Bioenergisiä tuulahduksia

Rehellisesti biokaasusta

Metsä puhuu!!

Metsäalan toimijat metsäteollisuudesta ja Metsähallituksesta erilaisiin alan kehittämis-, koulutus-, tutkimus- ja neuvontaorganisaatioihin ovat vast’ikään yhdessä lanseeranneet mittavan Metsä puhuu-kampanjan. Tavoitteena on lisätä positiivista metsäkeskustelua ja tehdä metsäalan lukemattomat mahdollisuudet tunnetuiksi erityisesti yläkouluikäisen nuorison keskuudessa. Nuorisokampanja käynnistyy vuoden 2011 alkupuolella.

Metsä puhuu -kampanja jalkautui viime viikolla myös Jyväskylään. Kohderyhmänä oli metsäalan ammattilaisia ja vaikuttajia eri organisaatioista. Tilaisuuden avannut johtaja Ari Eini Metsäkeskus Keski-Suomesta muistutti metsätalouden ja metsäteollisuuden merkityksestä esimerkiksi Keski-Suomen aluetaloudelle. ”Metsäalasta on luotava viriili, positiivinen kuva, sillä tarvitsemme edelleenkin huippuosaajia ja nuoria tulevaisuuden tekijöitä. Jostain kumman syystä metsäkeskustelu on tiedotusvälineissä hyvin usein ollut sävyltään negatiivista. Puhutaan esimerkiksi suljetuista tehtaista ja menetetyistä työpaikoista. Miksi kukaan ei kerro, että Suomessa toimii edelleenkin yli 50 sellu- ja paperikonetta ja että ala työllistää tuhansia ihmisiä?” Eini pohti.

”Replace fear of the unknown with curiosity!”

Metsiä ja metsäasioita ei tässä maassa kovin laajalti hanskata. Asiat tuntuvat vaikeilta, etäisiltä ja monelle kovin vierailta. Kansalaisten luottamus metsäalan kykyyn tuottaa hyvinvointia onkin viime aikoina heikentynyt, ihan tutkitusti. Tämä heijastuu myös päätöksentekijöihin.

”Tosiasiassa metsiä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan”, muistutti Hannes Mäntyranta Suomen Metsäyhdistyksestä. Metsäyhdistys vetää Metsä puhuu –kampanjaa, ja  taustalla vaikuttaa sen noin 60 jäsenjärjestöä. Yhdistyksen tärkein tehtävä on Mäntyrannan mukaan edistää vastuullista metsänkäyttöä.

”Ongelma on siinä, että metsistä ja metsien käytön mahdollisuudesta ei Suomessa tiedetä riittävän hyvin. Nyt pitää herätellä ihmisten positiivinen uteliaisuus alaa kohtaan.”

Mistä voisi puhua?

Mäntyranta nosti esille lukuisia esimerkkejä ja argumentteja, joita vaikkapa meidän metsäammattilaisten pitäisi muistaa viljellä eri yhteyksissä: maaseudun elinvoimaisuus, puurakentaminen, biojalostamot (polttoaineet ja biovaha), nanosellutuotteet, metsät apteekkeina ja lääkevarastoina, metsät hiilinieluina, metsät virkistyskäyttökohteina ja luonnon monimuotoisuuden turvaajina jne. jne.

”Metsien käyttö pelastaa maailman”, totesi Mäntyranta vielä puheenvuorossaan ja kysyi samaan hengenvetoon epäilevän nuorison esittämän kysymyksen: ”Miten niin?”

Esimerkiksi koululaisille voi Mäntyrannan mukaan sanoa neljä hyvää perusfaktaa: 1) Suomessa kasvaa enemmän puuta kuin sitä käytetään, 2) Joka vuosi Suomessa istutetaan 150 miljoonaa puuta, 3) Kasvavista puista kuitenkin 80% on luontaisesti syntyneitä ja 4) Aina kun puuta kaadetaan, on maanomistajan huolehdittava metsänuudistamisesta.

Näytään ja kuulutaan sosiaalisessa mediassa

Metsä puhuu –kampanja jalkautuu hyvin aktiivisesti nuorison maailmaan, ja esimerkiksi sosiaalista mediaa hyödynnetään monipuolisesti. Metsä puhuu –nettisivujen lisäksi toimitaan Facebookissa, Twitterissä, Flickr’issa ja Freespeessä. Klikkaa nettisivuja ja jalkaudu sitä kautta vaikka Flickr’in kuvanjakopalveluun.

UGGHH – metsä on puhunut. Vaieta se ei kuitenkaan aio, eikä saa. Oleellista on se, miten ala puhuu itse itsestään, mihin sävyyn ja miten aktiivisesti. Pidetään yhdessä huoli siitä, että positiivinen keskustelu vihreän kultamme ympärillä jatkuu! Metsissä on edelleenkin monen suomalaisen tulevaisuus.