Biokaasu osana hajautettua energiantuotantoa

Suomen energiapolitiikassa tulisi nykyistä vahvemmin pyrkiä kohti energiaomavaraisempaa Suomea. Tällä olisi useita positiivisia vaikutuksia erityisesti Suomen talouden kohentumiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen. Suomessa käytettävästä energiasta 70 % tuodaan ulkomailta, ja tämän energian lasku on kolminkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tuontienergian osuus kaikesta tuonnista on vajaa neljännes, joten sillä on myös huomattava vaikutus Suomen heikentyneeseen vaihtotaseeseen….

Jatka lukemista

Biokaasu tutuksi -opintomatka 26.9.2014

Onko biokaasusta tulevaisuuden polttoaineeksi? Voimmeko olla omavaraisia energian suhteen ja saada paikallista energiaa jätteestä? Kannattaako kaasuautoilu? Saavutammeko kestävän kehitykset tavoitteet biokaasulla? Onko järkevää kierrättää jäte keittiöstä tankkiin ja pelloille ja takaisin kiertokulkuun?   EU:n asettama, kunnianhimoinen tavoite on saada biopolttoaineiden tai muun uusiutuvan energian kattamaan kymmenen prosenttia tieliikenteessä käytetystä polttoaineesta vuoteen 2020 mennessä. Millä keinoilla…

Jatka lukemista