Lähienergian lähteillä

Olemmeko lähienergian lähteillä? Voidaanko sanoa, että jätettä kierrättämällä ja hyödyntämällä ja biokaasu tuottamalla saadaan lähienergiaa?

Jäte on vielä vähän hyödynnetty energiaa sisältävä raaka-aine, jota voidaan käyttää biokaasutuotannossa. Jätteen oikeanlaisella lajittelulla onkin tässä oma merkityksensä, koska esimerkiksi sekajätteen joukossa kaatopaikoille päätyvä jäte tuottaa kasvihuonekaasuja. Lajittelun tulisi toimia siis jokaisessa taloudessa, eli syntypaikalla.

Biohajoavat jätteet, kuten biojäte, lietteet ja maatalouden biohajoavat jätteet, käsitellään lähellä ja saadaan siitä hyödykkeitä joita käytetään alueella. Tämä kuitenkin vaati sen, että kaikkien on oltava mukana, jotta vaikutukset olisivat mahdollisimman hyvät. Positiiviset vaikutukset näkyvät myös ympäristössä kasvihuonekaasujen ja ympäristövaikutusten pienenemiselle, kun kuljetusmatkat ja kasvihuonekaasut pienenevät.

Alueellinen ja suljetun kierron ratkaisussa, jossa tietyllä alueella syntynyt raaka-aine hyödynnetään samalla alueella, tuottaisi myös alueellista omavaraisuutta mm. energian ja lannoitteiden suhteen.

Onko tulevaisuus siinä tässä, että hyödynnämme jätteemme ja tuotamme lähienergiaa?

Biokaasun_vaikutukset_27052014_TT
Lähienergian lähteillä

 

Sammakkokangas Oy:n toimitusjohtaja Outi Ruuskan kommentti:

”Kovin usein törmää siihen, että haetaan kapasiteetiltaan mittavia ratkaisuja. Nämä ratkaisut luonnollisestikin vaativat myös paljon raaka-aineita. Mittavat ratkaisut yleensä poikkeuksetta sijoittuvat myös isoihin kaupunkeihin. Suomi on kuitenkin harvaan asuttu maa aivan eteläistä Suomea lukuun ottamatta. Näkisin, että juurikin biohajoavien jätteiden käsittelyssä voitaisiin hyödyntää kapasiteetiltaan pienemmän mittakaavan ratkaisuja – luoda suljettuja kiertoja paikallisesti. Maaseudulla ja maaseutukaupungeissa, kuten esimerkiksi pohjoisessa Keski-Suomessa tämä tosin vaatisi useamman eri tahon yhteen hiileen puhaltamista. Mahdollisuuksia kyllä varmasti on.”

 

1 kommentti

  1. Kovin usein törmää siihen, että haetaan kapasiteetiltaan mittavia ratkaisuja. Nämä ratkaisut luonnollisestikin vaativat myös paljon raaka-aineita. Mittavat ratkaisut yleensä poikkeuksetta sijoittuvat myös isoihin kaupunkeihin. Suomi on kuitenkin harvaan asuttu maa aivan eteläistä Suomea lukuun ottamatta. Näkisin, että juurikin biohajoavien jätteiden käsittelyssä voitaisiin hyödyntää kapasiteetiltaan pienemmän mittakaavan ratkaisuja – luoda suljettuja kiertoja paikallisesti. Maaseudulla ja maaseutukaupungeissa, kuten esimerkiksi pohjoisessa Keski-Suomessa tämä tosin vaatisi useamman eri tahon yhteen hiileen puhaltamista. Mahdollisuuksia kyllä varmasti on.