”Metsään huutamalla ääni menee hukkaan!”

”Sen sijaan metsänhoitoyhdistyksen valtuustovaaleissa ääntään kannattaa käyttää.” Näin kehottaa metsänhoitoyhdistysten väki metsänomistajia aktiivisuuteen parhaillaan käynnissä olevissa mhy:n valtuustovaaleissa.

Metsäsektorilla on tulossa lukuisia muutoksia jatkossa niin metsänhoitoyhdistys-, metsävero-, metsätuho- kuin kemera -lakiinkin. Lisäksi pienpuun energiatuki on edelleen Euroopan komission käsittelyssä. Seurattavaa riittää! Niinpä metsänomistajat ovat tärkeiden valintojen edessä. Toimintaympäristön ja –edellytysten muuttuessa on valtuutettujen turvattava metsänomistajille tulevat palvelut ja päätettävä niiden hinnoitteluperusteet. Edunvalvonta moninaisuudessaan on tärkein tehtävä!

Metsänomistajat ovat saaneet viime vuosina puunmyyntituloja täällä Keski-Suomessa 120–150 miljoonaa euroa vuodessa. Hakkuumäärät ja siitä saatavat tulot ovat vaihdelleet paljon eri vuosien välillä, mutta suunta on kuitenkin ollut alaspäin. Syynä tähän on se, että yksityismetsien osuus koko hakkuumäärästä on pudonnut ja on nyt noin 75 %, kun se 2000-luvun alussa oli enemmän kuin 80 %. Etämetsänomistajat myyvät puuta harvemmin ja epäsäännöllisemmin kuin esim. metsälönsä kotikunnassa asuvat maanviljelijät.  Taimikonhoitorästejäkin on liian monella metsänomistajalla. Niinpä metsänomistajien aktivoinnissa riittää niin metsänhoitoyhdistyksillä kuin muullakin metsäväellä työmaata.

Maakuntamme kantorahatulosta arviolta 80 % käytetään Keski-Suomessa, joten sektorin aluetalousvaikutus on merkittävä. Lisäksi metsäteollisuus työllistää täällä vajaat 6 000 henkilöä ja metsätalous vajaat 2 000 henkilöä.  Metsä tätä maakuntaa kovasti siis pyörittää. Vuotuisen kasvun perusteella olisi kuitenkin varaa lisätä metsän kestäviä hakkuita yli 10 %. Potentiaalia puun käytön kaikille muodoille on.

Metsällä on kuitenkin myös monia muita arvoja. Minulle metsä on työympäristö, pankki, virkistyskohde, polttoainevarasto, sijoituskohde, ruoka-aitta, eläinpuisto, kasvitarha, kulttuurimaisema, askartelutarvikevarasto, asuinympäristö, elämyspuisto ja sielunmaisema. Mitä se on Sinulle?

Entä haluatko vaikuttaa metsiesi edunvalvontaan näiden monipuolisten arvojen pohjalta? Nyt on tarjolla 71 ehdokasta Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen valtuustoon vuosille 2013–2016. Voit olla valitsemassa meistä 39 tähän maan toiseksi suurimpaan metsänhoitoyhdistykseen, jotta äänesi ei mene hukkaan. Ajatuksiamme löydät täältä: http://www.mhy.fi/keskisuomi/ehdokaslista2012/fi_FI/ehdokaslista/.

 

Hyvää metsäistä syksyä!

 

Liisa Vesterinen, metsänomistaja Keuruulta