Keväisissä tunnelmissa

Tämä vuosi on ollut vauhdikasta menoa, oikeastaan jatkuvaa matalaliitoa. Onneksi kuitenkin pääosin erittäin mukavissa merkeissä!

Bioenergiaosaaja –täydennyskoulutus polkaistiin maaliskuun alussa liikkeelle. Saimme opiskelijoiksemme mainion joukon eri alojen taitajia. Parasta aikaa he näyttävät osaamistaan työharjoittelupaikoissaan eri puolilla Keski-Suomea.

Harjoittelupaikkoja löytyi lopulta ihan mukavasti Saarijärvi-Äänekoski-Jyväskylä-Joutsa- seutukunnilta. Osa paiskii töitä turvetuotannon vesiensuojelukysymysten parissa, joku huolehtii energiapuun hankinnasta, muutama katsoo asioita biopolttoaineiden käyttöpaikkojen eli voimalaitosten näkökulmasta, jotkut tekevät kansainvälisiin hankkeisiin liittyvää selvitystyötä, osa muuta vaativaa tiedonhakua ja analysointia, joku kartoittaa kiinteistöjen lämmitysratkaisuja, toinen taas on mukana laitevalmistajan vientiponnisteluissa.

Näyttää siltä, että jokainen Bioenergiaosaaja –opiskelijamme on päässyt mieluisiin ja opettavaisiin tehtäviin. Iso kiitos jo tässä vaiheessa kaikille mukana oleville yrityksille ja työpaikkaohjaajille erinomaisesta yhteistyöstä!

Lopulta kävi niin, että harjoittelupaikkoja oli meidän tarpeisiimme ”liikaakin” tarjolla eli jouduimme valitettavasti muutamaan paikkaan myymään ei-oota. Uskotaan ja toivotaan kuitenkin, että tämä oli positiivinen signaali työmarkkinoilta ja merkki siitä, että koulutettavillemme urkenee uusi ura bioenergia-alan erilaisissa työtehtävissä.

**********

Parast’aikaa hiomme Bioenergiakeskuksen liiketoimintasuunnitelmaa. Olemme kevään aikana pohtineet palvelutarjontaamme alkaen kattilatestauslabran testaus- ja muista asiantuntijapalveluista erilaisiin koulutus- ja kehittämispalveluihin.

Hieno asia sekin, että taloon on saatu uusi yrityspalvelupäällikkö Kari Sänkiaho. Kari liikkuu päätyökseen yrityksissä, hakee yhteistyömahdollisuuksia, etsii ratkaisuja yritysten tarpeisiin ja samalla tietysti markkinoi Bioenergiakeskuksen palveluita. Tulevaisuus näyttää valoisalta.