Category Archives: Työssäoppiminen

Videon käyttö työssä oppimisen tukena

19.11.2014
Sirpa Laitinen-Väänänen, yliopettaja, TtT

Kuvallisen viestinnän mahdollisuudet ovat kehittyneet valtavasti. Videokuvaaminen on helppoa ja halpaa. Kuvaaminen onnistuu kännykällä tai tablettitietokoneella. Videon editointi omalla tietokoneella ilmaisia helppokäyttöisiä ohjelmia käyttäen ja videon jakaminen tapahtuu näppärästi jopa kännykästä.

video

Näppäryyden takia videoija saattaa unohtaa kuvaamislupa-asiat. Kaikilla työpaikoilla ei saa videoida yrityssalaisuuksien tai asiakkaiden tai potilaiden tietosuojan takia. Kuitenkin videoiden käyttö oppimisen ja opetuksen tukemiseen kaipaa buustia. Ammatillisella toisella asteella ja korkea-asteella työssä oppimisjaksoilla videota voisi hyödyntää monella tavoin:

 

  1. Opiskelija voisi kuvata työskentelyään työssä oppimisjakson alussa, keskivaiheella ja lopussa. Tarkastelemalla nauhoitteita hän voisi tulla tietoiseksi oman käytännöntyötaitonsa muutoksesta ja ammattitaitonsa kehittymisestä.
  2. Opiskelija voi myös kuvata työskentelyään koulutusajan ensimmäisellä ja viimeisellä työssä oppimisjaksolla, jos opetussuunnitelmaan sisältyy useita työpaikalla tapahtuvia työssä oppimisjaksoja. Samalla tavoin, näitä eri aikoina kuvattuja tallenteita tarkastelemalla, hän voi tulla tietoiseksi edistymisestään.
  3. Videointia voisi käyttää myös käytännön taidon arvioinnin työkaluna. Osaamisen osoittaminen tapahtuu tällä hetkellä pääosin sanallisesti, kirjoittamalla itsereflektio omasta osaamisesta. Käytännön tekemisen, taidon, osoittaminen jää siis näin vain oman pohdinnan varaan. Oman tekemisen videointitallenteen katsominen yhdessä osaamisen arvioijan kanssa antaa realistisen kuvan taidosta. Siihen voi palata ja tarkastella sitä yksityiskohtaisesti.
  4. Työpaikalta voi myös videoida materiaalia työssä oppimisjakson raporttiin, jos tällainen on käytössä opinnoissa. Tarvittavat luvat kysymällä tuota videomateriaali voisi käyttää opetusmateriaalina.
  5. Lisäksi video toimii hyvin tarkan, hienomotorista suoritusta vaativan työtoiminnan harjoittelussa, koska videoon voi palata useita kertoja
  6. Myös video on oiva moniammatillisen tiimityöskentelyn opiskelussa. Tiimityön videointi, yhdessä analysointi, kehittämiskohteiden tunnistaminen ja niistä keskustelu yhdessä auttaa palaamaan ja havaitsemaan oikea-aikaista yhteistyötä.

Tutustu esittelyvideoon aiheesta Videon mahdollisuudet oppimisen ja opettamisen tukena .

 

IRIS Connect Live -laitteet ATTE-hankkeessa

IRIS Connect tuottaa opetusta tukevia videolaitteita, joiden tarkoitus on jakaa, laajentaa ja syventää oppimista. Live-laitteet (joita on hankittu kaksi kappaletta) koostuvat kiinteästä, 360 astetta kääntyvästä kameraosasta (Axis P5512), RevoLabs -mikrofonijärjestelmästä sekä kahden langattoman mikrofonin säilytyslaatikosta.

Iris Connect Live

Iris Connect Live

Laitteen sisällä säilytyslaatikossa on kaksi langatonta mikrofonia, joista toisessa on myös kuulokeliitäntä. Tämä mahdollistaa kaksisuuntaisen kommunikoinnin kameraa käyttävän henkilön työasemalle. Kommunikointia varten tulee käyttäjällä olla työasemassaan mikrofoni. Lisäksi ohjelmisto mahdollistaa työasemaan liitetyn kameran kuvan taltioinnin.

Laitteisto vaatii toimiakseen langallisen lähiverkkoyhteyden, DHCP-palvelun, kaksisuuntaisen yhteyden internetiin sekä porttiohjauksen palomuuriin. Työaseman päästä laitteisto tarvitsee toimiakseen muokatun Axis-kamerasovelluksen asentamisen, Internet Explorer –selaimen, joitakin muutoksia Internet Explorerin tietoturva-asetuksiin sekä kirjoitusoikeudet polkuun ”C:\irisconnect\recordings”.

Kamera käyttää tallennukseen työasemaa, videot tallentuvat .asf-muotoisina tiedostoina. Videokuvan tarkkuus on 704×576 pikseliä, kuvataajuus n. 25 kuvaa / sekunnissa ja maksimi bittinopeus paljon liikettä sisältävissä kohteissa 2.5 – 3.0 mbit/s. Video on pakattu H.264 muotoon, äänen pakkaus on Advanced Audio Coding. Kameran välittämän kuvan ja äänen viive on pieni, noin puolesta sekunnista sekuntiin.

Aluksi Iris Connect Live –laitteet määritettiin toimimaan JAMK:n sisäverkossa. Laitteiden Ethernet-osoitteet ilmoitettiin Tietohallinnolle ja he ilmoittivat niihin sidotut IP-osoitteet. Lisäksi Tietohallinto lisäsi valinnaisiin ohjelmistovaihtoehtoihin kameraohjelmiston sekä levitti työasemille muutokset Internet Explorerin tietoturva-asetuksiin.

Kun laitteisto- ja ohjelmistopuoli oli kunnossa, pyysin yhteyshenkilöä Iris Connectilta (Simeon Drage) luomaan käyttäjätunnuksen kameroiden hallintapalveluun osoitteeseen https://eu.irisconnect.com/

Kameroiden hallinta tapahtuu ko. sivuston kautta. Dashboard-välilehdeltä voi tarkistaa, löytyykö työasemasta kaikki tarvittavat valmiudet laitteiston käyttöä varten.

Joillakin työasemilla valmiudet eivät täyty, vaikka kaikki tarvittavat ohjelmat (Flash, Java, kameraohjelmisto) olisivatkin asennettuina. Vika korjautuu palauttamalla Internet Explorerin asetukset:

http://support.microsoft.com/kb/923737/fi

Sivuston ”Admin” -välilehdeltä löytyvät laitekohtaiset asetukset. Oheisessa kuvassa näkyy myös aikaisemmin hankitun Discovery Kit -laitteiston tietoja.

Aluksi laitteille määritettiin JAMK:n sisäverkon IP-osoite (Primary IP). Kohta ”Camera url” voitiin jättää tässä vaiheessa tyhjäksi, sen käyttö selviää jutun myöhemmässä vaiheessa.

Kun tarvittavat asetukset on tehty, kameran käyttö aloitetaan varaamalla istunto. Kyseisessä toiminnossa määritetään, onko istunto henkilökohtainen vai lähetetäänkö se katsojille. Seuraavana valitaan ajanjakso, jolle kamera varataan.

Samalla valitaan käytettävä laitteisto kohdassa ”Choose Hardware”.

Istunto ilmestyy ”Observations” –listalle, josta se voidaan käynnistää klikkaamalla ”Start”.

Istunnon käynnistyttyä avautuu käyttöliittymä. Voit halutessasi valita, haluatko myös tallentaa omaa kuvaasi ja ääntäsi. Nämä toiminnot löytyvät ruudun oikeasta ylälaidasta.

Käyttöliittymää hallitsee videon esikatseluikkuna. Sen alapuolelta löytyy hallintapainikkeet, kaiuttimen sekä mikrofonin voimakkuuden hallintasäätimet. Tallennus tapahtuu työasemalle, se käynnistyy klikkaamalla ”Start Recording”.

Tallennus käynnissä…

Kun istunto on päättynyt, tulee työasemalle tallennettu video ladata palveluun. Se tapahtuu palaamalla valikkoon ”Observations”, etsimällä haluttu istunto, klikkaamalla esille ”Details” ja ”Upload video”.

Kun video on ladattu palvelimeen, istunnon ”Status” muuttuu ensin tilaan ”encoding”, jolloin video uudelleenpakataan palvelussa. Sen jälkeen status muuttuu tilaan ”pending” ja lopuksi ”stream”, kun istunto on valmis katseltavaksi. Katselu aloitetaan klikkaamalla ”Review”.

Koska laitteet on katsottu hyödyllisiksi muuallakin, kuin JAMKin tiloissa, on laitteita varten hankittu 2kpl D-Link:in mobiililaajakaistareitittimiä (DWR-921). Laitteissa on 2G/3G/4G –yhteys ja paikka SIM-kortille. Näitä varten on kaksi Soneran opengate-mobiililaajakaistayhteyttä, toinen kiinteällä IP-osoitteella ja toinen vaihtuvalla, koska halusimme testata myös dynaamista nimipalvelua kamerakäytössä.

D-Link DWR-921

D-Link DWR-921

Dynaaminen nimipalvelu toimii siten, että se pitää tietokantaa IP-osoitteista ja niihin liitetyistä nimipalveluosoitteista. Palvelu saa tiedon sen hetkisestä IP-osoitteesta D-Linkin laitteelta sen käynnistyttyä tai osoitteen vaihtuessa palveluntarjoajan toimesta. Kamerat näkyvät nimillä http://onni.dlinkddns.com ja http://aada.dlinkddns.com.

Kamera kommunikoi http-portin 80 ja HTTPS-portin 443 kautta. Reitittimiin on luotu säännöt, jonka avulla kameroihin saa yhteyden työasemilta käsin. Seuraavassa kuvassa hallintapaneeliin on tehty tarvittavat muutokset.

Nimipalvelun käyttöönoton jälkeen ”Connection Method” määritettiin tilaan ”DOMAIN_NAME”, jolloin ohjelmisto ottaa yhteyden kameroihin ensisijaisesti nimipalveluosoitteen avulla. Tähän mennessä molemmat laitteet ovat toimineet moitteettomasti niin yhteyden kuin toiminnallisuuden osalta.

Seuraava vaihe on ottaa laitteet käyttöön ja tehdä ”oikeita” tallennuksia. Laitteita varten on luotu varausjärjestelmä sekä määritetty säilytystilat. Kevät tulee näyttämään, lunastavatko laitteet niille osoitetut toiveet sekä millaisia haasteita tulemme kohtaamaan niiden käytössä.