Bioenergisiä tuulahduksia

Rehellisesti biokaasusta

Monthly Archives: syyskuu 2011

Uusia tuulia….

Bioenergiaosaaja –koulutuksemme on päättynyt –tyytyväisissä tunnelmissa kaikkien osapuolien mielestä. Hyvä niin! Nyt kun itsekin alan olla raportointia myöten ”valmis” tämän projektini kanssa, alkaa takki olla jo hiukan tyhjä. On kenties  aika uusien tuulien.

Uusia tuulia on päässyt aistimaan moni koulutettavistamme. 15:sta opiskelijasta yli puolet työllistyi välittömästi koulutuksemme jälkeen ja osin jo sen aikana. Tämä on paras mahdollinen palkinto ja kiitos myös meille kouluttajille tehdystä työstä! Se, että olemme saaneet aikaiseksi ”jotakin oikeasti hyvää”, kantaa eteenpäin ja antaa potkua uusiin haasteisiin tarttumiseen.

Bioenergiaosaajille löytyi töitä niin laitevalmistuksesta, energiantuotannosta, metsäpolttoaineiden hankinnasta kuin turvepuoleltakin. Hienoa, että keskisuomalainen elinkeinoelämä tarttui tähän mahdollisuuteen! Toivotaan, että ne muutamat töitä vailla olleetkin sijoittuvat pian työelämään ja tämän maan palvelukseen. Hyviä virityksiä on onneksi olemassa.

Mutta vielä kerran kaunis kiitos mukana olleille bioenergiayrityksille ja muille alan toimijoille kaikesta yhteistyöstä, jota matkan varrella oli: opintovierailuja, asiantuntijaluentoja, harjoittelun ohjausta, kehittämistehtävän ohjaamista, rakentavia keskusteluja jne. jne. Näinhän tämän pitäisikin mennä: ammattikorkeakoulu palvelee työelämää ja ”tuottaa” osaavaa työvoimaa sen tarpeisiin.

Tällainen täsmäkoulutus on mielestäni varsin tehokas ja vaikuttava työvoimapolitiikan toimenpide, silloin kun kohdejoukko on huolella valittu. Me täällä JAMKissa saimme koulutuksellemme hyvän lähtökohdan, kun saimme ”haltuumme” aivan loistavan joukon eri alojen osaajia.

Kaikille bioenergiaosaajille tuulta purjeisiin ja mainiota matkaa!!

PS. Itsekin hyppään pian uusille vesille ja jään työstäni joksikin aikaa toimivapaalle. Bioenergisiä tuulahduksia kirjoitetaan vast’edes ”uusvanhoin” voimin, asialla Bioenergiakeskuksen asiantuntijat.

Kansainvälistä väriä

Viikko sitten oli Paviljongissa koolla iso joukko kansainvälistä bioenergiaväkeä. Suomen Bioenergiayhdistys FINBIO ry:n järjestämä bioenergiakonferenssi keräsi paikalle väkeä kaikilta mantereilta, yhteensä 32 eri maasta.

Esitelmiä ja puheenvuoroja oli taas hyvin monesta eri teemasta. Liittyyhän bioenergiaan ja biomassojen hyödyntämiseen monenlaista asiaa, erilaisia näkökulmia ja monta eri ammattia. Tärkeitä teemoja tänä vuonna olivat mm. biomassan hyödyntämiseen liittyvät kestävyyskysymykset, logistiikka ja kuljetusratkaisut sekä liikennepolttoaineet.

Monessa puheenvuorossa tuotiin esille se, että uusiutuvaa energiaa koskevassa kansainvälisessä keskustelussa bioenergia on ”unohdettu”, vaikka tosiasiassa se on selvästi merkittävin uusiutuvan energian muoto. Aurinko ja tuuli näyttävät kuitenkin olevan trendikkäämpiä ja vievät päähuomion keskustelussa. Käytännössä niiden merkitys on kuitenkin varsin marginaalinen biomassan hyödyntämismahdollisuuksiin verrattuna. Bioenergia-alalla tarvitaankin tarmokasta tiedonvälitystä ja esimerkiksi päättäjien informointia. Ala on hyvin riippuvainen poliittisesta mielipiteestä – se on vain voitettava asiallisella tiedottamisella!

Onneksi kuitenkin alaa koskeva yleinen mielipide näyttää olevan pääsääntöisesti positiivinen. Tosin jonkin verran kriittistä keskustelua on käyty esimerkiksi bioperäisten liikennepolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Ovatko ne oikeasti ilmastoystävällisiä, entä vievätkö ne sijaa ruoantuotannolta? Useassa puheenvuorossa todettiinkin, että bioenergia-ala tarvitsee selkeät kestävyyden kriteerit. Kuluttaja haluaa tietää käyttämänsä tuotteen – esimerkiksi bioetanolin – alkuperän, tuotantomenetelmät ja ympäristövaikutukset. Yhtä lailla bioenergia-alalla yhä kasvava kansainvälinen kauppa tarvitsee pelisäännöt.

Oli mukava nähdä, miten moni suomalainen yritys oli mukana esittelemässä toimintaansa ja osaamistaan. Hienoa! Henkilökohtaisesti mieleeni jäivät esimerkiksi UPM Kymmene Oyj:n Pekka Jokelan puheenvuoro nestemäisten biopolttoaineiden kehittämisestä, St1:n Mika Ahon ”Jätteistä etanolia” –konseptin esittäminen sekä OK Yhtiöt Oy:n Asko Piiraisen kuvaus energiapuuyrittäjyydestä.

Logistiikka näyttää olevan yksi bioenergia-alan haasteista. Kuljetusmatkat kasvavat, biomassoja liikutellaan myös valtakunnan rajojen yli, kuljetusmuodot vaihtelevat jne. jne. Myös meillä suomalaisilla saattaisi olla tässä annettavaa. Muutama mielenkiintoinen puheenvuoro kuultiinkin.

Maailmantalouden epävarmuudet vaikuttavat vääjäämättä myös bioenergiatoimialaan. Nähtäväksi jää, mitä vaikutuksia heikkenevillä talousnäkyvillä on esimerkiksi investointipäätöksiin. Energia-ala on tiukasti kiinni globaalissa maailmassa, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Esimerkiksi Saksan taannoinen päätös sulkea ydinvoimalat nosti nopeasti hiilidioksiditonnin hintaa, mutta toisaalta pian Kreikan kriisin syvennyttyä kasvihuonekaasupäästöjen hinta taas laski hyvin voimakkaasti. Aaltoliikettä siis ja osaltaan epävarmuutta lisäävää tämä maailman meno.

Elämme siis mielenkiintoisia aikoja kaikkine muutoksineen. Joka tapauksessa paljon onnea 20-vuotiaalle FINBIOlle! Kuka tietää, miltä maailma näyttää seuraavan 20 vuoden päästä…