Bioenergisiä tuulahduksia

Rehellisesti biokaasusta

Tag Archives: opiskelijatyöt

Iso joukko hakijoita Bioenergiaosaaja -koulutukseen

Bioenergiaosaaja -koulutus korkeakoulutetuille on houkutellut mahtavan joukon hakijoita. Hakuaika päättyi viime perjantaina 28.1.2011. Lopullinen hakijamäärä on 75, mikä tarkoittaa sitä, että vain joka viides hakijoista valitaan mukaan tähän uuteen koulutukseen.

Toisaalta on erinomaisen hienoa, että koulutusta ja alaa kohtaan on näin valtava kiinnostus, mutta toisaalta on taas erittäin harmillista, että valittujen joukosta jää nyt pois iso joukko hyviä tyyppejä! Monella ”putoajallakin” olisi varmastikin hyvät mahdollisuudet toimia alalla. No, uskon kuitenkin, että vastaavaa koulutusta tullaan järjestämään uudemman kerran, jos ja kun onnistumme tällä ensimmäisellä kierroksella ja palaute yrityskentästä ja työelämästä on positiivinen! 

Työvoimaviranomainen vastaa hakijoiden esikarsinnasta, kriteereinä mm. suoritettu tutkinto, työkokemus ja hakijan omat perustelut koulutustarpeelleen. JAMKin edustaja on mukana hakijoiden haastatteluissa ennen lopullisia valintoja helmikuun lopussa. 

  

Bioenergiaosaaja -koulutukseen sisältyy myös 40 päivän työssäoppimisjakso bioenergia-alalla toimivissa yrityksessä tai organisaatiossa. Työharjoittelu tehdään 2.5.-28.6.2011 välisenä aikana.

 

Toivottavasti keskisuomalaiset yritykset tarttuvat tähän mahdollisuuteen! Meillä on kovatasoinen hakijakaarti, jonka osaamista voitaisiin varmasti monessakin paikassa hyödyntää. Jos kaikki menee nappiin, on tässä hieno mahdollisuus rekrytoida pidemmäksikin aikaa uusia tekijöitä kasvavalle alalle.

 

Keski-Suomi on bioenergia-alalla monella mittarilla mitattuna edelläkävijä, ja täällä on useita merkittäviä toimijoita. Tavoitteena on, että osaajat kohtaavat: opiskelijat löytävät taustaansa, kiinnostukseensa ja urasuunnitelmaansa parhaalla tavalla soveltuvan harjoittelupaikan joko Jyvässeudulta tai muualta Keski-Suomesta, miksei kauempaakin. Samalla alan yritykset hyötyvät ja saavat tarvitsemaansa lisäosaamista käyttöönsä – toivon mukaan pidemmäksi aikaa. Win-win- tilanne siis parhaimmillaan.

Onnea kirjailija-Lauralle!!

Olipa mukava Erkin päivän lounastuokio Keski-Suomen metsänhoitajakollegoiden kanssa! Tilaisuudesta tekin erityisen juhlavan se, että saimme todistaa Keski-Suomen Metsänhoitajat ry:n Härkömäen metsätilan historiikin julkistamista. Historiikin on kirjoittanut bioenergiatiimin jäsen FT Laura Vertainen. Työnsä Laura teki osana agrologi AMK-opintojaan yliopettaja Tero Vesisenahon ohjaamana.

Lämpimät onnittelut niin kirjailija-Lauralle kuin Terollekin upeasta lopputuloksesta!! Ensinnäkin on hienoa, että tällaisia projekteja yhteistyökumppaneiden tilaamina asiantuntijuushankkeina voidaan toteuttaa ja toiseksi että meillä on tiimissä tällaista vahvaa kirjoittajavoimaa! Kirjan kansien väliin eivät ihan kaikki tarinat päädy – hyvätkään.

Opiskelijamme tarvitsevat jatkossakin ”oikeita” tehtäviä ja toimeksiantoja kentältä. Töiden laajuus voi vaihdella suppeista selvityksistä ja raporteista laajoihin opinnäytetöihin. Kaikissa opiskelijatöissä taustalla vaikuttaa asiantuntijaohjaaja JAMKista ja yleensä mukana on tiiviisti myös tilaajaorganisaation edustaja. Lopputuloksesta hyötyvät kaikki osapuolet – niin kuin tästä Härkömäki-teoksesta.

Jos on tullut Härkömäen tila Lauralle erityisen tutuksi viime syksyn tiiviin kirjoittamisprosessin aikana, ovat tilan taimikot jääneet myös monen metsänomistajakurssilaisen mieleen, kun vaikkapa raivaussahan käyttöä on käytännössä harjoiteltu. Härkömäki on palvellut vuosikymmenten ajan mainiolla tavalla ihan tavallisia metsänomistajia erinomaisena käytännön oppimisympäristönä – paljolti kiitos aktiivisten ja uutterien tilanhoitajien.

Keski-Suomen Metsänhoitajat ry on muuten Suomen vanhin metsänhoitajien alueyhdistys. Se täyttää tänä vuonna kunnioitettavat 85 vuotta. Lykkyä tykö seuraavillekin vuosikymmenille! Ja vielä kerran iso kiitos Keski-Suomen Metsänhoitajat ry:lle luottamuksesta ja tiiviistä yhteistyöstä Teron ja Lauran kanssa!

Härkömäen metsätila 1951-2010 –kirja on lainattavissa ainakin Luonnonvarainstituutin kirjastosta. Upeat värikuvat, piirrokset ja havainnolliset kartat sujuvaan tekstiin yhdistettyinä houkuttelevat ainakin minut tutkimusmatkalle Härkömäen metsiin.