Kehittäjät koolla Tuumalantiellä

Luonnonvarainstituutti kutsuu keskisuomalaiset kehittämisyhtiöt pyöreän pöydän ääreen Tuumalantielle Tarvaalaan. Kokoonnumme uusissa tiloissamme kesäkuun kolmantena päivänä. Tavoitteena on keskustella yhteistyömahdollisuuksista, tutkailla porukalla missä mennään,  ideoida maakuntaa hyödyttävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa  ja ehkä hiukan myös käydä rajankäyntiä itse kunkin kehittäjäorganisaation rooleista. Tärkeätä on myös tulla tutuksi! Ihmiset ja ihmisten verkostot kun tuppaavat asioita eteenpäin viemään.

Luonnonvarainstituutti tuo esille koko osaamisensa kirjon maataloudesta ja maaseutuyrittämisestä, vesiensuojelusta ja maaseudun muista ympäristökysymyksistä bioenergiaan. Toivomme, että jatkossa kykenemme entistä paremmin palvelemaan keskisuomalaisia yrityksiä ja yrittäjiä – tiiviissä yhteistyössä maakunnan kehittämisyhtiöiden kanssa!