Bioenergisiä tuulahduksia

Rehellisesti biokaasusta

Monthly Archives: marraskuu 2010

Metsä puhuu!!

Metsäalan toimijat metsäteollisuudesta ja Metsähallituksesta erilaisiin alan kehittämis-, koulutus-, tutkimus- ja neuvontaorganisaatioihin ovat vast’ikään yhdessä lanseeranneet mittavan Metsä puhuu-kampanjan. Tavoitteena on lisätä positiivista metsäkeskustelua ja tehdä metsäalan lukemattomat mahdollisuudet tunnetuiksi erityisesti yläkouluikäisen nuorison keskuudessa. Nuorisokampanja käynnistyy vuoden 2011 alkupuolella.

Metsä puhuu -kampanja jalkautui viime viikolla myös Jyväskylään. Kohderyhmänä oli metsäalan ammattilaisia ja vaikuttajia eri organisaatioista. Tilaisuuden avannut johtaja Ari Eini Metsäkeskus Keski-Suomesta muistutti metsätalouden ja metsäteollisuuden merkityksestä esimerkiksi Keski-Suomen aluetaloudelle. ”Metsäalasta on luotava viriili, positiivinen kuva, sillä tarvitsemme edelleenkin huippuosaajia ja nuoria tulevaisuuden tekijöitä. Jostain kumman syystä metsäkeskustelu on tiedotusvälineissä hyvin usein ollut sävyltään negatiivista. Puhutaan esimerkiksi suljetuista tehtaista ja menetetyistä työpaikoista. Miksi kukaan ei kerro, että Suomessa toimii edelleenkin yli 50 sellu- ja paperikonetta ja että ala työllistää tuhansia ihmisiä?” Eini pohti.

”Replace fear of the unknown with curiosity!”

Metsiä ja metsäasioita ei tässä maassa kovin laajalti hanskata. Asiat tuntuvat vaikeilta, etäisiltä ja monelle kovin vierailta. Kansalaisten luottamus metsäalan kykyyn tuottaa hyvinvointia onkin viime aikoina heikentynyt, ihan tutkitusti. Tämä heijastuu myös päätöksentekijöihin.

”Tosiasiassa metsiä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan”, muistutti Hannes Mäntyranta Suomen Metsäyhdistyksestä. Metsäyhdistys vetää Metsä puhuu –kampanjaa, ja  taustalla vaikuttaa sen noin 60 jäsenjärjestöä. Yhdistyksen tärkein tehtävä on Mäntyrannan mukaan edistää vastuullista metsänkäyttöä.

”Ongelma on siinä, että metsistä ja metsien käytön mahdollisuudesta ei Suomessa tiedetä riittävän hyvin. Nyt pitää herätellä ihmisten positiivinen uteliaisuus alaa kohtaan.”

Mistä voisi puhua?

Mäntyranta nosti esille lukuisia esimerkkejä ja argumentteja, joita vaikkapa meidän metsäammattilaisten pitäisi muistaa viljellä eri yhteyksissä: maaseudun elinvoimaisuus, puurakentaminen, biojalostamot (polttoaineet ja biovaha), nanosellutuotteet, metsät apteekkeina ja lääkevarastoina, metsät hiilinieluina, metsät virkistyskäyttökohteina ja luonnon monimuotoisuuden turvaajina jne. jne.

”Metsien käyttö pelastaa maailman”, totesi Mäntyranta vielä puheenvuorossaan ja kysyi samaan hengenvetoon epäilevän nuorison esittämän kysymyksen: ”Miten niin?”

Esimerkiksi koululaisille voi Mäntyrannan mukaan sanoa neljä hyvää perusfaktaa: 1) Suomessa kasvaa enemmän puuta kuin sitä käytetään, 2) Joka vuosi Suomessa istutetaan 150 miljoonaa puuta, 3) Kasvavista puista kuitenkin 80% on luontaisesti syntyneitä ja 4) Aina kun puuta kaadetaan, on maanomistajan huolehdittava metsänuudistamisesta.

Näytään ja kuulutaan sosiaalisessa mediassa

Metsä puhuu –kampanja jalkautuu hyvin aktiivisesti nuorison maailmaan, ja esimerkiksi sosiaalista mediaa hyödynnetään monipuolisesti. Metsä puhuu –nettisivujen lisäksi toimitaan Facebookissa, Twitterissä, Flickr’issa ja Freespeessä. Klikkaa nettisivuja ja jalkaudu sitä kautta vaikka Flickr’in kuvanjakopalveluun.

UGGHH – metsä on puhunut. Vaieta se ei kuitenkaan aio, eikä saa. Oleellista on se, miten ala puhuu itse itsestään, mihin sävyyn ja miten aktiivisesti. Pidetään yhdessä huoli siitä, että positiivinen keskustelu vihreän kultamme ympärillä jatkuu! Metsissä on edelleenkin monen suomalaisen tulevaisuus.

IFME on ohi – myös bioenergia vahvasti esillä

Koneinsinöörien kansainvälinen IFME-konferenssi on onnistuneesti takanapäin. Ammattikorkeakoulun kampuksella viime viikon lopulla järjestetty tapahtuma kokosi noin 150 ammattilaista useasta eri maasta keskustelemaan uusiutuvan energian hyödyntämiseen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista.

Kansainvälisestikin ajatellen erittäin ajankohtaiset aiheet kestävästä kehityksestä hiilijalanjälkeen sisältyivät moneen puheenvuoroon. Myös metsäteollisuus oli monessa alustuksessa näkyvästi esillä, samoin bioenergia. Bioenergian mahdollisuuksia esiteltiin myös konferenssin yhteydessä olleessa UE-näyttelyssä.

Biotuotteet iso juttu metsäteollisuudessa

Johtaja Hans Sohlström UPM:stä muistutti siitä, että metsäteollisuus on erittäin aktiivinen toimija biomateriaalien kehittämisessä ja hyödyntämisessä. ” Esimerkiksi biokemikaalien ja nanoselluloosatuotteiden kehittämisessä on näköpiirissä todella kiinnostavia avauksia. UPM:n laboratoriossa on puusta löydetty yli 200 kiinnostavaa komponenttia : kestäviä, kevyitä, kierrätettäviä  ja uusiutuvia materiaaleja. Laboratoriosta on kuitenkin vielä pitkä matka tuotteiden kaupallistamiseen.”

Puurakentamisen jarruttelua Sohlsröm ihmetteli ja viittasi puheenvuorossaan EU:n asettamiin uusiutuvan energian tavoitteisiin 2020: ”Miksei ole laadittu direktiiviä puurakentamisen edistämiseksi? Tässä olisi valtavasti mahdollisuuksia vähentää hiilidioksidipäästöjä!”

Sohlströmkin korosti puheenvuorossaan kestävyyden periaatteita. UPM:n omien kriteereiden mukaan esimerkiksi biopolttoaineiden tuotannossa hiilidioksidipäästöjen tulee vähentyä minimissään 80%, biopolttoaineiden tuotanto ei saa kilpailla ruoantuotannon kanssa (non-food) ja koko toiminnan tulee perustua kestävään hankintaketjuun. 

Myös amerikkalaiset ovat reippaasti liikkeellä kehittämässä sellu- ja paperiteollisuuden kylkeen bioenergiatuotteita. Professori Medwick Byrd North Carolina State Univesitystä esitteli oman yliopistonsa mittavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa bioenergiasaralla. Amerikkalaiset ovat pitkällä erityisesti bioetanolin tuotannon kehittämistyössä.

BIO on IN!

Niin Medwick kuin Sohlströmkin korostivat puheenvuoroissaan sitä, että biopolttoaineista on tullut oleellinen osa metsäteollisuuden tuotekirjoa. Metsäteollisuus-termin rinnalle onkin nousemassa käsite ”The new bioforest industry”. Sohlström käytti esityksessään myös termiä ”biorefining forest resources”. Vapaasti käännettynä metsävarojen ”biojalostamisesta” lienee kyse.

Kiva huomata, että ”bioasiat” kiinnostavat myös insinöörejä, ei vain ekologeja ja muita luonnontutkijoita.  En millään jaksa uskoa, että kyse on ohimenevästä muoti-ilmiöstä. Lisää vaan tällaisia ”poikkitaiteellisia BIO-tapahtumia”!

Historiallisia hetkiä

Bioenergiakeskuksen strategiaa on nyt viime päivinä käsitelty paitsi yhteistyökumppaneidemme kanssa, niin myös JAMK Oy:n hallituksessa. Kiitos kaikille strategiamme kommentaattoreille ja sparraajille! On hienoa huomata, että maakunnassa on selvästi yhteistä tahtotilaa tukea toimintaamme. Bioenergiakeskuksen halutaan kehittyvän kansallisesti ja myös kansainvälisesti merkittäväksi bioenergia-alan osaamis- ja teknologiakeskittymäksi. Haasteita riittää, mutta samalla myös upeita mahdollisuuksia!

KATTI valmistuu pian!

Kattilatestauslabran rakentamistyöt ovat kovassa vauhdissa, ja työt saadaan valmiiksi lähiviikkoina. Vuoden vaihteen ympärillä tehdään vielä kokeilu- ja testausajoja, ja täyteen vauhtiin ja palvelutoimintaan päästään tammikuun lopussa 2011.

Rakennusprojekti on kaikessa monimutkaisuudessaan ja ainutlaatuisuudessaan ollut haastava. Erityisen iso kiitos kuuluu projektipäällikkönä toimineelle Nalkin Jannelle, joka on hienosti pitänyt langat käsissään. Loppu hyvin, kaikki hyvin!

Yksistään erilaisia venttiiilejä on labrassa noin 250, lisäksi iso määrä monenlaista muuta teknistä vimpainta lämmönsiirtimistä erilaisiin pumppuihin ja mittareihin. Katkeamaton sähkönsyöttö on turvattu varavoiman avulla. Testaustoimintoja ohjataan ja säädetään valvomosta käsin – pitkälti prosessiteollisuuden tapaan. Kaikki prosessiputkitukset ja komponentit on räätälöity meitä varten, ja kaikkiin piippuihin on asennettu savukaasuimurit. Satunnaiselle ohikulkijalle näkyvin ”ilmestys” on Bioenergiakeskuksen ulkopuolelle noussut 70000 litran vesisäiliö, jonka avulla esimerkiksi meno- ja paluuveden lämpötilaa voidaan testaustilanteissa tarkasti kontrolloida.

Uutta ja ainutlaatuista

Mittavan suunnittelun ja rakentamistyön tuloksena syntyvä kattilantestauslaboratorio on Euroopan tasolla ainutlaatuinen. Kolme testipaikkaa mahdollistaa teholtaan erikokoisten kattiloiden samanaikaisen testauksen (päästöt, energiakulutus ja käytettävyys). Liikumme haarukassa 3 kW- 1 MW. Meillä on valmius tehdä myös pienen kokoluokan CHP-tutkimusta (yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto). Toivotaan, että testaustoiminta saadaan mutkattomasti liikkeelle ja että asiakkaat meidät löytävät!

Välillä vanhoja(kin) muistellen…

Historiallisia hetkiä on eletty myös toisenlaisella rintamalla. Olemme kirjaimellisesti muistelleet menneitä. Laadimme nimittäin tässä porukalla varsin perusteellisen yhteenvedon Bioenergiakeskuksessa vuosien varrella toteutetuista kehittämishankkeista, koulutus- ja muista palvelutoiminnoista. Oli suorastaan mukavaa palata menneisiin askareisiin ja tuotoksiin Saurasen Tapanin ja Ylimartimon Annelin kanssa – molemmat kun ovat jo pitkään olleet mukana Keski-Suomen kehittämistyössä.

Ihan reilusti pää pystyssä voi sanoa, että Keski-Suomessa on tehty mittavaa bioenergiatyötä jo 1990-luvulta lähtien – Bioenergiakeskus yhtenä aktiivisena tekijänä yhdessä Benetin, VTT:n, Metsäkeskus Keski-Suomen, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylä Innovationin ja monien muiden toimijoiden kanssa. Jossain määrin täällä on ehkä oltu jopa aikaa edellä, sillä moni vuosituhannen vaihteen kehittämisidea on edelleen ajankohtainen ja toteuttamiskelpoinen. Joitakin toimintoja voidaan kaivaa esille naftaliinista ja herättää henkiin – aika kun kenties on kypsä.

Muistetaan viestiä!

Itse jäin miettimään asioiden, hankkeiden toimenpiteiden ja tulosten dokumentoinnin merkitystä. Tiedot toteutuneista hankkeista kyllä jostain löytyvät, mutta helpommaksikin sen voisi jälkipolville tehdä. Julkaisutoiminnassa meillä kaikilla bioenergia-alan toimijoilla onkin todella paljon petraamisen varaa. Jos ja kun täällä tehdään hyviä, tärkeitä asioita ja saadaan aikaan tuloksia, mennään ja kerrotaan siitä muille. Muistetaan viestiä, kirjoittaa ja puhua, näkyä ja kuulua – ja myös kuunnella ja katsella!

PS. BEV-klusterin tulosseminaari 8.12. Saarijärvellä on mainio tilaisuus päästä kartalle siitä, missä mennään tällä hetkellä.Vielä ehtii ilmoittautua.

IFMEttä katsomaan!

Jyväskylän ammattikorkeakoulun teknologiayksikkö järjestää 25.-27.11.2010 kansainvälisen IFME-konferenssin (International Forum of Mechanical Engineering) Rajakadulla Jyväskylässä. Järjestelyvastuun kantaa konetekniikan tulosalue, mutta myös Bioenergiakeskus on menossa mukana. Haaste on yhteinen. Viidettä kertaa järjestettävän tapahtuman teema on tänä vuonna uusiutuva energia, mikä istuu meille mainiosti.

Tapahtuma kokoaa yhteen erityisesti eurooppalaisia vaikuttajia, yrityksiä, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita. Aiempina vuosina IFMEssä on ihmetelty mm. Kiina-ilmiötä, globalisaation koukeroita, laatu- ja ympäristöasioita sekä tuotekehityksen haasteita. Tänä vuonna siis pureudutaan ajankohtaisiin UE-haasteisiin ja -mahdollisuuksiin.

IFME 2010:een on vielä mahdollista ilmoittautua. Asiantuntija-alustuksia pääsee seuraamaan ja työpajoihin ym. tapahtuman rientoihin voi osallistua, kun käy rekisteröitymässä IFMEn sivuilla 12.11.2010 mennessä. Klikkaa tästä ja tule mukaan!

Mikäli yrityksiä tai muita alan toimijoita kiinnostaa olla mukana tapahtuman yhteyteen rakennettavassa näyttelyssä, kannattaa olla järjestäjiin ripeästi yhteydessä. Renewable Energy Exhibiotionissa on mahdollista esitellä osaamistamme, laajentaa verkostoja ja ehkä tehdä konkreettista kauppaakin. Mukaan on ilmoittautunut useita maakuntamme kärkiyrityksiä – ja mikä parasta, näyttely ei maksa mitään!

Tervetuloa mukaan! Tavataan ja verkostoidutaan IFMEssä!