Puristusta ja vääntöä turpeesta

Turve on aina ajankohtainen ja tunteitakin nostattava keskustelun kirvoittaja. Joskus vaikuttaa siltä, että tunneperäiset aallonloiskeet ja parranpärinät suorastaan vyöryvät yli kaiken asiallisen ja tutkimuksiin perustuvan keskustelun. Joka tapauksessa on selvää, että vuoropuhelua, avointa keskustelua ja viestintää turpeesta ja sen hyödyntämisestä tarvitaan entistä enemmän – kaikkien osapuolten kesken.

Vapo Oy on lähtenyt aktiivisesti etsimään uusia vuorovaikutusmuotoja esimerkiksi paikallisten viranomaisten ja päättäjien välille. Täällä keskisessä Suomessa on kuluneen talven aikana järjestetty kaksi työpajaa, joissa ongelmia on porukalla aukaistu ja uusia ideoita yhdessä kehitelty. Saarijärven reitin sekä Keuruu-Jämsä-alueiden työpajoissa on ollut mukana ympäristö- ja paloviranomaisia, kunnanjohtoa ja paikallisia luottamusmiehiä – ja naisia lautakunnista, kunnanhallituksista ja –valtuustoista. Olen itse päässyt näin savolaisittain ilmaisten ”väl’vöyhkän” eli työpajanvetäjän roolissa mukaan näihin keskusteluihin.

On hyvä muistaa, että turve on aivan oleellinen osa koko energiahuoltoketjuamme – etenkin silloin kun asioita tarkastellaan huoltovarmuuden, kotimaisuuden ja myös puupolttoaineiden hyödyntämisen näkökulmasta. Turve ja puu kun kulkevat käsi kädessä ja täydentävät toisiaan. Yhtä kaikki julkisessa keskustelussa ei aina muisteta turpeen muita käyttökohteita: turve on mainio kasvualusta, imeytysturpeena se palvelee vaikkapa öljyvahinkojen torjunnassa ja kuivikkeena puolestaan hevostalleilla. Kaikki tuotettu turve ei siis suinkaan päädy polttokattiloihin.

Toisaalta on syytä ottaa hyvin vakavasti kaikki kritiikki turvetuotannon ympäristövaikutuksista, aiheellinen ja aiheetonkin. Pärinä ja purina vesistökuormituksista kertoo joka tapauksessa siitä, että keskustelua ja tiedonvaihtoa tarvitaan lisää ja että kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia vesistöalueita koskeviin asioihin tulee parantaa. ”TURVE-työpajoissa” onkin vahvasti noussut esille se, että turvetoimialan omassa viestinnässä riittää petrattavaa.

Jo tulevana kesänä on luvassa retkiä ja tutustumiskäyntejä työmaille. Myös Vapo Akatemia avaa yleisölle ovia turvetuotantoa koskeviin koulutustilaisuuksiin. Toivottavasti näihin mahdollisuuksiin tartutaan! Omiin poteroihin jumiutuminen puolustus- ja/ tai hyökkäysasetelmissa ei tiedä hyvää.  Rakentavaan keskusteluun on kaikkien osapuolien rohjettava – silläkin uhalla, että välillä roiskuu, kun rapataan!