Biokaasun yleistyminen

Oheinen kuva on maatilan yhteydessä toimivasta seitsemän (7) panosreaktorin omaavasta kuivamädätyslaitoksesta Keski-Euroopassa, jossa pääasiallisena syötteenä käytetään onnistuneesti korsipitoista ruohoa. Tuotetusta biokaasusta saadaan energiaa hyötykäyttöön n. 0,53 MWth ja n. 0,48 MWe. Hajoamaton lopputuotejäännös hyödynnetään lähiseudun pelloilla erinomaisena lannoitteena. Esimerkiksi Saksassa biokaasun tuotannon on arvioitu työllistävän tänä vuonna suoraan noin 12 000 ihmistä. Saksassa on nykyisin…

Jatka lukemista