Videon käyttö työssä oppimisen tukena

19.11.2014
Sirpa Laitinen-Väänänen, yliopettaja, TtT

Kuvallisen viestinnän mahdollisuudet ovat kehittyneet valtavasti. Videokuvaaminen on helppoa ja halpaa. Kuvaaminen onnistuu kännykällä tai tablettitietokoneella. Videon editointi omalla tietokoneella ilmaisia helppokäyttöisiä ohjelmia käyttäen ja videon jakaminen tapahtuu näppärästi jopa kännykästä.

video

Näppäryyden takia videoija saattaa unohtaa kuvaamislupa-asiat. Kaikilla työpaikoilla ei saa videoida yrityssalaisuuksien tai asiakkaiden tai potilaiden tietosuojan takia. Kuitenkin videoiden käyttö oppimisen ja opetuksen tukemiseen kaipaa buustia. Ammatillisella toisella asteella ja korkea-asteella työssä oppimisjaksoilla videota voisi hyödyntää monella tavoin:

 

  1. Opiskelija voisi kuvata työskentelyään työssä oppimisjakson alussa, keskivaiheella ja lopussa. Tarkastelemalla nauhoitteita hän voisi tulla tietoiseksi oman käytännöntyötaitonsa muutoksesta ja ammattitaitonsa kehittymisestä.
  2. Opiskelija voi myös kuvata työskentelyään koulutusajan ensimmäisellä ja viimeisellä työssä oppimisjaksolla, jos opetussuunnitelmaan sisältyy useita työpaikalla tapahtuvia työssä oppimisjaksoja. Samalla tavoin, näitä eri aikoina kuvattuja tallenteita tarkastelemalla, hän voi tulla tietoiseksi edistymisestään.
  3. Videointia voisi käyttää myös käytännön taidon arvioinnin työkaluna. Osaamisen osoittaminen tapahtuu tällä hetkellä pääosin sanallisesti, kirjoittamalla itsereflektio omasta osaamisesta. Käytännön tekemisen, taidon, osoittaminen jää siis näin vain oman pohdinnan varaan. Oman tekemisen videointitallenteen katsominen yhdessä osaamisen arvioijan kanssa antaa realistisen kuvan taidosta. Siihen voi palata ja tarkastella sitä yksityiskohtaisesti.
  4. Työpaikalta voi myös videoida materiaalia työssä oppimisjakson raporttiin, jos tällainen on käytössä opinnoissa. Tarvittavat luvat kysymällä tuota videomateriaali voisi käyttää opetusmateriaalina.
  5. Lisäksi video toimii hyvin tarkan, hienomotorista suoritusta vaativan työtoiminnan harjoittelussa, koska videoon voi palata useita kertoja
  6. Myös video on oiva moniammatillisen tiimityöskentelyn opiskelussa. Tiimityön videointi, yhdessä analysointi, kehittämiskohteiden tunnistaminen ja niistä keskustelu yhdessä auttaa palaamaan ja havaitsemaan oikea-aikaista yhteistyötä.

Tutustu esittelyvideoon aiheesta Videon mahdollisuudet oppimisen ja opettamisen tukena .