Bioenergisiä tuulahduksia

Rehellisesti biokaasusta

Category Archives: biopolttoaineet

IFME on ohi – myös bioenergia vahvasti esillä

Koneinsinöörien kansainvälinen IFME-konferenssi on onnistuneesti takanapäin. Ammattikorkeakoulun kampuksella viime viikon lopulla järjestetty tapahtuma kokosi noin 150 ammattilaista useasta eri maasta keskustelemaan uusiutuvan energian hyödyntämiseen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista.

Kansainvälisestikin ajatellen erittäin ajankohtaiset aiheet kestävästä kehityksestä hiilijalanjälkeen sisältyivät moneen puheenvuoroon. Myös metsäteollisuus oli monessa alustuksessa näkyvästi esillä, samoin bioenergia. Bioenergian mahdollisuuksia esiteltiin myös konferenssin yhteydessä olleessa UE-näyttelyssä.

Biotuotteet iso juttu metsäteollisuudessa

Johtaja Hans Sohlström UPM:stä muistutti siitä, että metsäteollisuus on erittäin aktiivinen toimija biomateriaalien kehittämisessä ja hyödyntämisessä. ” Esimerkiksi biokemikaalien ja nanoselluloosatuotteiden kehittämisessä on näköpiirissä todella kiinnostavia avauksia. UPM:n laboratoriossa on puusta löydetty yli 200 kiinnostavaa komponenttia : kestäviä, kevyitä, kierrätettäviä  ja uusiutuvia materiaaleja. Laboratoriosta on kuitenkin vielä pitkä matka tuotteiden kaupallistamiseen.”

Puurakentamisen jarruttelua Sohlsröm ihmetteli ja viittasi puheenvuorossaan EU:n asettamiin uusiutuvan energian tavoitteisiin 2020: ”Miksei ole laadittu direktiiviä puurakentamisen edistämiseksi? Tässä olisi valtavasti mahdollisuuksia vähentää hiilidioksidipäästöjä!”

Sohlströmkin korosti puheenvuorossaan kestävyyden periaatteita. UPM:n omien kriteereiden mukaan esimerkiksi biopolttoaineiden tuotannossa hiilidioksidipäästöjen tulee vähentyä minimissään 80%, biopolttoaineiden tuotanto ei saa kilpailla ruoantuotannon kanssa (non-food) ja koko toiminnan tulee perustua kestävään hankintaketjuun. 

Myös amerikkalaiset ovat reippaasti liikkeellä kehittämässä sellu- ja paperiteollisuuden kylkeen bioenergiatuotteita. Professori Medwick Byrd North Carolina State Univesitystä esitteli oman yliopistonsa mittavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa bioenergiasaralla. Amerikkalaiset ovat pitkällä erityisesti bioetanolin tuotannon kehittämistyössä.

BIO on IN!

Niin Medwick kuin Sohlströmkin korostivat puheenvuoroissaan sitä, että biopolttoaineista on tullut oleellinen osa metsäteollisuuden tuotekirjoa. Metsäteollisuus-termin rinnalle onkin nousemassa käsite ”The new bioforest industry”. Sohlström käytti esityksessään myös termiä ”biorefining forest resources”. Vapaasti käännettynä metsävarojen ”biojalostamisesta” lienee kyse.

Kiva huomata, että ”bioasiat” kiinnostavat myös insinöörejä, ei vain ekologeja ja muita luonnontutkijoita.  En millään jaksa uskoa, että kyse on ohimenevästä muoti-ilmiöstä. Lisää vaan tällaisia ”poikkitaiteellisia BIO-tapahtumia”!