Omavalvonnastako ratkaisu vanhustyön laatuongelmiin?

Vanhustyön laatu on kuuma keskustelunaihe. Ainakin neljän vuoden välein. Ikääntyneiden palveluissa vahva lainsäädäntö, säännöstöt, suositukset sekä syvälle juurtuneet perinteet ja rutiinit ylläpitävät monenlaista hierarkkisuutta, toimintatapaa ja siten laatua. Erilaiset käsitykset laatu-sanan merkityksestä tekevät sen tulkinnasta monitahoista sekä henkilö- ja tilannekohtaista. Vanhuspalveluissa laatua valvotaan kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Valvontaa konkretisoi yhdenmukainen perusvalvonta, laadun omavalvonta. Omavalvonnan…

Jatka lukemista