Biokaasu osana hajautettua energiantuotantoa

Suomen energiapolitiikassa tulisi nykyistä vahvemmin pyrkiä kohti energiaomavaraisempaa Suomea. Tällä olisi useita positiivisia vaikutuksia erityisesti Suomen talouden kohentumiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen.

Suomessa käytettävästä energiasta 70 % tuodaan ulkomailta, ja tämän energian lasku on kolminkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tuontienergian osuus kaikesta tuonnista on vajaa neljännes, joten sillä on myös huomattava vaikutus Suomen heikentyneeseen vaihtotaseeseen. Tuontienergian varassa oleminen on myös ongelma energiaturvallisuuden näkökulmasta, kuten viimeaikaiset tapahtumat Ukrainan ja Venäjän välillä ovat osoittaneet.

Suomen energiantuotannon tulisi mielestäni perustua monimuotoisuuteen, jotta emme olisi riippuvaisia yhdestä energiamuodosta. Yhtenä hajautetun energiantuotannon merkittävänä tuotantomuotona näen biokaasun. Biokaasulla tuotettu energia on täysin kotimaista ja se toisi työpaikkoja myös harvaan asutulle seudulle lähinnä raaka-aineen hankintaketjun kautta.

Biokaasutukseen käytettävien materiaalien ei välttämättä tarvitse olla pois ruoantuotannosta, koska biokaasutusprosessissa voidaan käyttää esimerkiksi kesantoalojen biomassaa. Muita tärkeitä raaka-ainelähteitä ovat mielestäni yhteiskuntajätteet (puhdistamoliete, biojäte), teolliset jätteet, karjan lanta ja ruokohelpi.

Suomessa hyvin vahvasti tuettuun tuulivoimaan verrattuna biokaasuenergia sopii mielestäni paremmin Suomen olosuhteisiin. Biokaasutukseen tarvittava raaka-ainevirta on ympäri vuoden tasaista, joten sähköä pystytään tuottamaan myös talvipakkasilla. Lisäksi biokaasuala luo enemmän työpaikkoja ja ne ovat pysyvämpiä.

Energiapolitiikkaan tarvittaisiinkin muutosta, jotta biokaasulaitokset pääsisivät sähkön tuotantotuen eli syöttötariffin piiriin samaan tapaan kuin tuulivoima.

 

Kirjoittaja: Tuomo Vilkkilä