ITK 2014 – Pedagogiikka palaa!

itkTämän vuoden ITK-päivät kokosi taas liki 2000 opetusteknologiasta ja tvt:n opetuskäytöstä kiinnostunutta opetuksen asiantuntijaa Hämeenlinnan Aulangolle. Oppimisympäristöjen näkökulma oli tänäkin vuonna esillä muutamissa workshopeissa ja foorumiesityksissä.

Tulevaisuuden koulun oppimisympäristöt

Osallistuimme ATTE-hankkeen puitteissa keskiviikkona workshoppiin Tulevaisuuden koulun oppimisympäristöt, jonka järjestäjänä oli Architects Rudanko + Kankkunen Oy. Workshopissa pohdittiin minkälaisia fyysisiä, virtuaalisia, psyykkisiä ja sosiaalisia oppimisympäristöjä tarvitsemme koulussa nyt ja lähitulevaisuudessa? Millaisia oppimisympäristöjä rakennamme opettaaksemme ja oppiaksemme tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja, yhteistoiminnallisuutta ja tiedon käsittelyä ja jalostamista? Miten oppimisympäristöt huomioivat erilaiset oppijat ja oppimisen tavat? Arkkitehtien lisäksi paikalla oli erityisopettaja Ulla Hyttinen, joka katsoi oppimisympäristöjä psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen ja oppimisen mahdollistajina tai esteinä. Opetuksen kehittäjä Mia Sinisalo puolestaan lähestyi oppimisympäristöjä pedagogisessa mielessä. Miten ohjataan tavoitteellista oppimista virtuaalisissa ja fyysisissä oppimisympäristöissä?

Workshop antoi paljon ajatuksia ja ideoita oppimisympäristöihin liittyen ja vahvisti ajatustamme siitä, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Keskusteluissa kuulimme kokemuksia luokattomasta koulusta ja päiväkodista, jonka oppimisympäristönä toimii metsä. Fyysisiä tiloja ei ole ollenkaan vaan kaikki toiminta tapahtuu metsässä.

Workshopissa tutustuin myös asiakaslähtöisten oppimistilojen suunnittelua tukevaan menetelmään. Menetelmässä kuvataan erilaisten käyttäjien näkökulmasta tilan toiveita ja tavoitteita. Esimerkiksi näin: ”Minun on vaikea keskittyä opetustilanteessa. Jos tilassa olisi keinuvia tuoleja ja stressipalloja, minun olisi helpompi saada ajatukset pysymään oikeassa asiassa.” Tämän tyylisiä kuvauksia voisimme ATTEssakin vielä tehdä eri tiloihin liittyen.

Innostava oppiminen moniaistisessa ympäristössä

Innostava oppiminen moniaistisessa ympäristössä -teemaseminaarissa esiteltiin muutama erilainen oppimisympäristö case. UBIKO on Oulun normaalikoulun pedagoginen kehittämis- ja tutkimushanke, jossa luodaan koulun toimintakulttuuria ja infrastruktuuria uudistavia pedagogisia käytänteitä ja toimintamalleja. Yhtenä hyvänä ideana on tehdä luokkataulut, joissa on kirjattu yhteiset pelisäännöt, opiskelijan oikeudet ja opettajan velvollisuudet.

Aktiiviset oppimistilat -hankkeessa tutkittiin erilaisia oppimiseen liittyviä tiloja monitieteisesti.  Valopeli on alakouluikäisille suunnattu liikunnallinen peli, jossa hyödynnetään audiovisuaalista teknologiaa ja tarinankerrontaa.

Berlin Kompass -kielenoppimissovellus tarjoaa virtuaalisen näkymän Berliiniin. Ideana on opastaa toinen käyttäjä Berliinin tunnettuihin kohteisiin. Opas ja opastettava ovat eri tiloissa ja molemmilla on oma näkymänsä kaupunkiin. Sovellus hyödyntää Kinect-laitetta, jota ohjataan omalla keholla. Sovelluksen pedagogisena lähtökohtana on kielellinen ongelmanratkaisu suullisen viestinnän autenttisessa kontekstissa hyödyntäen pelillisiä elementtejä. Se tarjoaa kokemuksellista moniaistista immersiivistä kielenoppimista.

Miracast langattoman esittämisen välineenä

Eräässä esityksessä hyödynnettiin Miracastia windows-tabletin kuvan langattomaan siirtämiseen tykille. Se näytti toimivan näppärästi, samaan tapaan kuin Applen laitteilla Apple tv:n kautta. Tätä voisimme pilotoida myös ATTEssa, sillä se mahdollistaisi laajemmin omien laitteiden langattoman käytön. BYOD:n hengessä langattoman tiedonsiirron mahdollisuus pitäisi tarjota alustasta riippumatta laitteelle kuin laitteelle.

TVT ei enää vapaaehtoista

Opetusministeri Krista Kiuru linjasi konferenssin avauspuheenvuorossa, että digitaalinen palveluyhteiskunta on täällä eikä siitä voi hypätä pois. TVTn soveltaminen osana opetusta ja oppimista ei ole enää vapaaehtoista. Se on jokaisen opettajan tehtävä. Koulu ei saa olla kuin lentokone, jossa heti matkan alkaessa todetaan ”please switch off all your electronic device”. Lentoyhtiöt ovat hiljalleen siirtymässä pois tästä ajattelusta, sama suunta pitäisi olla myös oppilaitoksilla. ATTE-hankkeen näkökulmasta tämä on hyvä linjaus ja oikea suunta. Hankkeemme tavoitteenahan on luoda ammattipedagogisia malleja tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen.