKK: un konsultointiklinikka (uraohjaus, koulutusohjaus/neuvonta, erityisopettaja, opo, näyttötutkinnot, aikuisopiskelu, maahanmuuttajat, pedagogiset  menetelmät, verkkopedagogiikka, strategiat, hallinto…)”
 • ”Enemmän kontaktia yrittäjiin/yritysmaailmaan! (Esim. täykki siltana/projektit?), yhteisprojektit ja tilaustyöt!”
 • ”Tehokkaampi yhteistyö (LiPan/JAMK generaattorin) kanssa (kouluttajat ja maksullinen palvelutoiminta) – johon AOKK voi tarjota uraohjauspalveluita yrittäjäksi aikoville”
 • ”Opettajankouluttajat mukana valtakunnallisissa opetussuunnitelman/tutkinnon perusteiden rakentamisessa. AOKK: n ja muiden koulutuksen järjestäjien yhteistyötarjouksien jättämisessä OPH:lle”
 • ”Kansainvälinen yrittäjyys” – ”myyntiin”
 • ”Kouluttajien tuotteistamisosaamisen kehittäminen”
 • Kouluttajan jaksamisen tukeminen (työnohjaus)
 • ”KYSYMYS: Rohkaistaanko vai rangaistaanko opettajaa omasta yritystoiminnasta?”

Kiitokset kaikille innostuneesta ja innostavasta osallistumisesta! Workshop-työskentely on oiva työkalu, jota kannattaa kokeilla.

Jätä kommentti