Tag Archives: opetusteknologia

Työkaluja oppimisympäristöjen kehittämiseen

Main Badge_Future Classroom_FIN smallOsallistuin viime keväänä European Schoolnet Academyn MOOC-kurssille Future Learning  Scenarios, jossa pohdittiin tulevaisuuden osaamisvaatimuksia, ja miten opetuksen ja oppimisympäristöjen tulisi muuttua osaamisvaatimusten muuttuessa. Koulutuksen sisältö liittyy keskeisesti kansainvälisen iTEC-hankkeen tutkimuksiin ja tuotoksiin.

Future Learning Scenarios tarjosi monen uuden ajatuksen, keskustelun ja materiaalin lisäksi myös uusia työkaluja oppimisympäristöjen ja opetuksen suunnitteluun.

Edukata on työkalu oppilaitoksille ja opettajille oman opetuksen kehittämiseen. Jotta voimme varmistaa, että opiskelijamme kehittävät opintojensa aikana tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja, on meidän hyödynnettävä teknologiaa osana opetusta. Jotta teknologiaa voisi täysipainoisesti hyödyntää osana opetusta ja oppimisen tukena, opetusmenetelmien tulee muuttua. Edukata-metodi tukee innovatiivisten opetusmenetelmien suunnittelua ja helpottaa visioiden ja ideoiden käytäntöön viemistä.

ATTE-hankkeessa olemme hyödyntäneet Edukatan mallia tilojen pilotoinneissa ja toimintamallien tekemisessä.

Eduvista tarjoaa välineen oppilaitosjohdolle strategiatyön tueksi ja sen jalkauttamiseksi. Eduvista palvelee erityisesti silloin, kun oppilaitoksissa ollaan investoimassa teknologiaan, tehdään muutoksia opetussuunnitelmaan tai rakennetaan uusia oppimisympäristöjä.

Future Learning Scenarios –kurssin toinen toteutus on parhaillaan käynnissä. European Schoolnetin tuottamat videoaineistot löytyvät Youtubesta.

Tätä kokonaisuutta ja aineistoja voin lämpimästi suositella!

Uusia ideoita BETT-messuilta

Minna ja Satu kävivät tutustumassa BETT-messujen antiin ATTEn näkökulmasta tammikuussa. BETT-lyhenne tulee sanoista British Educational Training and Technology show eli messut käsittelivät opetusteknologiaa hyvin laajasti ymmärrettynä. Tarjolla oli satoja näytteilleasettajia aina oppimisympäristöjen kalusteratkaisujen toimittajista internetturvallisuuden asiantuntijoihin. Tarjolla oli myös seminaariesityksiä eri teemoista. Meidän mielenkiintomme kohdistui ATTE-hankkeen puitteissa oppimisympäristöjen kehittämiseen sekä joustavien ja mobiilien teknologiaratkaisujen etsimiseen. Messujen parasta antia oli nähdä ja kuulla muiden maiden oppimisympäristöjen kehittämisprojekteista ja huomata, että olemme aivan oikealla tiellä. Oppimiskäsitysten ja opetusmenetelmien muuttuessa myös tilojen täytyy muuttua ja vastata toiminnan ja teknologian asettamiin vaatimuksiin. Löysimme messuilta myös innostavia kalusteratkaisuja sekä ratkaisuja interaktiivisten valkotaulujen osalta. Nämä löydöt auttavat meitä hankkeessa eteenpäin!

Kuvia BETT-messujen annista voi kurkata Ajatus liikkuu sivustoltamme.