Bioenergisiä tuulahduksia

Rehellisesti biokaasusta

Category Archives: liiketoiminta

Historian havinaa Turveteollisuusliiton kevätseminaarissa

69 vuoden ajan turvetuottajien etuja ajanut Turveteollisuusliitto ry järjesti eilen toistaiseksi viimeisen kevätpäivänsä. Hautajaisia ei sentään vietetty, vaikka menneitä muisteltiinkin. Edessä on uusi alku, kun myös turveväki liittyy kesällä toimintansa käynnistävään Bioenergia ry:een, bioenergia-alan uuteen yhteiseen etujärjestöön. Ainakin TTL:n hallituksen puheenjohtaja ja Vapo Oy:n toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny oli luottavainen –  haasteista huolimatta.

Avauspuheenvuorossaan Yli-Kyyny pohdiskeli Suomen hankalaa taloustilannetta ja ennen kaikkea kauppataseen historiallista alijäämäisyyttä. Samassa tilanteessa oltiin öljykriisin aikaan 1970-luvulla. Edellisellä kerralla valtiovalta reagoi ongelmallisen tilanteeseen näkyvin ja konkreettisin toimin: lanseerattiin energiansäästöohjelmia ja lähdettiin määrätietoisesti parantamaan maan energiaomavaraisuutta, mm. energiaturpeen tuotantoa kehittämällä. ”Nyt sen sijaan hallitusohjelman tavoitteena on käytännössä ajaa turvetuotanto ja turpeen käyttö kokonaan alas. Myös Luonnonsuojeluliitto on liikkeellä kovin panoksin. Toisaalta ei tässä muu auta kuin toimia mahdollisimman avoimesti esimerkiksi paikallisten ihmisten kanssa ja pitää viimeisen päälle huolta ympäristönsuojeluasioista”, Yli-Kyyny pohti.

Turvetuotannon kehittymisen vaiheita saatiin katsella videoesitysten ja kuvakavalkadien kautta. Hienoa, että aikanaan on ollut viisautta tallentaa näitä, nyt jo historiaksikin muuttuneita työvaiheita ja -koneita: laahakauhoja, ruoppauskoneita, turvemyllyjä, nauhakuljettajia, köysiratoja, lautasveitsiä, kettinkilevittimiä, kieppivaunuja, kapearaiteisia turvejunia, haravalla kääntämistä jne. jne. Turpeen korjuuseen ja kuljetukseen tarvittiin lisäksi valtava määrä ihmisiä. Naurunpyrskähdyksiä herätti arviolta 40-luvulta olleessa filmissä vakavalla naamalla esitetty toteamus siitä, että turpeen ”käsin kääntäminen on nuorukaisille, naisille ja lapsille sopivaa työtä”. Oi niitä aikoja – taitaisivat jäädä turpeet nykyihmisiltä korjaamatta!

Sittemmin on siirrytty varsin järeiden, jossain vaiheessa myös Neuvostoliitosta peräisin olleiden konevaiheiden kautta nykyiseen tuotantoteknologiaan. Suomalainen erikoisuus on hyödyntää turvekoneiden vetokoneena maataloustraktoria. Sama ”valmetti” on monessa pitäjässä palvellut isäntiään niin turveurakoinnissa kuin maataloustöissäkin. Turveruukki Oy:n toimitusjohtaja Heikki Karppimaan mukaan nimenomaan konekannan kehittyminen ja eri työvaiheiden tehostuminen on tehnyt turvetuotannosta kannattavaa ja kilpailukykyistä. ”Toisaalta samalla turpeen hintakäyrä on pitkään ollut kuin aivokuolleen käyrä”, Karppimaa naurahti lakonisesti.

Kurkistuksia suokulttuuriin tarjosi tutkija Kirsi Laurén Itä-Suomen yliopistosta. Suolla työskentely on perinteisesti ollut keskeinen osa suomalaista kulttuuria, ja soihin on liittynyt paljon myös erilaisia mielikuvia. Esimerkkejä on lukuisia kalevalaisesta suohon laulamisesta ja polkemisesta, keskiajan kehtolauluista, virvatulista ja muista kansanuskomuksista myös nykypäivän kulttuuriin. Suomaisema esiintyy mm. ”Taru sormusten herrasta” – ja ”Näkymätön Elina”- elokuvissa. Soittavatpa maailmankuulut muusikkomme – Ville Valo, Lauri Ylönen ja Apocalyptica – Torronsuon ”myyttisissä” maisemissa.

Suokulttuuria on mielestäni syytä pohtia myös luonnonvarojen hyödyntämisen näkökulmasta. Nykyisin ihmisillä on yhä vähemmän kontakteja suoluontoon ja samalla toki myös turpeeseen. Arvot ja asenteet pohjautuvat pitkälti mielikuviin, ja samalla myös suoympäristöön liittyy yhä enemmän nostalgisoivaa ja romantisoivaa ajattelua, toisaalta myös puhtaasti ekologisten silmälasien läpi katsomista. 1940-50 –lukulainen, hyvin praktinen näkökulma leivän hankkimisesta suoluonnosta tuntuu monille vieraalta. Ehkä tästä ajattelutavan muuttumisesta löytyy eräs selittävä tekijä nykyisille turvetuotannon haasteille: ”cityihmisten” ja ”turvemiesten” ajatusmaailmat eivät kerta kaikkiaan kohtaa. Jo käsitteenä suo ymmärretään aivan eri tavoin.

 Minusta tässä on ainesta syvällisemmällekin pohdinnalle. Ehkä jonkinlainen yhteinen sävel ja ymmärrys on vielä löydettävissä, kun osapuolet aukaisevat ajatteluaan ja lisäävät keskinäistä vuorovaikutusta!

Kevään kuulumisia Bionergiakeskuksesta!

Kuulumisia Tarvaalasta kertoo tässä Bioenergiakeskuksen yrityspalvelupäällikkö Kari Sänkiaho:

Vuosi sitten leikeltiin nauhoja Bioenergiakeskuksen kattilantestauslaboratorion avajaisissa. Juhlallisuuksien jälkeen koitti arki ja arjen aherrus. Miltä se arki sitten näyttää?

Kattilantestauslaboratorio on ehkä hiukan harhaanjohtava nimi, koska siellä tehdään myös paljon muuta. Voisi jopa sanoa, että siellä onkin tehty enimmäkseen kaikkea muuta – polttoaineiden testausta ja erilaisia kehitysprojekteja. Asiakkainamme on ollut yrityksiä, joita emme olisi osanneet edes kuvitella. Työ ei missään tapauksessa ole ollut tylsää ja rutiininomaista, vaan on vaatinut joustavuutta ja osaamista. Asiakkaiden palautekin on ollut niin positiivista, että tästä on hyvä jatkaa. Akkreditiointi alkaa olla loppusuoralla, joten pääsemme tekemään myös virallisia testauksia. Lisäksi laitteistoa lisätään ja kehitetään koko ajan tarpeiden mukaan. Markkinointipuolella teemme töitä toimintamme tunnettavuuden lisäämiseksi. Hyvät referenssit ovat tässä työssä tärkeitä ja niitä o onkin. Yleinen taloustilanne tällä hetkellä vaikeuttaa asioita, mutta selkeitä piristymisen merkkejä on jo olemassa. Luotamme siis tulevaisuuteen!

Viimeisen vuoden aikana olemme myös kehittäneet uusia tuotteita. Osana Jamkia meille sopivat hyvin erilaiset koulutuspalvelut. Viime vuonna toteutettu Bioenergiaosaajakoulutus korkeakoulutetuille oli menestys niin oppilaiden kuin myös koulutuksen tilaajan mielestä. Oppilaat olivat tyytyväisiä koulutuksen sisältöön ja tilaaja opiskelijoiden hyvään työllistymiseen koulutuksen jälkeen. Tällä hetkellä vastaava koulutus on menossa Uudellamaalla ja Jyväskylään suunnitellaan seuraavaa jo ensi syksylle. Myös muualta päin Suomea on ollut kiinnostusta.

Bioenergian ABC on puolestaan koulutus päättäjille ja toki myös muille energia-asioiden kanssa toimiville. Ajatuksena on tarjota koulutuspaketti, joka sisältää eri osioita asiakkaan tarpeiden mukaan. Pääkohderyhmänä on ensi vuoden uudet kunnanvaltuutetut. Kunnissa kun tehdään suuria ja kauaskantoisia energiaratkaisuja, mutta aina valtuutetuilla ei välttämättä ole riittävää tietotasoa asioiden puolueettomaan tarkasteluun.

Bioenergiakeskus tarjoaa vastaavia koulutuspaketteja myös kansainvälisesti. Bioenergian käyttö tulee lisääntymään niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Tietoa tarvitaan ja tarjoamalla koulutusta eri maihin avaamme samalla markkinoita suomalaiselle laiteviennille.

Kansainvälistä väriä

Viikko sitten oli Paviljongissa koolla iso joukko kansainvälistä bioenergiaväkeä. Suomen Bioenergiayhdistys FINBIO ry:n järjestämä bioenergiakonferenssi keräsi paikalle väkeä kaikilta mantereilta, yhteensä 32 eri maasta.

Esitelmiä ja puheenvuoroja oli taas hyvin monesta eri teemasta. Liittyyhän bioenergiaan ja biomassojen hyödyntämiseen monenlaista asiaa, erilaisia näkökulmia ja monta eri ammattia. Tärkeitä teemoja tänä vuonna olivat mm. biomassan hyödyntämiseen liittyvät kestävyyskysymykset, logistiikka ja kuljetusratkaisut sekä liikennepolttoaineet.

Monessa puheenvuorossa tuotiin esille se, että uusiutuvaa energiaa koskevassa kansainvälisessä keskustelussa bioenergia on ”unohdettu”, vaikka tosiasiassa se on selvästi merkittävin uusiutuvan energian muoto. Aurinko ja tuuli näyttävät kuitenkin olevan trendikkäämpiä ja vievät päähuomion keskustelussa. Käytännössä niiden merkitys on kuitenkin varsin marginaalinen biomassan hyödyntämismahdollisuuksiin verrattuna. Bioenergia-alalla tarvitaankin tarmokasta tiedonvälitystä ja esimerkiksi päättäjien informointia. Ala on hyvin riippuvainen poliittisesta mielipiteestä – se on vain voitettava asiallisella tiedottamisella!

Onneksi kuitenkin alaa koskeva yleinen mielipide näyttää olevan pääsääntöisesti positiivinen. Tosin jonkin verran kriittistä keskustelua on käyty esimerkiksi bioperäisten liikennepolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Ovatko ne oikeasti ilmastoystävällisiä, entä vievätkö ne sijaa ruoantuotannolta? Useassa puheenvuorossa todettiinkin, että bioenergia-ala tarvitsee selkeät kestävyyden kriteerit. Kuluttaja haluaa tietää käyttämänsä tuotteen – esimerkiksi bioetanolin – alkuperän, tuotantomenetelmät ja ympäristövaikutukset. Yhtä lailla bioenergia-alalla yhä kasvava kansainvälinen kauppa tarvitsee pelisäännöt.

Oli mukava nähdä, miten moni suomalainen yritys oli mukana esittelemässä toimintaansa ja osaamistaan. Hienoa! Henkilökohtaisesti mieleeni jäivät esimerkiksi UPM Kymmene Oyj:n Pekka Jokelan puheenvuoro nestemäisten biopolttoaineiden kehittämisestä, St1:n Mika Ahon ”Jätteistä etanolia” –konseptin esittäminen sekä OK Yhtiöt Oy:n Asko Piiraisen kuvaus energiapuuyrittäjyydestä.

Logistiikka näyttää olevan yksi bioenergia-alan haasteista. Kuljetusmatkat kasvavat, biomassoja liikutellaan myös valtakunnan rajojen yli, kuljetusmuodot vaihtelevat jne. jne. Myös meillä suomalaisilla saattaisi olla tässä annettavaa. Muutama mielenkiintoinen puheenvuoro kuultiinkin.

Maailmantalouden epävarmuudet vaikuttavat vääjäämättä myös bioenergiatoimialaan. Nähtäväksi jää, mitä vaikutuksia heikkenevillä talousnäkyvillä on esimerkiksi investointipäätöksiin. Energia-ala on tiukasti kiinni globaalissa maailmassa, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Esimerkiksi Saksan taannoinen päätös sulkea ydinvoimalat nosti nopeasti hiilidioksiditonnin hintaa, mutta toisaalta pian Kreikan kriisin syvennyttyä kasvihuonekaasupäästöjen hinta taas laski hyvin voimakkaasti. Aaltoliikettä siis ja osaltaan epävarmuutta lisäävää tämä maailman meno.

Elämme siis mielenkiintoisia aikoja kaikkine muutoksineen. Joka tapauksessa paljon onnea 20-vuotiaalle FINBIOlle! Kuka tietää, miltä maailma näyttää seuraavan 20 vuoden päästä…

Keväisissä tunnelmissa

Tämä vuosi on ollut vauhdikasta menoa, oikeastaan jatkuvaa matalaliitoa. Onneksi kuitenkin pääosin erittäin mukavissa merkeissä!

Bioenergiaosaaja –täydennyskoulutus polkaistiin maaliskuun alussa liikkeelle. Saimme opiskelijoiksemme mainion joukon eri alojen taitajia. Parasta aikaa he näyttävät osaamistaan työharjoittelupaikoissaan eri puolilla Keski-Suomea.

Harjoittelupaikkoja löytyi lopulta ihan mukavasti Saarijärvi-Äänekoski-Jyväskylä-Joutsa- seutukunnilta. Osa paiskii töitä turvetuotannon vesiensuojelukysymysten parissa, joku huolehtii energiapuun hankinnasta, muutama katsoo asioita biopolttoaineiden käyttöpaikkojen eli voimalaitosten näkökulmasta, jotkut tekevät kansainvälisiin hankkeisiin liittyvää selvitystyötä, osa muuta vaativaa tiedonhakua ja analysointia, joku kartoittaa kiinteistöjen lämmitysratkaisuja, toinen taas on mukana laitevalmistajan vientiponnisteluissa.

Näyttää siltä, että jokainen Bioenergiaosaaja –opiskelijamme on päässyt mieluisiin ja opettavaisiin tehtäviin. Iso kiitos jo tässä vaiheessa kaikille mukana oleville yrityksille ja työpaikkaohjaajille erinomaisesta yhteistyöstä!

Lopulta kävi niin, että harjoittelupaikkoja oli meidän tarpeisiimme ”liikaakin” tarjolla eli jouduimme valitettavasti muutamaan paikkaan myymään ei-oota. Uskotaan ja toivotaan kuitenkin, että tämä oli positiivinen signaali työmarkkinoilta ja merkki siitä, että koulutettavillemme urkenee uusi ura bioenergia-alan erilaisissa työtehtävissä.

**********

Parast’aikaa hiomme Bioenergiakeskuksen liiketoimintasuunnitelmaa. Olemme kevään aikana pohtineet palvelutarjontaamme alkaen kattilatestauslabran testaus- ja muista asiantuntijapalveluista erilaisiin koulutus- ja kehittämispalveluihin.

Hieno asia sekin, että taloon on saatu uusi yrityspalvelupäällikkö Kari Sänkiaho. Kari liikkuu päätyökseen yrityksissä, hakee yhteistyömahdollisuuksia, etsii ratkaisuja yritysten tarpeisiin ja samalla tietysti markkinoi Bioenergiakeskuksen palveluita. Tulevaisuus näyttää valoisalta.

Keski-Suomen Energiapäivän antia – ja vähän muutakin

Keski-Suomen perinteistä energiapäivää on taas vietetty. Tälläkin kertaa kuultiin kiinnostavia puheenvuoroja.

Teollisuusneuvos Petteri Kuuva TEM:stä kertoi metsäenergian tukipolitiikasta. Melkoinen viidakko tässä metsäenergian käytön edistämisessä kyllä rehottaa. EU säätää taustalla asioita ja näin kotimaisesta näkökulmasta katsoen jarruttaa lopullista päätöksentekoa. Ottaako tuosta kaikesta erkkikään enää selvää….Sinänsä hyvin harmillista, että vaikeudet ja viiveet ohjaustoimien rintamalla vaikuttavat hyvin nopeasti suoraan alan yrityksiin – niin hakeyrittäjien, laitevalmistajien kuin energiantuottajienkin puolella.

Toimitusjohtajat Asko Ojaniemi (Benet Oy) ja Petteri Korpioja (Ariterm Oy) pitivät mielenkiintoiset alustukset bioenergiaviennin mahdollisuuksista ja haasteista. Bioenergiamarkkinat kasvavat nopeasti monessa Euroopan maassa, ja esimerkiksi laitevalmistajille näkymät ovat lupaavat. Esimerkiksi Saksassa, Iso-Britanniassa, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa, Puolassa ja Ruotsissa kasvuluvut ovat isoja – osin kiitos Euroopan Unionin UE-velvoitteiden.

Maailmalle ei kuitenkaan voi mennä pelkästään suomalainen konsepti repussa; jokaisessa maassa on omat kommervenkkinsa ja ”omituisuutensa”. ”Palvelut ja tuotteet on räätälöitävä jokaisen kohdemaan mukaan erikseen”, Ojaniemi korosti puheenvuorossaan.

Petteri Korpioja kertoi puheenvuorossaan käytännön haasteista, joihin laitevalmistaja vientirintamalla törmää. ”Protektionismia on täällä Euroopassakin todella paljon. Viennissä törmää myös eri maiden erilaisiin tukipolitiikkoihin, jotka saattavat olla hyvin tempoilevia. Bioenergiaosaamisen taso maailmalla on myös hyvin kirjavaa. On tärkeätä, että löytää kohdemaasta oikeasti osaavia yhteistyökumppaneita, jotta päästään jatkossakin tekemään kauppaa. Senkin olemme oppineet, että monessa maassa kannattaa itse olla kädestä pitäen käynnistämässä laitokset – muuten voi syntyä sutta”, Korpioja kuvaili.

Viennin menestystekijöiksi myös Korpioja nostaa paikallistuntemuksen.  ”Esimerkiksi Puolaan tai Iso-Britanniaan mennään ihan eri tavoilla. Ylipäätään kohdemaan yhteistyökumppaneiden koulutus ja asentajien sertifionti ovat tärkeitä asioita. Me emme kaipaa pelkkiä välimiehiä ja jälleenmyyjiä, vaan myös osaavia, tekeviä käsiä.”

Uskottavuus, palvelualttius, hinta, kaupankäyntitavat ja läsnäolo markkinoilla – siinä niitä kriittisiä tekijöitä. Haastetta mutta myös mahdollisuuksia suomalaisen osaamisen viejille!

PS. Metlan tutkijat Hannu Ilvesniemi, Antti Asikainen ja Jari Hynynen ottavat mielenkiintoisella tavalla kantaa kantojen hyödyntämiseen bioenergian tuotannossa. Hyvä! 

Millään muotoa ei ole perusteltua verrata kivihiiltä ja kantoja toisiinsa. Puhutaan ihan eri suuruusluokan ilmastovaikutuksista. Kuten Ilvesniemi ja kumppanit kirjoittavat, voidaan kyllä tehdä  kaikenlaisia johtopäätöksiä, jos todellisuus ja talonpoikaisjärki unohtuvat. Käypä lukemassa miesten kommenttipuheenvuoro Metlan sivuilla.

Energiapuuskahduksia ideoimaan!!

Hyvää alkanutta vuotta 2011 kaikille lukijoille!! Ei muuta kuin uuden vuoden kunniaksi hieromaan älynystyröitä ja kehittelemään uusia innovatiivisia bioenergiaratkaisuja.

TEKES nimittäin haastaa energiapuualan toimijoita ja  pellepelottomia ideoimaan uusia ratkaisuja energiapuun toimitusketjuihin. Tavoitteena on erityisesti

1. Metsäpolttoaineen toimitusvarmuden ja kuljetusketjun kehittäminen varsinkin pitkille kuljetusmatkoille

2. Harvennuspuuhakkeen tuotantoketjun tehostaminen sekä

3. Laadukkaan kantohakkeen kustannus- ja kuljetustehokkaiden tuotantoratkaisujen kehittäminen

Osallistu Energiapuuska-kisaan ja lähetä ehdotuksesi TEKESille 7.3.2011 mennessä. TEKES tulee rahoittamaan voittaneita, toteuttamiskelpoisia ideoita. Myös asiantuntija-apua varsinaisen hankkeen suunnitteluun ja projektihakemuksen laatimiseen tarjotaan.

Kilpailuun voivat osallistua yritykset ja kunnat sekä kuntien liikelaitokset. Myös eri organisaatioista koostuva ryhmä voi toimia hakijana. Julkiset tutkimuslaitokset pääsevät sen sijaan mukaan yritysten alihankkijoina.

Ei muuta kuin hyviä ideoita heittämään!!

Bioenergiaosaaja –työvoimakoulutus liikkeelle maaliskuussa

Astumme uusille urille koulutusrintamalla, ja tartumme työvoimakoulutuksen haasteisiin. Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) Bioenergiakeskus kouluttaa uusia bioenergiaosaajia 7.3.2011 alkavassa työvoimakoulutuksessa. Puolen vuoden mittainen koulutus (120 työpäivää) on tarkoitettu ensisijaisesti korkeakoulututkinnon suorittaneille luonnonvara-alan, luonnontieteellisen, teknisen tai muun soveltuvan alan osaajille, työttömille tai työttömyysuhan alaisille ihmisille. Koulutuksen on tilannut Keski-Suomen ELY-keskus.

Koulutuksen tavoitteena on parantaa osallistujien työllistymismahdollisuuksia bioenergia-alan suunnittelun, kehittämisen, tiedottamisen, koordinoinnin, palveluyrittäjyyden tai työnjohdon parissa. Opintoihin sisältyy lähiopiskelua, etäopiskelua, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, käytännön harjoituksia sekä kehittämistehtävä. Työssäoppimisjakson pituus on 40 työpäivää.

Kannolta kattilaan, laadusta logistiikkaan ja projektihallintaan

Koulutuksessa käydään läpi bioenergiaketjun vaiheet biomassasta biopolttoaineisiin ja energiantuotantoon. Opiskelijat tutustuvat bioenergian toimintaympäristössä toimiviin yrityksiin ja organisaatioihin sekä perehtyvät bioenergian raaka-ainelähteisiin, biopolttoaineiden tuotantoon, laatuun ja logistiikkaan sekä lämmitysjärjestelmiin ja bioenergian ympäristökysymyksiin. Opintoihin sisältyy myös mm. markkinointiin ja viestintään sekä projektihallintaan ja –johtamiseen liittyviä opintoja. Käytännön harjoitustöiden ja kehittämistehtävän avulla opiskelija voi suunnata opintojaan omien mielenkiinnonkohteidensa mukaan.

Koulutus toteutetaan valtaosin Jyväskylän ammattikorkeakoulun pääkampuksella, muutamien käytännön harjoitustöiden osalta myös Saarijärvellä Bioenergiakeskuksen uusissa tiloissa sekä yhteistyökumppanina toimivan Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskuksen (POKE) kalustoa ja asiantuntijoita hyödyntäen. JAMK tekee koulutuksen toteuttamisessa yhteistyötä myös Jyväskylän yliopiston uusiutuvan energian koulutus- ja tutkimusohjelman kanssa.

Hae koulutukseen MOL:n sivujen kautta

Koulutukseen hakeudutaan työhallinnon kotisivuilta http://www.mol.fi/ tai työ- ja elinkeinotoimistosta saatavalla hakemuslomakkeella. Hakuaika päättyy 21.1.2011. Tietoa koulutuksesta sekä koulutuksen aikaisista tuista saa työ- ja elinkeinotoimistosta, Jyväskylässä koulutusneuvonnasta, puh. 010 19 4326 sekä netistä http://www.mol.fi/toimistot/jyvaskyla/, josta voi hakea lisätietoa esimerkiksi hakusanalla ”Bioenergia”.

Jyväskylän TE-toimistossa yhteyshenkilönä toimii Sari Peitsenheimo-Viitanen (sari.peitsenheimo-viitanen(at)te-toimisto.fi. Lisätietoja saa myös työhallinnon valtakunnallisesta palvelunumerosta (Koulutuslinja), puh. 010 19 4901.

Allekirjoittanut toimii koulutuksen koordinaattorina. Ota rohkeasti yhteyttä (etunimi.sukunimi@jamk.fi) ja kysy lisää!

Mutta ensin rauhoitutaan joulun viettoon. Jääkööt arkihuolet toviksi unholaan – niin jaksetaan taas levännein mielin tarttua uuden vuoden tuomiin uusiin haasteisiin. Lämpöistä ja Rauhallista Joulun aikaa kaikille lukijoille!!

IFMEttä katsomaan!

Jyväskylän ammattikorkeakoulun teknologiayksikkö järjestää 25.-27.11.2010 kansainvälisen IFME-konferenssin (International Forum of Mechanical Engineering) Rajakadulla Jyväskylässä. Järjestelyvastuun kantaa konetekniikan tulosalue, mutta myös Bioenergiakeskus on menossa mukana. Haaste on yhteinen. Viidettä kertaa järjestettävän tapahtuman teema on tänä vuonna uusiutuva energia, mikä istuu meille mainiosti.

Tapahtuma kokoaa yhteen erityisesti eurooppalaisia vaikuttajia, yrityksiä, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita. Aiempina vuosina IFMEssä on ihmetelty mm. Kiina-ilmiötä, globalisaation koukeroita, laatu- ja ympäristöasioita sekä tuotekehityksen haasteita. Tänä vuonna siis pureudutaan ajankohtaisiin UE-haasteisiin ja -mahdollisuuksiin.

IFME 2010:een on vielä mahdollista ilmoittautua. Asiantuntija-alustuksia pääsee seuraamaan ja työpajoihin ym. tapahtuman rientoihin voi osallistua, kun käy rekisteröitymässä IFMEn sivuilla 12.11.2010 mennessä. Klikkaa tästä ja tule mukaan!

Mikäli yrityksiä tai muita alan toimijoita kiinnostaa olla mukana tapahtuman yhteyteen rakennettavassa näyttelyssä, kannattaa olla järjestäjiin ripeästi yhteydessä. Renewable Energy Exhibiotionissa on mahdollista esitellä osaamistamme, laajentaa verkostoja ja ehkä tehdä konkreettista kauppaakin. Mukaan on ilmoittautunut useita maakuntamme kärkiyrityksiä – ja mikä parasta, näyttely ei maksa mitään!

Tervetuloa mukaan! Tavataan ja verkostoidutaan IFMEssä!