Bioenergisiä tuulahduksia

Rehellisesti biokaasusta

Monthly Archives: syyskuu 2014

Biokaasu osana hajautettua energiantuotantoa

Suomen energiapolitiikassa tulisi nykyistä vahvemmin pyrkiä kohti energiaomavaraisempaa Suomea. Tällä olisi useita positiivisia vaikutuksia erityisesti Suomen talouden kohentumiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen.

Suomessa käytettävästä energiasta 70 % tuodaan ulkomailta, ja tämän energian lasku on kolminkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tuontienergian osuus kaikesta tuonnista on vajaa neljännes, joten sillä on myös huomattava vaikutus Suomen heikentyneeseen vaihtotaseeseen. Tuontienergian varassa oleminen on myös ongelma energiaturvallisuuden näkökulmasta, kuten viimeaikaiset tapahtumat Ukrainan ja Venäjän välillä ovat osoittaneet.

Suomen energiantuotannon tulisi mielestäni perustua monimuotoisuuteen, jotta emme olisi riippuvaisia yhdestä energiamuodosta. Yhtenä hajautetun energiantuotannon merkittävänä tuotantomuotona näen biokaasun. Biokaasulla tuotettu energia on täysin kotimaista ja se toisi työpaikkoja myös harvaan asutulle seudulle lähinnä raaka-aineen hankintaketjun kautta.

Biokaasutukseen käytettävien materiaalien ei välttämättä tarvitse olla pois ruoantuotannosta, koska biokaasutusprosessissa voidaan käyttää esimerkiksi kesantoalojen biomassaa. Muita tärkeitä raaka-ainelähteitä ovat mielestäni yhteiskuntajätteet (puhdistamoliete, biojäte), teolliset jätteet, karjan lanta ja ruokohelpi.

Suomessa hyvin vahvasti tuettuun tuulivoimaan verrattuna biokaasuenergia sopii mielestäni paremmin Suomen olosuhteisiin. Biokaasutukseen tarvittava raaka-ainevirta on ympäri vuoden tasaista, joten sähköä pystytään tuottamaan myös talvipakkasilla. Lisäksi biokaasuala luo enemmän työpaikkoja ja ne ovat pysyvämpiä.

Energiapolitiikkaan tarvittaisiinkin muutosta, jotta biokaasulaitokset pääsisivät sähkön tuotantotuen eli syöttötariffin piiriin samaan tapaan kuin tuulivoima.

 

Kirjoittaja: Tuomo Vilkkilä

Biokaasu tutuksi -opintomatka 26.9.2014

Onko biokaasusta tulevaisuuden polttoaineeksi? Voimmeko olla omavaraisia energian suhteen ja saada paikallista energiaa jätteestä? Kannattaako kaasuautoilu? Saavutammeko kestävän kehitykset tavoitteet biokaasulla? Onko järkevää kierrättää jäte keittiöstä tankkiin ja pelloille ja takaisin kiertokulkuun?

 

EU:n asettama, kunnianhimoinen tavoite on saada biopolttoaineiden tai muun uusiutuvan energian kattamaan kymmenen prosenttia tieliikenteessä käytetystä polttoaineesta vuoteen 2020 mennessä. Millä keinoilla tavoitteeseen päästään? Onko biopolttoaineiden kestävä tuotanto ylipäänsä mahdollista?

Näihin kysymyksiin haluamme löytää vastauksen ja tarjoammekin juuri siksi päättäjille ja päätöksentekijöille opintomatkaa biokaasutuotannon ja hyödyntämisen maailmaan. Biokaasu tutuksi -opintomatkan tarkoituksena on avata oikeaa näkökantaa biokaasun tuotantoon ja käyttöön. Matkan tarkoituksena on tuoda esille biokaasun käytön mahdollisuudet ja hyödyt sekä tuoda esiin toiminnan yleistymisen esteet.

Tervetuloa tutustumaan Juvan Bioson Oy:n biokaasulaitokselle, Joutsan Ekokaasu Oy ja Metener Oy:n toimintaan. Päivän aikana kuullaan puheenvuoroja mm. biokaasun aluetaloudesta sekä jätteen käsittelystä, ympäristöystävällisen kaasuautoilun haasteista sekä kuullaan asiantuntijoiden näkemyksiä biokaasun tuotannon kannattavuudesta ja kuinka saadaan jätteestä biokaasua autoiluun ja lannoitevalmisteita.

Opintomatka järjestetään perjantaina 26.9.2014. Matka lähtee Saarijärveltä noin klo 6.30 ja palaa takaisin noin klo 19.30. Matka on maksuton ja sen järjestää Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Ilmoittautuminen 12.9.2014 saakka Tiina Toivoselle osoitteeseen tiina.toivonen@jamk.fi.

Tervetuloa mukaan tutustumaan eri biokaasuratkaisuihin!

Matkan rahoittaa Sitran Resurssivirrat haltuun –hanke.

 

Biokaasu tutuksi –opintomatkan ohjelma

6.30 Lähtö Saarijärven matkakeskuksen pihasta

7.15 Lähtö Hirvaskankaan ABC:n pihasta

Linja-autossa kuullaan asiantuntijoiden puheenvuoroja aiheista:

  • Biokaasun aluetaloudellinen sekä jätteen käsittelyllinen näkökulma
  • Ympäristöystävällisen kaasuautoilun lisäämisen haasteet – Poliittisia päätöksiä ja kannusteita tarvitaan

1. tutustumiskohde: Juvan Bioson Oy:n biokaasulaitos

Lounas

Linja-autossa kuullaan asiantuntijoiden puheenvuoroja aiheista:

  • Kestävää kehitystä ja jäte liikenteessä – Jätteestä biokaasua autoiluun ja lannoitevalmisteita
  • Biokaasun tuotannon kannattavuus – Onko biopolttoaineiden kestävä tuotanto ylipäänsä mahdollista?

2. tutustumiskohde: Joutsan Ekokaasu Oy

Iltapäiväkahvit

3. tutustumiskohde: Metener Oy

(Tarvittaessa pysähtyminen Hirvaskankaan ABC:n pihassa)

Paluu Saarijärven Matkakeskukselle noin klo 19.30

 

Lisätietoja

Lisätietoja opintomatkasta saa Tiina Toivoselta (tiina.toivonen@jamk.fi, 050 441 0477). www.jamk.fi

Resurssivirrat haltuun –hanke (Sitran rahoittaman ja Turun AMK:n koordinoima hanke)