Bioenergisiä tuulahduksia

Rehellisesti biokaasusta

Category Archives: Biokaasu

Biokaasu tutuksi -opintomatka 26.9.2014

Onko biokaasusta tulevaisuuden polttoaineeksi? Voimmeko olla omavaraisia energian suhteen ja saada paikallista energiaa jätteestä? Kannattaako kaasuautoilu? Saavutammeko kestävän kehitykset tavoitteet biokaasulla? Onko järkevää kierrättää jäte keittiöstä tankkiin ja pelloille ja takaisin kiertokulkuun?

 

EU:n asettama, kunnianhimoinen tavoite on saada biopolttoaineiden tai muun uusiutuvan energian kattamaan kymmenen prosenttia tieliikenteessä käytetystä polttoaineesta vuoteen 2020 mennessä. Millä keinoilla tavoitteeseen päästään? Onko biopolttoaineiden kestävä tuotanto ylipäänsä mahdollista?

Näihin kysymyksiin haluamme löytää vastauksen ja tarjoammekin juuri siksi päättäjille ja päätöksentekijöille opintomatkaa biokaasutuotannon ja hyödyntämisen maailmaan. Biokaasu tutuksi -opintomatkan tarkoituksena on avata oikeaa näkökantaa biokaasun tuotantoon ja käyttöön. Matkan tarkoituksena on tuoda esille biokaasun käytön mahdollisuudet ja hyödyt sekä tuoda esiin toiminnan yleistymisen esteet.

Tervetuloa tutustumaan Juvan Bioson Oy:n biokaasulaitokselle, Joutsan Ekokaasu Oy ja Metener Oy:n toimintaan. Päivän aikana kuullaan puheenvuoroja mm. biokaasun aluetaloudesta sekä jätteen käsittelystä, ympäristöystävällisen kaasuautoilun haasteista sekä kuullaan asiantuntijoiden näkemyksiä biokaasun tuotannon kannattavuudesta ja kuinka saadaan jätteestä biokaasua autoiluun ja lannoitevalmisteita.

Opintomatka järjestetään perjantaina 26.9.2014. Matka lähtee Saarijärveltä noin klo 6.30 ja palaa takaisin noin klo 19.30. Matka on maksuton ja sen järjestää Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Ilmoittautuminen 12.9.2014 saakka Tiina Toivoselle osoitteeseen tiina.toivonen@jamk.fi.

Tervetuloa mukaan tutustumaan eri biokaasuratkaisuihin!

Matkan rahoittaa Sitran Resurssivirrat haltuun –hanke.

 

Biokaasu tutuksi –opintomatkan ohjelma

6.30 Lähtö Saarijärven matkakeskuksen pihasta

7.15 Lähtö Hirvaskankaan ABC:n pihasta

Linja-autossa kuullaan asiantuntijoiden puheenvuoroja aiheista:

  • Biokaasun aluetaloudellinen sekä jätteen käsittelyllinen näkökulma
  • Ympäristöystävällisen kaasuautoilun lisäämisen haasteet – Poliittisia päätöksiä ja kannusteita tarvitaan

1. tutustumiskohde: Juvan Bioson Oy:n biokaasulaitos

Lounas

Linja-autossa kuullaan asiantuntijoiden puheenvuoroja aiheista:

  • Kestävää kehitystä ja jäte liikenteessä – Jätteestä biokaasua autoiluun ja lannoitevalmisteita
  • Biokaasun tuotannon kannattavuus – Onko biopolttoaineiden kestävä tuotanto ylipäänsä mahdollista?

2. tutustumiskohde: Joutsan Ekokaasu Oy

Iltapäiväkahvit

3. tutustumiskohde: Metener Oy

(Tarvittaessa pysähtyminen Hirvaskankaan ABC:n pihassa)

Paluu Saarijärven Matkakeskukselle noin klo 19.30

 

Lisätietoja

Lisätietoja opintomatkasta saa Tiina Toivoselta (tiina.toivonen@jamk.fi, 050 441 0477). www.jamk.fi

Resurssivirrat haltuun –hanke (Sitran rahoittaman ja Turun AMK:n koordinoima hanke)

Lähienergian lähteillä

Olemmeko lähienergian lähteillä? Voidaanko sanoa, että jätettä kierrättämällä ja hyödyntämällä ja biokaasu tuottamalla saadaan lähienergiaa?

Jäte on vielä vähän hyödynnetty energiaa sisältävä raaka-aine, jota voidaan käyttää biokaasutuotannossa. Jätteen oikeanlaisella lajittelulla onkin tässä oma merkityksensä, koska esimerkiksi sekajätteen joukossa kaatopaikoille päätyvä jäte tuottaa kasvihuonekaasuja. Lajittelun tulisi toimia siis jokaisessa taloudessa, eli syntypaikalla.

Biohajoavat jätteet, kuten biojäte, lietteet ja maatalouden biohajoavat jätteet, käsitellään lähellä ja saadaan siitä hyödykkeitä joita käytetään alueella. Tämä kuitenkin vaati sen, että kaikkien on oltava mukana, jotta vaikutukset olisivat mahdollisimman hyvät. Positiiviset vaikutukset näkyvät myös ympäristössä kasvihuonekaasujen ja ympäristövaikutusten pienenemiselle, kun kuljetusmatkat ja kasvihuonekaasut pienenevät.

Alueellinen ja suljetun kierron ratkaisussa, jossa tietyllä alueella syntynyt raaka-aine hyödynnetään samalla alueella, tuottaisi myös alueellista omavaraisuutta mm. energian ja lannoitteiden suhteen.

Onko tulevaisuus siinä tässä, että hyödynnämme jätteemme ja tuotamme lähienergiaa?

Biokaasun_vaikutukset_27052014_TT

Lähienergian lähteillä

 

Sammakkokangas Oy:n toimitusjohtaja Outi Ruuskan kommentti:

”Kovin usein törmää siihen, että haetaan kapasiteetiltaan mittavia ratkaisuja. Nämä ratkaisut luonnollisestikin vaativat myös paljon raaka-aineita. Mittavat ratkaisut yleensä poikkeuksetta sijoittuvat myös isoihin kaupunkeihin. Suomi on kuitenkin harvaan asuttu maa aivan eteläistä Suomea lukuun ottamatta. Näkisin, että juurikin biohajoavien jätteiden käsittelyssä voitaisiin hyödyntää kapasiteetiltaan pienemmän mittakaavan ratkaisuja – luoda suljettuja kiertoja paikallisesti. Maaseudulla ja maaseutukaupungeissa, kuten esimerkiksi pohjoisessa Keski-Suomessa tämä tosin vaatisi useamman eri tahon yhteen hiileen puhaltamista. Mahdollisuuksia kyllä varmasti on.”

 

Biokaasu vaatii paikallista hyväksyntää ja sen saavuttaminen vaatii ponnisteluja

Rehellisesti biokaasusta -blogin tarkoitus on toimia kanavana, jossa asian puolustajat ja vastustajat voivat kohdata. Blogissa on aktiivisi asiantuntijakirjoittajia joiden näkemyksiä joukko opiskelijoita haastaa ja kyseenalaistaa. Tarkoituksena on saada aikaan aktiivista keskustelua, jonka tuloksena on tuoda avoimesti julki biokaasun tuotannon ja käytön hyvät sekä huonot puolet. Rehellisesti biokaasusta –blogin taustalla on Sitran rahoittamat NIMBY-YIMBY –hanke ja Resurssivirrat haltuun , joka toimi 2/2012 – 9/2013 välisenä aikana.

Mikä ihmeen NIMBY-YIMBY?

NIMBY-YIMBY on uusi paikallinen päätöksenteonkulttuuri. Tarkoituksena on, että ihmiset kiinnostuvat asioista, hankkivat aktiivisesti tietoa ja osallistuvat heitä koskevaan päätöksentekoon. Tavoitteena on sellainen päätöksenteko, joka huomioi paremmin niin paikallisten vakio- ja kesäasukkaiden, yritysten kuin hallinnonkin tarpeet. Muualla Euroopassa on jo hyviä toimintamalleja, joista Suomikin voi ottaa mallia.

Sitra on tutkinut Nimby-ilmiön eli paikalliseen hankkeiden vastustukseen liittyvää ”ei-minun- takapihalleni”-ajattelun mekanismeja. Se on kokeillut myös uusia tapoja muuttaa suhtautumista esimerkiksi tuulivoiman suhteen myönteisemmäksi.

 

Ps. NIMBY tulee sanoista ”not in my backyard” (ei minun takapihalleni) ja YIMBY ”yes in my backyard” (kyllä minun takapihalleni).

Lisätietoja aiheesta löydät sivuilta:

http://www.sitra.fi/hankkeet/nimby-yimby-uusi-paikallinen-paatoksentekokulttuuri

Bioenergisiä tuulahduksia -blogissa nyt biokaasu pääteemana

Bioenergisiä tuulahduksia -blogissa keskustellaan nyt aktiivisemmin biokaasusta. Blogi uudistuu ja tämä muutos tuo esiin uuden blogin “Rehellisesti biokaasusta”.

Rehellisesti biokaasusta-blogin tarkoitus on tuottaa rehellisesti tietoa biokaasusta ja tavoittaa positiivisempaa kuvaa ja asennetta biokaasua kohtaan. Tarkoituksena on saada sisältöä, joka antaa vastauksia puutteellisiin tietoihin ja kääntää negatiiviset, väärät, ajatukset positiivisiksi ja hyväksyviksi. Blogin aktiivisimpiin kirjoittajiin kuuluu joukko asiantuntijoita joita voit haastaa, esittää kysymyksiä ja kommentoida.

Tule siis mukaan keskusteluun, seuraa ja kommentoi!