Uusia biokaasulaitoksia syntyy kuivamädätystekniikalla

Kuivamädätystekniikka mahdollistaa laajan syötepohjan, jossa ei ole tarvetta veden lisäykseen kuivillakaan syötteillä. Biometaani voidaan hyödynnetää liikennepolttoaineena sekä lämmön tuotannossa. Laitoksesta syntyvä jäännös voidaan hyödyntää lannoitteena ja maanparannusaineena. Biokaasulaitokseen investoimalla voidaan parantaa huolto- ja toimitusvarmuutta lisäämällä paikallista biokaasun tuotantoa. Investointi tukee myös panostusta uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan ja energian käytön tehostamiseen.

Jyväskyläläinen BioGTS rakentaa Haminan Energia Oy:lle biokaasulaitoksen

BioGTS rakentaa Haminan Energia Oy:lle kuivamädätystekniikalla toimivan biokaasulaitoksen. Biokaasulaitoksen rakentaminen aloitettiin vuoden 2014 aikana, ja biokaasulaitoksen suunniteltu käyttöönotto on vuoden 2015 lopulla. Laitoksella tullaan käsittelemään n. 12 000 t/vuosi maataloudesta ja yhdyskunnista peräisin olevia biomassoja. Käsittelykapasiteettia on mahdollista nostaa tasolle 19 500 t/vuosi nykyisellä rakenteella. Laitoksen tuottama biokaasu jalostetaan biometaaniksi ja syötetään Haminan Energia Oy:n kaasun jakeluverkkoon. Verkkoonsyöttökapasiteetti on noin 10 GWh/vuosi, mikä kattaa noin 900 henkilöauton vuosittaisen polttoainekulutuksen. Investoinnin arvo on vajaat 5 M€. Hankkeelle on saatu Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä investointiavustus, jonka osuus on 28 % investoinnin arvosta. Laitoksen rakentaminen alkaa vuoden 2014 aikana, ja biokaasulaitoksen suunniteltu käyttöönotto on vuoden 2015 lopulla.

”Haminan Energian biokaasulaitos perustuu kehittämäämme uuteen modulaariseen laitostekniikkaan. Laitos rakennetaan kokonaisuudessaan tuotantotiloissamme, ja kuljetetaan kokonaisena maantiekuljetuksena kohteeseen. Tämä on täysin uusi tapa rakentaa biokaasulaitoksia Suomessa.” BioGTS Oy:n toimitusjohtaja Mika Rautiainen kertoo.

”Biokaasun tuottaminen paikallisesti on kiertotaloutta parhaimmillaan. Ympäristönäkökohdat ovat myös merkittävät. Paikallisen tuotannon lisääminen yhdessä alueen maatalouden ja teollisuuden kanssa parantaa alueen energiatehokkuutta”, sanoo Haminan Energian energialiiketoiminnan johtaja Janne Ristola.

Mikä on BioGTS OY?

BioGTS Oy on Jyväskylässä ja Laukaassa toimiva biokaasu- ja biodiesel-laitostoimittaja. Yrityksen laitoskonsepti perustuu uudentyyppiseen, kotimaiseen ja kustannustehokkaaseen moduulirakenteeseen. Laitos voidaan toteuttaa tehdasvalmisteisia moduulirakenteita hyödyntäen ja kaikki keskeiset valmistuksessa käytetyt alihankkijat ovat kotimaisia. Yritys työllistää tällä hetkellä suoraan ja alihankkijoiden kautta n. 30 henkilöä.

Lisätietoja BioGTS Oy:tä:

toimitusjohtaja Mika Rautiainen, mika.rautiainen(at)biogts.com ja kehitysjohtaja Annimari Lehtomäki, annimari.lehtomaki(at)biogts.com

Yrityksen www-sivut: http://www.biogts.com/

Teksti pohjautuu BioGTS:n julkaisemaan tiedotteeseen.