Bioenergisiä tuulahduksia – Rehellisesti Biokaasusta –blogi siirtyy viettämään rauhallista ja lämmintä joulua

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme kaikille oikein hyvää joulua ja energistä uutta vuotta 2015! Ensi vuonna Bioenergisiä tuulahduksia –blogissa alkaa uudet tuulet puhaltamaan ja blogi avataan uudella mielenkiintoisella aiheella! Seuratkaa sivustoja aktiivisesti ja kommentoikaa keskusteluja! Antoisia lukuhetkiä ja innostavia keskusteluja tulevalle vuodelle!  

Jatka lukemista

Jäte tulevaisuuden lähienergiaa

Biohajoavilla jätevirroilla on selkeitä hyötykäyttömahdollisuuksia. Jätteiden hyödyntäminen on kannattavaa ympäristönäkökulmasta ja taloudellisesti. Jatkohyödyntämismahdollisuuksien kannalta biohajoavan jätteen oikeanlainen ja selkeä lajittelu on tärkeää. Tulevaisuudessa sekajätettä poltetaan yhä enenevissä määrin. Biohajoavat jätteet, kuten biojäte, lietteet sekä maatalouden biohajoava jäte, käsitellään lähellä ja siitä saatavat hyödykkeet käytetään omalla alueella. Sammakkokankaan toimitusjohtaja Outi Ruuska kommentoi asiaa: ”Jätevirtojen hyödyntämiseen ihanteellisinta…

Jatka lukemista

Lähienergiaa biokaasulla – potentiaalia kyllä löytyy

Biokaasualan uskotaan vahvistuvan tulevaisuudessa, vaikka tällä hetkellä alan toiminta on suhteellisen pientä. Eri puolilla Suomea on tehty useita selvityksiä jo vuosien ajan. Selvitysten mukaan biokaasutuotannossa olisi potentiaalia. Maaseudun elinvoiman ylläpitämisessä biokaasu on keskeisiä innovaatioita. Ilmastonäkökulmasta paras liikennepolttoaineiden vaihtoehdoista on mädättämällä jätteistä tuotettu biokaasu, joten biokaasua kannattaisi suunnata erityisesti liikennekäyttöön.  Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) on ajanut asiaa…

Jatka lukemista

Uusia biokaasulaitoksia syntyy kuivamädätystekniikalla

Kuivamädätystekniikka mahdollistaa laajan syötepohjan, jossa ei ole tarvetta veden lisäykseen kuivillakaan syötteillä. Biometaani voidaan hyödynnetää liikennepolttoaineena sekä lämmön tuotannossa. Laitoksesta syntyvä jäännös voidaan hyödyntää lannoitteena ja maanparannusaineena. Biokaasulaitokseen investoimalla voidaan parantaa huolto- ja toimitusvarmuutta lisäämällä paikallista biokaasun tuotantoa. Investointi tukee myös panostusta uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan ja energian käytön tehostamiseen. Jyväskyläläinen BioGTS rakentaa Haminan Energia…

Jatka lukemista

Biokaasu tutuksi opintomatkan kohteilla uutta uskallusta ja vahvaa kokemusta

Biokaasumatkan tutustumiskohteet osoittivat, että asian eteenpäin viemiseksi tarvitaan rohkeutta ja aitoa kiinnostusta. Alalle kaivataan enemmän Erkki Kalmarin kaltaisia innostavia pioneereja sekä Bioson Oy:n kaltaisia uskaliaita yrittäjiä. Biokaasulaitosten yleistyminen ja tätä kautta tankkauspisteiden ja biokaasuautojen lisääntyminen tarvitsee tukea poliittisilta päätöksentekijöiltä esimerkiksi biokaasun verotukseen, ja tämän lisäksi biokaasulaitoksen kannattavuuteen vaikuttavat hyvin monet asiat, kuten sijainti ja materiaalien…

Jatka lukemista

Biokaasu osana hajautettua energiantuotantoa

Suomen energiapolitiikassa tulisi nykyistä vahvemmin pyrkiä kohti energiaomavaraisempaa Suomea. Tällä olisi useita positiivisia vaikutuksia erityisesti Suomen talouden kohentumiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen. Suomessa käytettävästä energiasta 70 % tuodaan ulkomailta, ja tämän energian lasku on kolminkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tuontienergian osuus kaikesta tuonnista on vajaa neljännes, joten sillä on myös huomattava vaikutus Suomen heikentyneeseen vaihtotaseeseen….

Jatka lukemista

Biokaasu tutuksi -opintomatka 26.9.2014

Onko biokaasusta tulevaisuuden polttoaineeksi? Voimmeko olla omavaraisia energian suhteen ja saada paikallista energiaa jätteestä? Kannattaako kaasuautoilu? Saavutammeko kestävän kehitykset tavoitteet biokaasulla? Onko järkevää kierrättää jäte keittiöstä tankkiin ja pelloille ja takaisin kiertokulkuun?   EU:n asettama, kunnianhimoinen tavoite on saada biopolttoaineiden tai muun uusiutuvan energian kattamaan kymmenen prosenttia tieliikenteessä käytetystä polttoaineesta vuoteen 2020 mennessä. Millä keinoilla…

Jatka lukemista

Lähienergian lähteillä

Olemmeko lähienergian lähteillä? Voidaanko sanoa, että jätettä kierrättämällä ja hyödyntämällä ja biokaasu tuottamalla saadaan lähienergiaa? Jäte on vielä vähän hyödynnetty energiaa sisältävä raaka-aine, jota voidaan käyttää biokaasutuotannossa. Jätteen oikeanlaisella lajittelulla onkin tässä oma merkityksensä, koska esimerkiksi sekajätteen joukossa kaatopaikoille päätyvä jäte tuottaa kasvihuonekaasuja. Lajittelun tulisi toimia siis jokaisessa taloudessa, eli syntypaikalla. Biohajoavat jätteet, kuten biojäte,…

Jatka lukemista