Bioenergisiä tuulahduksia

Rehellisesti biokaasusta

Category Archives: uusiutuva energia

Keväisissä tunnelmissa

Tämä vuosi on ollut vauhdikasta menoa, oikeastaan jatkuvaa matalaliitoa. Onneksi kuitenkin pääosin erittäin mukavissa merkeissä!

Bioenergiaosaaja –täydennyskoulutus polkaistiin maaliskuun alussa liikkeelle. Saimme opiskelijoiksemme mainion joukon eri alojen taitajia. Parasta aikaa he näyttävät osaamistaan työharjoittelupaikoissaan eri puolilla Keski-Suomea.

Harjoittelupaikkoja löytyi lopulta ihan mukavasti Saarijärvi-Äänekoski-Jyväskylä-Joutsa- seutukunnilta. Osa paiskii töitä turvetuotannon vesiensuojelukysymysten parissa, joku huolehtii energiapuun hankinnasta, muutama katsoo asioita biopolttoaineiden käyttöpaikkojen eli voimalaitosten näkökulmasta, jotkut tekevät kansainvälisiin hankkeisiin liittyvää selvitystyötä, osa muuta vaativaa tiedonhakua ja analysointia, joku kartoittaa kiinteistöjen lämmitysratkaisuja, toinen taas on mukana laitevalmistajan vientiponnisteluissa.

Näyttää siltä, että jokainen Bioenergiaosaaja –opiskelijamme on päässyt mieluisiin ja opettavaisiin tehtäviin. Iso kiitos jo tässä vaiheessa kaikille mukana oleville yrityksille ja työpaikkaohjaajille erinomaisesta yhteistyöstä!

Lopulta kävi niin, että harjoittelupaikkoja oli meidän tarpeisiimme ”liikaakin” tarjolla eli jouduimme valitettavasti muutamaan paikkaan myymään ei-oota. Uskotaan ja toivotaan kuitenkin, että tämä oli positiivinen signaali työmarkkinoilta ja merkki siitä, että koulutettavillemme urkenee uusi ura bioenergia-alan erilaisissa työtehtävissä.

**********

Parast’aikaa hiomme Bioenergiakeskuksen liiketoimintasuunnitelmaa. Olemme kevään aikana pohtineet palvelutarjontaamme alkaen kattilatestauslabran testaus- ja muista asiantuntijapalveluista erilaisiin koulutus- ja kehittämispalveluihin.

Hieno asia sekin, että taloon on saatu uusi yrityspalvelupäällikkö Kari Sänkiaho. Kari liikkuu päätyökseen yrityksissä, hakee yhteistyömahdollisuuksia, etsii ratkaisuja yritysten tarpeisiin ja samalla tietysti markkinoi Bioenergiakeskuksen palveluita. Tulevaisuus näyttää valoisalta.

Keski-Suomen Energiapäivän antia – ja vähän muutakin

Keski-Suomen perinteistä energiapäivää on taas vietetty. Tälläkin kertaa kuultiin kiinnostavia puheenvuoroja.

Teollisuusneuvos Petteri Kuuva TEM:stä kertoi metsäenergian tukipolitiikasta. Melkoinen viidakko tässä metsäenergian käytön edistämisessä kyllä rehottaa. EU säätää taustalla asioita ja näin kotimaisesta näkökulmasta katsoen jarruttaa lopullista päätöksentekoa. Ottaako tuosta kaikesta erkkikään enää selvää….Sinänsä hyvin harmillista, että vaikeudet ja viiveet ohjaustoimien rintamalla vaikuttavat hyvin nopeasti suoraan alan yrityksiin – niin hakeyrittäjien, laitevalmistajien kuin energiantuottajienkin puolella.

Toimitusjohtajat Asko Ojaniemi (Benet Oy) ja Petteri Korpioja (Ariterm Oy) pitivät mielenkiintoiset alustukset bioenergiaviennin mahdollisuuksista ja haasteista. Bioenergiamarkkinat kasvavat nopeasti monessa Euroopan maassa, ja esimerkiksi laitevalmistajille näkymät ovat lupaavat. Esimerkiksi Saksassa, Iso-Britanniassa, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa, Puolassa ja Ruotsissa kasvuluvut ovat isoja – osin kiitos Euroopan Unionin UE-velvoitteiden.

Maailmalle ei kuitenkaan voi mennä pelkästään suomalainen konsepti repussa; jokaisessa maassa on omat kommervenkkinsa ja ”omituisuutensa”. ”Palvelut ja tuotteet on räätälöitävä jokaisen kohdemaan mukaan erikseen”, Ojaniemi korosti puheenvuorossaan.

Petteri Korpioja kertoi puheenvuorossaan käytännön haasteista, joihin laitevalmistaja vientirintamalla törmää. ”Protektionismia on täällä Euroopassakin todella paljon. Viennissä törmää myös eri maiden erilaisiin tukipolitiikkoihin, jotka saattavat olla hyvin tempoilevia. Bioenergiaosaamisen taso maailmalla on myös hyvin kirjavaa. On tärkeätä, että löytää kohdemaasta oikeasti osaavia yhteistyökumppaneita, jotta päästään jatkossakin tekemään kauppaa. Senkin olemme oppineet, että monessa maassa kannattaa itse olla kädestä pitäen käynnistämässä laitokset – muuten voi syntyä sutta”, Korpioja kuvaili.

Viennin menestystekijöiksi myös Korpioja nostaa paikallistuntemuksen.  ”Esimerkiksi Puolaan tai Iso-Britanniaan mennään ihan eri tavoilla. Ylipäätään kohdemaan yhteistyökumppaneiden koulutus ja asentajien sertifionti ovat tärkeitä asioita. Me emme kaipaa pelkkiä välimiehiä ja jälleenmyyjiä, vaan myös osaavia, tekeviä käsiä.”

Uskottavuus, palvelualttius, hinta, kaupankäyntitavat ja läsnäolo markkinoilla – siinä niitä kriittisiä tekijöitä. Haastetta mutta myös mahdollisuuksia suomalaisen osaamisen viejille!

PS. Metlan tutkijat Hannu Ilvesniemi, Antti Asikainen ja Jari Hynynen ottavat mielenkiintoisella tavalla kantaa kantojen hyödyntämiseen bioenergian tuotannossa. Hyvä! 

Millään muotoa ei ole perusteltua verrata kivihiiltä ja kantoja toisiinsa. Puhutaan ihan eri suuruusluokan ilmastovaikutuksista. Kuten Ilvesniemi ja kumppanit kirjoittavat, voidaan kyllä tehdä  kaikenlaisia johtopäätöksiä, jos todellisuus ja talonpoikaisjärki unohtuvat. Käypä lukemassa miesten kommenttipuheenvuoro Metlan sivuilla.

Bioenergiaosaaja –työvoimakoulutus liikkeelle maaliskuussa

Astumme uusille urille koulutusrintamalla, ja tartumme työvoimakoulutuksen haasteisiin. Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) Bioenergiakeskus kouluttaa uusia bioenergiaosaajia 7.3.2011 alkavassa työvoimakoulutuksessa. Puolen vuoden mittainen koulutus (120 työpäivää) on tarkoitettu ensisijaisesti korkeakoulututkinnon suorittaneille luonnonvara-alan, luonnontieteellisen, teknisen tai muun soveltuvan alan osaajille, työttömille tai työttömyysuhan alaisille ihmisille. Koulutuksen on tilannut Keski-Suomen ELY-keskus.

Koulutuksen tavoitteena on parantaa osallistujien työllistymismahdollisuuksia bioenergia-alan suunnittelun, kehittämisen, tiedottamisen, koordinoinnin, palveluyrittäjyyden tai työnjohdon parissa. Opintoihin sisältyy lähiopiskelua, etäopiskelua, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, käytännön harjoituksia sekä kehittämistehtävä. Työssäoppimisjakson pituus on 40 työpäivää.

Kannolta kattilaan, laadusta logistiikkaan ja projektihallintaan

Koulutuksessa käydään läpi bioenergiaketjun vaiheet biomassasta biopolttoaineisiin ja energiantuotantoon. Opiskelijat tutustuvat bioenergian toimintaympäristössä toimiviin yrityksiin ja organisaatioihin sekä perehtyvät bioenergian raaka-ainelähteisiin, biopolttoaineiden tuotantoon, laatuun ja logistiikkaan sekä lämmitysjärjestelmiin ja bioenergian ympäristökysymyksiin. Opintoihin sisältyy myös mm. markkinointiin ja viestintään sekä projektihallintaan ja –johtamiseen liittyviä opintoja. Käytännön harjoitustöiden ja kehittämistehtävän avulla opiskelija voi suunnata opintojaan omien mielenkiinnonkohteidensa mukaan.

Koulutus toteutetaan valtaosin Jyväskylän ammattikorkeakoulun pääkampuksella, muutamien käytännön harjoitustöiden osalta myös Saarijärvellä Bioenergiakeskuksen uusissa tiloissa sekä yhteistyökumppanina toimivan Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskuksen (POKE) kalustoa ja asiantuntijoita hyödyntäen. JAMK tekee koulutuksen toteuttamisessa yhteistyötä myös Jyväskylän yliopiston uusiutuvan energian koulutus- ja tutkimusohjelman kanssa.

Hae koulutukseen MOL:n sivujen kautta

Koulutukseen hakeudutaan työhallinnon kotisivuilta http://www.mol.fi/ tai työ- ja elinkeinotoimistosta saatavalla hakemuslomakkeella. Hakuaika päättyy 21.1.2011. Tietoa koulutuksesta sekä koulutuksen aikaisista tuista saa työ- ja elinkeinotoimistosta, Jyväskylässä koulutusneuvonnasta, puh. 010 19 4326 sekä netistä http://www.mol.fi/toimistot/jyvaskyla/, josta voi hakea lisätietoa esimerkiksi hakusanalla ”Bioenergia”.

Jyväskylän TE-toimistossa yhteyshenkilönä toimii Sari Peitsenheimo-Viitanen (sari.peitsenheimo-viitanen(at)te-toimisto.fi. Lisätietoja saa myös työhallinnon valtakunnallisesta palvelunumerosta (Koulutuslinja), puh. 010 19 4901.

Allekirjoittanut toimii koulutuksen koordinaattorina. Ota rohkeasti yhteyttä (etunimi.sukunimi@jamk.fi) ja kysy lisää!

Mutta ensin rauhoitutaan joulun viettoon. Jääkööt arkihuolet toviksi unholaan – niin jaksetaan taas levännein mielin tarttua uuden vuoden tuomiin uusiin haasteisiin. Lämpöistä ja Rauhallista Joulun aikaa kaikille lukijoille!!

Metsä puhuu!!

Metsäalan toimijat metsäteollisuudesta ja Metsähallituksesta erilaisiin alan kehittämis-, koulutus-, tutkimus- ja neuvontaorganisaatioihin ovat vast’ikään yhdessä lanseeranneet mittavan Metsä puhuu-kampanjan. Tavoitteena on lisätä positiivista metsäkeskustelua ja tehdä metsäalan lukemattomat mahdollisuudet tunnetuiksi erityisesti yläkouluikäisen nuorison keskuudessa. Nuorisokampanja käynnistyy vuoden 2011 alkupuolella.

Metsä puhuu -kampanja jalkautui viime viikolla myös Jyväskylään. Kohderyhmänä oli metsäalan ammattilaisia ja vaikuttajia eri organisaatioista. Tilaisuuden avannut johtaja Ari Eini Metsäkeskus Keski-Suomesta muistutti metsätalouden ja metsäteollisuuden merkityksestä esimerkiksi Keski-Suomen aluetaloudelle. ”Metsäalasta on luotava viriili, positiivinen kuva, sillä tarvitsemme edelleenkin huippuosaajia ja nuoria tulevaisuuden tekijöitä. Jostain kumman syystä metsäkeskustelu on tiedotusvälineissä hyvin usein ollut sävyltään negatiivista. Puhutaan esimerkiksi suljetuista tehtaista ja menetetyistä työpaikoista. Miksi kukaan ei kerro, että Suomessa toimii edelleenkin yli 50 sellu- ja paperikonetta ja että ala työllistää tuhansia ihmisiä?” Eini pohti.

”Replace fear of the unknown with curiosity!”

Metsiä ja metsäasioita ei tässä maassa kovin laajalti hanskata. Asiat tuntuvat vaikeilta, etäisiltä ja monelle kovin vierailta. Kansalaisten luottamus metsäalan kykyyn tuottaa hyvinvointia onkin viime aikoina heikentynyt, ihan tutkitusti. Tämä heijastuu myös päätöksentekijöihin.

”Tosiasiassa metsiä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan”, muistutti Hannes Mäntyranta Suomen Metsäyhdistyksestä. Metsäyhdistys vetää Metsä puhuu –kampanjaa, ja  taustalla vaikuttaa sen noin 60 jäsenjärjestöä. Yhdistyksen tärkein tehtävä on Mäntyrannan mukaan edistää vastuullista metsänkäyttöä.

”Ongelma on siinä, että metsistä ja metsien käytön mahdollisuudesta ei Suomessa tiedetä riittävän hyvin. Nyt pitää herätellä ihmisten positiivinen uteliaisuus alaa kohtaan.”

Mistä voisi puhua?

Mäntyranta nosti esille lukuisia esimerkkejä ja argumentteja, joita vaikkapa meidän metsäammattilaisten pitäisi muistaa viljellä eri yhteyksissä: maaseudun elinvoimaisuus, puurakentaminen, biojalostamot (polttoaineet ja biovaha), nanosellutuotteet, metsät apteekkeina ja lääkevarastoina, metsät hiilinieluina, metsät virkistyskäyttökohteina ja luonnon monimuotoisuuden turvaajina jne. jne.

”Metsien käyttö pelastaa maailman”, totesi Mäntyranta vielä puheenvuorossaan ja kysyi samaan hengenvetoon epäilevän nuorison esittämän kysymyksen: ”Miten niin?”

Esimerkiksi koululaisille voi Mäntyrannan mukaan sanoa neljä hyvää perusfaktaa: 1) Suomessa kasvaa enemmän puuta kuin sitä käytetään, 2) Joka vuosi Suomessa istutetaan 150 miljoonaa puuta, 3) Kasvavista puista kuitenkin 80% on luontaisesti syntyneitä ja 4) Aina kun puuta kaadetaan, on maanomistajan huolehdittava metsänuudistamisesta.

Näytään ja kuulutaan sosiaalisessa mediassa

Metsä puhuu –kampanja jalkautuu hyvin aktiivisesti nuorison maailmaan, ja esimerkiksi sosiaalista mediaa hyödynnetään monipuolisesti. Metsä puhuu –nettisivujen lisäksi toimitaan Facebookissa, Twitterissä, Flickr’issa ja Freespeessä. Klikkaa nettisivuja ja jalkaudu sitä kautta vaikka Flickr’in kuvanjakopalveluun.

UGGHH – metsä on puhunut. Vaieta se ei kuitenkaan aio, eikä saa. Oleellista on se, miten ala puhuu itse itsestään, mihin sävyyn ja miten aktiivisesti. Pidetään yhdessä huoli siitä, että positiivinen keskustelu vihreän kultamme ympärillä jatkuu! Metsissä on edelleenkin monen suomalaisen tulevaisuus.

IFME on ohi – myös bioenergia vahvasti esillä

Koneinsinöörien kansainvälinen IFME-konferenssi on onnistuneesti takanapäin. Ammattikorkeakoulun kampuksella viime viikon lopulla järjestetty tapahtuma kokosi noin 150 ammattilaista useasta eri maasta keskustelemaan uusiutuvan energian hyödyntämiseen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista.

Kansainvälisestikin ajatellen erittäin ajankohtaiset aiheet kestävästä kehityksestä hiilijalanjälkeen sisältyivät moneen puheenvuoroon. Myös metsäteollisuus oli monessa alustuksessa näkyvästi esillä, samoin bioenergia. Bioenergian mahdollisuuksia esiteltiin myös konferenssin yhteydessä olleessa UE-näyttelyssä.

Biotuotteet iso juttu metsäteollisuudessa

Johtaja Hans Sohlström UPM:stä muistutti siitä, että metsäteollisuus on erittäin aktiivinen toimija biomateriaalien kehittämisessä ja hyödyntämisessä. ” Esimerkiksi biokemikaalien ja nanoselluloosatuotteiden kehittämisessä on näköpiirissä todella kiinnostavia avauksia. UPM:n laboratoriossa on puusta löydetty yli 200 kiinnostavaa komponenttia : kestäviä, kevyitä, kierrätettäviä  ja uusiutuvia materiaaleja. Laboratoriosta on kuitenkin vielä pitkä matka tuotteiden kaupallistamiseen.”

Puurakentamisen jarruttelua Sohlsröm ihmetteli ja viittasi puheenvuorossaan EU:n asettamiin uusiutuvan energian tavoitteisiin 2020: ”Miksei ole laadittu direktiiviä puurakentamisen edistämiseksi? Tässä olisi valtavasti mahdollisuuksia vähentää hiilidioksidipäästöjä!”

Sohlströmkin korosti puheenvuorossaan kestävyyden periaatteita. UPM:n omien kriteereiden mukaan esimerkiksi biopolttoaineiden tuotannossa hiilidioksidipäästöjen tulee vähentyä minimissään 80%, biopolttoaineiden tuotanto ei saa kilpailla ruoantuotannon kanssa (non-food) ja koko toiminnan tulee perustua kestävään hankintaketjuun. 

Myös amerikkalaiset ovat reippaasti liikkeellä kehittämässä sellu- ja paperiteollisuuden kylkeen bioenergiatuotteita. Professori Medwick Byrd North Carolina State Univesitystä esitteli oman yliopistonsa mittavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa bioenergiasaralla. Amerikkalaiset ovat pitkällä erityisesti bioetanolin tuotannon kehittämistyössä.

BIO on IN!

Niin Medwick kuin Sohlströmkin korostivat puheenvuoroissaan sitä, että biopolttoaineista on tullut oleellinen osa metsäteollisuuden tuotekirjoa. Metsäteollisuus-termin rinnalle onkin nousemassa käsite ”The new bioforest industry”. Sohlström käytti esityksessään myös termiä ”biorefining forest resources”. Vapaasti käännettynä metsävarojen ”biojalostamisesta” lienee kyse.

Kiva huomata, että ”bioasiat” kiinnostavat myös insinöörejä, ei vain ekologeja ja muita luonnontutkijoita.  En millään jaksa uskoa, että kyse on ohimenevästä muoti-ilmiöstä. Lisää vaan tällaisia ”poikkitaiteellisia BIO-tapahtumia”!

IFMEttä katsomaan!

Jyväskylän ammattikorkeakoulun teknologiayksikkö järjestää 25.-27.11.2010 kansainvälisen IFME-konferenssin (International Forum of Mechanical Engineering) Rajakadulla Jyväskylässä. Järjestelyvastuun kantaa konetekniikan tulosalue, mutta myös Bioenergiakeskus on menossa mukana. Haaste on yhteinen. Viidettä kertaa järjestettävän tapahtuman teema on tänä vuonna uusiutuva energia, mikä istuu meille mainiosti.

Tapahtuma kokoaa yhteen erityisesti eurooppalaisia vaikuttajia, yrityksiä, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita. Aiempina vuosina IFMEssä on ihmetelty mm. Kiina-ilmiötä, globalisaation koukeroita, laatu- ja ympäristöasioita sekä tuotekehityksen haasteita. Tänä vuonna siis pureudutaan ajankohtaisiin UE-haasteisiin ja -mahdollisuuksiin.

IFME 2010:een on vielä mahdollista ilmoittautua. Asiantuntija-alustuksia pääsee seuraamaan ja työpajoihin ym. tapahtuman rientoihin voi osallistua, kun käy rekisteröitymässä IFMEn sivuilla 12.11.2010 mennessä. Klikkaa tästä ja tule mukaan!

Mikäli yrityksiä tai muita alan toimijoita kiinnostaa olla mukana tapahtuman yhteyteen rakennettavassa näyttelyssä, kannattaa olla järjestäjiin ripeästi yhteydessä. Renewable Energy Exhibiotionissa on mahdollista esitellä osaamistamme, laajentaa verkostoja ja ehkä tehdä konkreettista kauppaakin. Mukaan on ilmoittautunut useita maakuntamme kärkiyrityksiä – ja mikä parasta, näyttely ei maksa mitään!

Tervetuloa mukaan! Tavataan ja verkostoidutaan IFMEssä!